Doç.Dr.

ALİ ÖZDEMİR


Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetim Anabilim Dalı

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Yükseköğretim kurumlarında stratejik yönetim için bulanık karar verme tabanlı Balanced Scorecard yaklaşımı ve bir model önerisi

2007

2007

Yüksek Lisans

Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin incelenmesi

Yeditepe Üniversitesi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Project Cycle Management (PCM)

Proje Yönetimi

İstanbul Kalkınma Ajansı

2008

2008

Toplam Kalite Yönetimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Milli Eğitim Bakanlığı

2002

2002

Liderlik ve Karizma

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Özel Okullar Derneği

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon, Sayısal Yöntemler, Strateji Bilimi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Eğitim Yönetimi ve Teftiş, Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Öğretim Görevlisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

2011 - 2013

2011 - 2013

Öğretim Görevlisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Rektörlük

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Merkez Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Rektörlük, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2016 - 2017

2016 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

MYO Müdürü

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

2011 - 2012

2011 - 2012

MYO Müdür Yardımcısı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Akademi Dışı Deneyim

2012 - 2015

2012 - 2015

İstanbul Erkek Lisesi Matematik Olİmpiyatları Danışmanı/Koordinatörü

Bakanlık, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1997 - 2011

1997 - 2011

Matematik Öğretmeni

Bakanlık, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Araştırma ve İleri İstatistik

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

Doktora

Doktora

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KARAR ANALİZİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Özdemir A.

Doktora

Doktora

Bilimsel Araştırmalarda Karma Desenler

Özdemir A.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitim Örgütlerinde Stratejik Yönetim

Özdemir A.

Lisans

Lisans

Matematik Olimpiyatlarıma Hazırlık / İleri Düzey

Özdemir A.

Lisans

Lisans

Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık I

Özdemir A.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

An Integrated Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP Based Balanced Scorecard Approach: Application in Turkish Higher Education Institutions

Ozdemir A. , Tuysuz F.

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, cilt.28, ss.251-287, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Investigation of Performance Indicators in the Strategic Plans of Public Universities in Turkey

ÖZDEMİR A. , ÇAKIR L.

The Asian Institute of Research Education Quarterly Reviews, cilt.4, sa.1, ss.235-252, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Bir Karma Yöntem Araştırması: Neden Bazı Öğretmen Adayları Uzaktan Eğitim ile Alınan Derslerde Daha Başarılı?

Özdemir A. , Esmer E.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.57-78, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Bilsem Öğrencilerinin Seçmeli Atölyelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi

ÖZDEMİR A. , ÜLHATUN BOZKURT D.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.285-295, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının DEMATEL ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

ÖZDEMİR A. , TOPAL M.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.50, ss.160-184, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

İlkokula Erken Yaşta Başlayan Öğrencilerin Okula Uyum Süreci ve Akademik Başarı Bağlamında Yaşadıkları Sorunlar

ÖZDEMİR A. , BATTAL Ş.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.1633-1683, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖDÜL CEZA UYGULAMALARININ, ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN DUYUŞSAL ALANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZDEMİR A. , YILMAZ A.

Turkish Studies-Educational Sciences, cilt.14, sa.3, ss.773-799, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Relationship of Organizational Cynicism, Burnout, and Organizational Commitment: A Study on Middle School Teachers

YAŞAR O., ÖZDEMİR A.

Eurasian Business Economics Journal, ss.50-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL MANAGERS’ COMMUNICATIVE SKILLS AND SCHOOLS’ ATMOSPHERE

ÖZDEMİR A. , GETMEZ D.

Journal of Education and Learning, cilt.8, sa.2, ss.145-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Beginning Preschool Teachers’ Views Toward Mentoring Programs in Turkey

ÖZDEMİR A. , KAYGISIZ C.

Journal of Education and Learning, cilt.8, ss.182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Meeting Management Skills of District Directors of National Education According to Perceptions of School Managers

ÖZDEMİR A. , ÇALIŞKAN A.

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Okul Tabanlı Aile Danışmanlığı (OTAD) Modeline Yönelik Farkındalık Düzeyi ve Uygulanabilirliği: Nitel Bir Araştırma

ÖZDEMİR A. , AKSU S.

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.1361-1382, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Özel Okul Yatırımları için Türkiye’deki 81 İlin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Stratejik Analizi

ÖZDEMİR A. , TÜYSÜZ F.

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.45, ss.93-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

THE EFFECTS OF WORK STRESS ON CYBERLOAFING BEHAVIOR IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

ŞEN E., TOZLU E., ATEŞOĞLU H., ÖZDEMİR A.

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, ss.523-535, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Çin’de Görülen Siyah Bir Kuğu: Koronavirüs ve Eğitim

TANOBA T., ÖZDEMİR A.

EYFOR 11 2020, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020

2019

2019

Okul Gelişim Alanlarının Boyutlarının Belirlenmesi ve Analitik Hiyerarşi Su reci ile O nceliklendirilmesi

ÖZDEMİR A. , TOPAL M.

EYFOR X/10. ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

2018

2018

MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİNİN AİLE İÇİ İLİŞKİLERE ETKİSİ

ÖZDEMİR A. , BATTAL Ş.

9. EYFOR/ 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

2019

2019

A Mixed Method Study on Teachers’xx Competency to Help Students Gain Affective FieldBehaviors/Öğretmenlerin Duyuşsal Alan Davranışlarını Kazandırma Yeterliliklerine DairBir Karma Yöntem Çalışması

ÖZDEMİR A. , Demirbilek M., DURSUN S.

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education/2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

2019

2019

Measurement of Service Quality: A Vocational and Technical Anatolian High School Sample/Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği

ÖZDEMİR A. , AKKAYA R., ÖZALP U.

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education/2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

2018

2018

Kamu Üniversitelerinin Stratejik Planlarında Yer Alan Performans Göstergelerinin İncelenmesi

ÖZDEMİR A. , ÇAKIR L.

ICQH 2018 - International Conference on Quality in Higher Education, 5 - 07 Aralık 2018

2018

2018

Örnek Olay Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Kullanımına İlişkin Bir Uygulama

ESMER E. , ÖZDEMİR A.

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, 27 - 29 Ekim 2018

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Derslerindeki Akademik Başarıları Üzerine Bir İnceleme

ÖZDEMİR A. , ESMER E.

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, 27 - 29 Ekim 2018

2018

2018

Investigation of Administrative Problems Encountered by the Administrator of Educational Institutions

ÖZDEMİR A. , ATAKÖK F., ATAKÖK G.

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK’18), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.91-92

2018

2018

Özel Okullarda Stratejik Yönetim Sürecinde SWOT Analizi ile Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Entegrasyonu ve Bir Uygulama.

ERÇETİN F. B. , ÖZDEMİR A.

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs - 12 Ekim 2018

2018

2018

Factors Affecting Critical Thinking According to Teachers’xx Opinions in Private Schools /Özel Okullarda Öğretmen Görüşlerine Göre Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler

ÖZDEMİR A. , MEHMED SAİD K.

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education/1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

2017

2017

EXAMINATION OF TEACHER’S VIEWS ON MATHEMATICAL OLYMPIAD STUDIES WHICH MATHEMATICALLY GIFTED STUDENTS PARTICIPATED

ÖZDEMİR A. Ş. , LEVENT A. F. , ÖZDEMİR A. , YALÇIN V.

ICONMES 2017, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN EDUCATION STUDIES. Jeddah, JEDDAH, Suudi Arabistan, 25 - 27 Haziran 2017, ss.22

2017

2017

Öğretmenlerin Mesleki Sorumluluklarini Yerine Getirmelerinde Etkili Olan Faktörler

ÖZDEMİR A. , GÜNER H.

9. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017

2017

2017

Öğretmenlerin Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirmelerinde Etkili Olan Faktörler

ÖZDEMİR A. , GÜNER H.

IX. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ PROGRAMI, 1 - 03 Kasım 2017

2016

2016

Analyses of word-of-mouth communication and Its effect on students' university preferences

ÖZDEMİR A. , Tozlu E., Sen E., Atesoglu H.

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.22-35 identifier

2015

2015

A Grey-Based DEMATEL Approach for Analyzing the Strategies of Universities: A Case of Turkey

ÖZDEMİR A. , Tuysuz F.

6th International Conference on Modeling, Simulation, and Applied Optimization (ICMSAO), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015 identifier

2015

2015

Örgütsel Sinizm Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

YAŞAR O., ÖZDEMİR A.

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

2007

2007

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

BERK Ş. , ÖZDEMİR A.

XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Kavramı

AYDIN E. , ÖZDEMİR A.

Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, Yüksel DEDE, Muhammed Fatih DOGAN, Fatma ASLAN-TUTAK, Editör, PEGEM, Ankara, ss.511-540, 2020

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2019

Ocak 2019

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Turkish Studies-Educational Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Üce M. , ÖZDEMİR A.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Mayıs 2011

Mayıs 2011

TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

Tübitak

Haziran 2009

Haziran 2009

17. TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

Tübitak

Temmuz 2008

Temmuz 2008

For their dedication to excellence in education and their participation in the American Mathematics Contest

The Mathematical Association Of America

Haziran 2008

Haziran 2008

16. TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

Tübitak

Haziran 2006

Haziran 2006

TÜBİTAK ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK Olimpiyatlarına katılan öğrencilerin başarılarından dolayı

Tübitak

Haziran 2006

Haziran 2006

TKY Uygulamaları/Yılın kaliteli ekibi

Milli Eğitim Bakanlığı

Haziran 2005

Haziran 2005

13. TÜBİTAK ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINA MATEMATİK DALINDA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA KATKILARDAN DOLAYI

TübitakAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 11

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

Tez Dosyaları