Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2011 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2003 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - 2020 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Yüksek Lisans Fen Öğretiminde Dijital Araçlar Kullanma ve Uygulamaları

 • Lisans Fen Bilgisi Eğitiminde Okul Deneyimi

 • Doktora Fen Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

 • Lisans Biyolojik Psikoloji

 • Lisans Fen Bilgisi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans BİYOLOJİ 2

 • Doktora İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Yüksek Lisans Sosyo-Bilimsel Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları

Yönetilen Tezler