Assoc. Prof.

ALİ ÖZDEMİR


Ataturk Faculty of Education

Educational Sciences

Department of Educational Administration

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Yükseköğretim kurumlarında stratejik yönetim için bulanık karar verme tabanlı Balanced Scorecard yaklaşımı ve bir model önerisi

2007

2007

Postgraduate

Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin incelenmesi

Yeditepe Üniversitesi

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Project Cycle Management (PCM)

Project Management

İstanbul Kalkınma Ajansı

2008

2008

Toplam Kalite Yönetimi

Education Management and Planning

Milli Eğitim Bakanlığı

2002

2002

Liderlik ve Karizma

Education Management and Planning

Özel Okullar Derneği

Research Areas

Management and Organization, Quantitative Methods, Science of Strategy, Educational Economics and Planning, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Planning

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Rectorate

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Rectorate

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Marmara University

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

2015 - 2017

2015 - 2017

Lecturer

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

2011 - 2013

2011 - 2013

Lecturer

Istanbul Gelisim University, İstanbul Gelişim Vocatıonal School

2011 - 2013

2011 - 2013

Lecturer

Istanbul Gelisim University, İstanbul Gelişim Vocatıonal School

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Marmara University, Rectorate

2019 - Continues

2019 - Continues

Rectorate Commissioner

Marmara University, Rectorate

2018 - Continues

2018 - Continues

Rectorate Commissioner

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Rektörlük

2018 - Continues

2018 - Continues

Rectorate Commissioner

Marmara University, Rectorate

2016 - Continues

2016 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

2016 - Continues

2016 - Continues

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

2017 - 2018

2017 - 2018

Deputy Director of the Center

Marmara University, Rectorate, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2016 - 2017

2016 - 2017

Deputy Head of Department

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences

2012 - 2013

2012 - 2013

Director of Vocational School

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Director of Vocational School

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Non Academic Experience

2012 - 2015

2012 - 2015

İstanbul Erkek Lisesi Matematik Olİmpiyatları Danışmanı/Koordinatörü

Ministry, Marmara University, Educational Sciences

1997 - 2011

1997 - 2011

Matematik Öğretmeni

Ministry, Marmara University, Educational Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

Araştırma ve İleri İstatistik

Advising Theses

Designed Lessons

Doctorate

Doctorate

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KARAR ANALİZİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Özdemir A.

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırmalarda Karma Desenler

Özdemir A.

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Örgütlerinde Stratejik Yönetim

Özdemir A.

Undergraduate

Undergraduate

Matematik Olimpiyatlarıma Hazırlık / İleri Düzey

Özdemir A.

Undergraduate

Undergraduate

Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık I

Özdemir A.

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Occupational Choices and Career Orientations of Students in Girls Anatolian Imam Hatip High Schools

NAİBOĞLU G., ÖZDEMİR A.

International Journal of Progressive Education, vol.18, no.2, pp.226-248, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Beyin göçü: öğrencileri yurt dışı eğitime yönlendiren sebepler bağlamında nitel bir araştırma.

ÖZDEMİR A. , İLHAN A.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.42, pp.1159-1186, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Formulation of Strategy Map with DEMATEL Method in Public Secondary School

TANOBA T., ÖZDEMİR A.

Turkish Studies - Education, vol.16, no.3, pp.1837-1857, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Investigation of Performance Indicators in the Strategic Plans of Public Universities in Turkey

ÖZDEMİR A. , ÇAKIR L.

The Asian Institute of Research Education Quarterly Reviews, vol.4, no.1, pp.235-252, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Bir Karma Yöntem Araştırması: Neden Bazı Öğretmen Adayları Uzaktan Eğitim ile Alınan Derslerde Daha Başarılı?

Özdemir A. , Esmer E.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, vol.6, no.1, pp.57-78, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Bilsem Öğrencilerinin Seçmeli Atölyelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi

ÖZDEMİR A. , ÜLHATUN BOZKURT D.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.285-295, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının DEMATEL ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

ÖZDEMİR A. , TOPAL M.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.50, pp.160-184, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

İlkokula Erken Yaşta Başlayan Öğrencilerin Okula Uyum Süreci ve Akademik Başarı Bağlamında Yaşadıkları Sorunlar

ÖZDEMİR A. , BATTAL Ş.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.1633-1683, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

The Relationship of Organizational Cynicism, Burnout, and Organizational Commitment: A Study on Middle School Teachers

YAŞAR O., ÖZDEMİR A.

Eurasian Business Economics Journal, pp.50-61, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL MANAGERS’ COMMUNICATIVE SKILLS AND SCHOOLS’ ATMOSPHERE

ÖZDEMİR A. , GETMEZ D.

Journal of Education and Learning, vol.8, no.2, pp.145-164, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Beginning Preschool Teachers’ Views Toward Mentoring Programs in Turkey

ÖZDEMİR A. , KAYGISIZ C.

Journal of Education and Learning, vol.8, pp.182, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Meeting Management Skills of District Directors of National Education According to Perceptions of School Managers

ÖZDEMİR A. , ÇALIŞKAN A.

Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.113, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Okul Tabanlı Aile Danışmanlığı (OTAD) Modeline Yönelik Farkındalık Düzeyi ve Uygulanabilirliği: Nitel Bir Araştırma

ÖZDEMİR A. , AKSU S.

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.1361-1382, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Özel Okul Yatırımları için Türkiye’deki 81 İlin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Stratejik Analizi

ÖZDEMİR A. , TÜYSÜZ F.

Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.45, pp.93-114, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

THE EFFECTS OF WORK STRESS ON CYBERLOAFING BEHAVIOR IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

ŞEN E., TOZLU E., ATEŞOĞLU H., ÖZDEMİR A.

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, pp.523-535, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Okul Gelişim Alanlarının Boyutlarının Belirlenmesi ve Analitik Hiyerarşi Su reci ile O nceliklendirilmesi

ÖZDEMİR A. , TOPAL M.

EYFOR X/10. ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

2018

2018

MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİNİN AİLE İÇİ İLİŞKİLERE ETKİSİ

ÖZDEMİR A. , BATTAL Ş.

9. EYFOR/ 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

2019

2019

A Mixed Method Study on Teachers’xx Competency to Help Students Gain Affective FieldBehaviors/Öğretmenlerin Duyuşsal Alan Davranışlarını Kazandırma Yeterliliklerine DairBir Karma Yöntem Çalışması

ÖZDEMİR A. , Demirbilek M., DURSUN S.

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education/2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

2019

2019

Measurement of Service Quality: A Vocational and Technical Anatolian High School Sample/Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği

ÖZDEMİR A. , AKKAYA R., ÖZALP U.

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education/2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

2018

2018

Kamu Üniversitelerinin Stratejik Planlarında Yer Alan Performans Göstergelerinin İncelenmesi

ÖZDEMİR A. , ÇAKIR L.

ICQH 2018 - International Conference on Quality in Higher Education, 5 - 07 December 2018

2018

2018

Örnek Olay Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Kullanımına İlişkin Bir Uygulama

ESMER E. , ÖZDEMİR A.

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, 27 - 29 October 2018

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Derslerindeki Akademik Başarıları Üzerine Bir İnceleme

ÖZDEMİR A. , ESMER E.

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, 27 - 29 October 2018

2018

2018

Investigation of Administrative Problems Encountered by the Administrator of Educational Institutions

ÖZDEMİR A. , ATAKÖK F., ATAKÖK G.

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK’18), İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, vol.1, pp.91-92

2018

2018

Özel Okullarda Stratejik Yönetim Sürecinde SWOT Analizi ile Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Entegrasyonu ve Bir Uygulama.

ERÇETİN F. B. , ÖZDEMİR A.

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 11 May - 12 October 2018

2018

2018

Factors Affecting Critical Thinking According to Teachers’xx Opinions in Private Schools /Özel Okullarda Öğretmen Görüşlerine Göre Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler

ÖZDEMİR A. , MEHMED SAİD K.

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education/1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018

2017

2017

EXAMINATION OF TEACHER’S VIEWS ON MATHEMATICAL OLYMPIAD STUDIES WHICH MATHEMATICALLY GIFTED STUDENTS PARTICIPATED

ÖZDEMİR A. Ş. , LEVENT A. F. , ÖZDEMİR A. , YALÇIN V.

ICONMES 2017, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN EDUCATION STUDIES. Jeddah, JEDDAH, Saudi Arabia, 25 - 27 June 2017, pp.22

2017

2017

Öğretmenlerin Mesleki Sorumluluklarini Yerine Getirmelerinde Etkili Olan Faktörler

ÖZDEMİR A. , GÜNER H.

9. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017

2017

2017

Öğretmenlerin Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirmelerinde Etkili Olan Faktörler

ÖZDEMİR A. , GÜNER H.

IX. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ PROGRAMI, 1 - 03 November 2017

2016

2016

Analyses of word-of-mouth communication and Its effect on students' university preferences

ÖZDEMİR A. , Tozlu E., Sen E., Atesoglu H.

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.235, pp.22-35 identifier

2015

2015

A Grey-Based DEMATEL Approach for Analyzing the Strategies of Universities: A Case of Turkey

ÖZDEMİR A. , Tuysuz F.

6th International Conference on Modeling, Simulation, and Applied Optimization (ICMSAO), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015 identifier

2015

2015

Örgütsel Sinizm Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

YAŞAR O., ÖZDEMİR A.

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2015

2007

2007

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

BERK Ş. , ÖZDEMİR A.

XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007

Books & Book Chapters

2022

2022

YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK YÖNETİM ALTERNATİF UYGULAMA MODELİ

ÖZDEMİR A.

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, Ankara, 2022

2021

2021

Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciler için Etkinlik Kavramı

AYDIN E. , ÖZDEMİR A.

in: Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, DEDE, Yüksel; DOĞAN, Muhammed Fatih; TUTAK, Editor, PEGEM AKADEMİK, İstanbul, pp.512-530, 2021

2020

2020

Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Kavramı

AYDIN E. , ÖZDEMİR A.

in: Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, Yüksel DEDE, Muhammed Fatih DOGAN, Fatma ASLAN-TUTAK, Editor, PEGEM, Ankara, pp.511-540, 2020

Scientific Refereeing

January 2019

January 2019

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH

SCI Journal

September 2018

September 2018

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE

Journal Indexed in SSCI

May 2018

May 2018

Turkish Studies-Educational Sciences

Other Indexed Journal

November 2017

November 2017

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Mayıs 2018

Mayıs 2018

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education

Scientific Congress

Üce M. , ÖZDEMİR A.
İstanbul, Turkey

Awards

May 2011

May 2011

TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

Tübitak

June 2009

June 2009

17. TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

Tübitak

July 2008

July 2008

For their dedication to excellence in education and their participation in the American Mathematics Contest

The Mathematical Association Of America

June 2008

June 2008

16. TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

Tübitak

June 2006

June 2006

TÜBİTAK ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK Olimpiyatlarına katılan öğrencilerin başarılarından dolayı

Tübitak

June 2006

June 2006

TKY Uygulamaları/Yılın kaliteli ekibi

Milli Eğitim Bakanlığı

June 2005

June 2005

13. TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

TübitakCitations

Total Citations (WOS): 20

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2017

December 2017

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

Announcements & Documents

Thesis Documents