Sosyo-bilimsel tartışma destekli fen etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili farkındalıkları ve içerik bilgisi gelişimine etkisinin incelenmesi


Öğrenci: GÜLSÜM YASEMİN ŞAHİNTÜRK

Danışman: Mehtap Yıldırım