E-Ticaret Dersinin Online Pazarlama Girişimine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Teknolojisi Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama


Creative Commons License

Özbek A. , Esmer Y., Şaylan O.

IX. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, ss.85-90

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.85-90

Özet

Bu çalışmada meslek yüksekokullarının müfredatında yer alan e-ticaret dersinin öğrencilerin kendi ürettikleri ürünleri online pazarlama girişimlerine etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Teknolojisi Programı`nda öğrenim gören öğrencilere e-ticaret dersi verildikten sonra e-ticaret dersinin online pazarlamaya etkisini tespit etmek amacıyla öğrenciler üzerinde bir anket uygulaması gerçekleştirilmektedir. Araştırma sonucunda e-ticaret dersinin öğrencilerin kendi ürettikleri ürünleri online pazarlamalarına olumlu etkisinin olduğu tespit edilmektedir. Öğrencilerin %88’i e-ticaret dersinin online pazarlamaya olumlu etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %92,9’unun mezuniyetten sonra online ürün pazarlayabilecekleri sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ürünlerini online pazarlamak için sırasıyla; www.letgo.com, www.gittigidiyor.com ve www.instagram.com’u tercih ettikleri ve online pazarlama sırasında en çok karşılaşılan sorunların ise; giysiyle ilgili sorunlar, giysinin ulaştırılmasıyla ilgili sorunlar ve giysinin fotoğraflarının kalitesi ile ilgili sorunlar olduğu belirlenmektedir. Elde edilen bu sonuçlar e-ticaret dersinin online pazarlamayı olumlu etkilediğini ve bu amaç için kullanılabileceğini göstermektedir. Bu nedenle e-girişimci sayısını artırarak istihdama katkı sağlamak amacıyla meslek yüksekokullarının müfredatlarında e-ticaret dersine daha çok yer verilmesi önerilmektedir.