Doç.Dr.

GÜLNUR DURAN


Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı

Biyografi

Üsküdar/İstanbul’da doğdu.  

1984’de M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-Eğitimi Bölümü’nde Lisansını tamamladı. 

1983’de Kubbealtı Kültür ve San’at Vakfı Nakışhanesi’nde tezhib derslerine başladı, usta-çırak usûlünde devam eden dersleri neticesinde 

1987’de Prof. Çiçek Derman, 1991’de Dr.Öğr.Üyesi.İnci Ayan Birol hocalarından  müzehhiplik  diploması (icâzetnâme) aldı.           

1986 yılında M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı; 

1990’da Prof. Çiçek Derman Danışmanlığında “Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk Mushaflarında 16.yy. Serlevha Tezhibleri” konulu teziyle Yüksek Lisansını verdi (M.Ü.); 

1992’de Öğretim Görevlisi oldu; 

1996’da Prof. Çiçek Derman Danışmanlığında “Ali Üsküdârî Motif ve Üslûb Anlayışı” konulu teziyle Sanatta Yeterliğini verdi (M.Ü.); 

1997’de Dr.Öğr.Üyesi ünvanı aldı; 

1998 Avustralya/Sidney'de mesleki çalışmalarda bulundu ve "Tezhip" konulu kişisel sergi açtı;

2003'de 3 ay İskoçya/Edinburg Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Tezhipli Yazma Eserler Koleksiyonu üzerinde çalışmalar yaptı ve konuyla ilgili makale yayımladı; 

2019’da Doçent ünvanını aldı;

Halen aynı kurumda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Tezhib Sanatı, Türk Bezeme Sanatı, Türk Tezhip Sanatı Tarihi, Yazma Eser Tezhibi dersleri vermektedir; 

2008 yılında “Ali Üsküdârî Tezhip ve Ruganî Üstadı, Çiçek Ressamı” isimli  kitabını yayınladı.

Yurt içi ve yurt dışı müze ve kütüphanelerde “yazma eserlerde tezhip sanatı” üzerine araştırmalar yaptı ve sergi açtı. Ulusal ve uluslararası Tezhip Sanatı konusunda konferans, makale ve yayınları, özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarını özel atölyesinde devam ettirmektedir.   


Eğitim Bilgileri

1990 - 1996

1990 - 1996

Sanatta Yeterlik

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1980 - 1984

1980 - 1984

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Sanatta Yeterlik

Ali Üsküdari motif ve uslüp anlayışı Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

1990

1990

Yüksek Lisans

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk mushaflarında 16. yy. serlevha tezhipleri Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Geleneksel Türk El Sanatları, Tezhip

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

1992 - 1997

1992 - 1997

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

1987 - 1992

1987 - 1992

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Geleneksel El Sanatları Ve Tasarım Araştırma-Geliştirme Merkezi

2012 - 2015

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2002 - 2008

2002 - 2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

1999 - 2002

1999 - 2002

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Proje-Tezhip Sanatı

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür Diploma Projesi

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür IV

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tezhip Sanatında Eser Analizi

Lisans

Lisans

Proje Sunum Yöntemleri

Lisans

Lisans

Uygulamalı Tezhip Sanatı II

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür III

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür II

Lisans

Lisans

Tezhip Sanatı

Lisans

Lisans

Tezhip Sanatı II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Serlevha Tezhibi ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Tezhip sanatı II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Serlevha Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Serlevha Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Serlevha Tezhibi ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Tezhip Sanatı Desen Tasarım İlkeleri II

Lisans

Lisans

Uygulamalı Tezhip sanatı I

Lisans

Lisans

Tezhip Sanatı I

Lisans

Lisans

Proje-Tezhip Sanatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Zahriye Tezhibi ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Zahriye Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür IV

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Zahriye Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür Diploma Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Zahriye Tezhibi ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Proje Sunum Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Tezhip Sanatı Desen Tasarım İlkeleri I

Lisans

Lisans

Tezhip Sanatı I

Lisans

Lisans

Tezhip-Minyatür III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

El Yazması Eserlerin Bezeme Özellikleriyle İncelenmesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tezhip Sanatında Eser Analizi

Lisans

Lisans

Uygulamalı Tezhip Sanatı III

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Osmanlı Tezhip Sanatında Natüralist Üslûpta Çiçekler

Duran G.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.177-199, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Mushafların Bezenmesinde Nısfü’l-Kur’an Tezhibinde Sayfa Düzeni

Duran G.

SSS Journal-International Social Science Studies, cilt.4, sa.21, ss.3128-3140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Örnekleriyle XVII. Yüzyıl Osmanlı Tezhip Sanatına Bir Bakış

Duran G.

ASOS JOURNAL, The Journal of Academic Social Science, sa.75, ss.332-343, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Türk ve İslam Eserleri Müzesi 504 Numaralı Mushafın Bölümlenmesindeki Tezhibli Sayfalar

Duran G.

Asos Journal, The Journal of Academic Social Science, sa.74, ss.181-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

F.Çiçek Derman, Rikkat Kunt Hoca Hanım, 1903-1986

Duran G.

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.235-238, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

1997

1997

Ali Üsküdari’nin Çiçek Resimleri

Duran G.

P Sanat Kültür Antika Dergisi, sa.5, ss.66-87, 1997 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

”Nısf ül Kur an Tezhibine Dair”

Duran G.

Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi / Sanat Etkinlikleri, Rostov, Rusya, 23 - 27 Nisan 2015, ss.221-228 Creative Commons License

2014

2014

Mushafların Bezenmesinde Tezhip Sanatının Önemi ve Katlkıları

Duran G.

III.Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Dehri, Hindistan, 20 - 26 Eylül 2014, ss.133-138 Creative Commons License

2014

2014

”XVII. ve XVIII. Asır Tezhip Sanatı”

Duran G.

Tezhip Sanatı Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 02 Mart 2014 Creative Commons License

2012

2012

”Sultan I. Mahmud’un Nâdir Şah’a Gönderdiği Nâme-i Hümâyûn’un Bezemelerine Dâir”

Duran G.

VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarî, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor”, Milan, İtalya, 17 - 21 Eylül 2012, ss.417-422 Creative Commons License

2009

2009

”El Yazması Eserlerde Tezhip Sanatının Önemi ve Katkısı”

Duran G.

Türk Yazmalar Hazinesi I. Semineri, İstanbul, Türkiye, 16 Aralık 2009 Creative Commons License

2004

2004

”Ali Üsküdarî ve Üslûp Anlayışı”

Duran G.

II. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mart 2004, cilt.2, ss.234-239 Creative Commons License

1999

1999

”Ali Üsküdârî ve Yurtdışında Bulunan Eserleri”

Duran G.

XV.Sanat Tarihi Araştırma ve Haberleşme Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 1999 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’xxndan Seçme Eserler ve Sanatkârları

Duran G.

Ekrem Hakkı Ayverdi, Sâmiha Uluant, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, ss.181-186, 2018 Creative Commons License

2015

2015

Ottoman Manuscript Illumination During The XVII Century

Duran G.

Bildiri Kitabı, ”Uluslararası İlmi Konferans, (Abramzon’un 110. Yıldönümüne Adanmıştır) Tabiat Toplum ve İnsan Bilimine Entegre Bir Yaklaşım”, Dr.Zenkö-Nemchinov,Dr.SS Ivanov, Editör, ---, Bishkek, ss.173-178, 2015 Creative Commons License

2009

2009

18.Yüzyıl Tezhip Sanatı

Duran G.

Hat ve Tezhip Sanatı, Ali Rıza Özcan, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.1-536, 2009 Creative Commons License

2008

2008

Ali Üsküdarî Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı

Duran G.

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul, 2008

2007

2007

Edinburgh Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Tezhipli İki Yazma

Duran G.

Essays in Memory of Hazel E Heughan, İsmail E.Erünsal,Christopher Ferrard,Hamza Kandur,A.Oğuz İcimsoy,Niyazi Çiçek, Editör, Hazel E. Heughan Educational Trust Publication:1, Edinburgh, ss.83-112, 2007 Creative Commons License

2000

2000

”Derman Hoca’ya Armağan Olarak Hazırlanmış İki Tezhipli Eser”

Duran G.

M.Uğur Derman 65 Yaş Armağanı, Irwin Cemil Schick, Editör, Sabancı Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.43-45, 2000 Creative Commons License

1999

1999

18.Yy.Müzehhip, Çiçek Ressamı ve Lake Üstadı Ali Üsküdarî

Duran G.

Osmanlı, Kültür ve Sanat, C.11, Güler Eren, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.126-130, 1999 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

2012

2012

Ali Üsküdarî

Duran G.

Üsküdar Belediyesi, ss.53-55, 2012 Creative Commons License

2012

2012

Tezhip: Tezhip Sanatının Kullanım Alanları

Duran G.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.617, 2012 Creative Commons License

2010

2010

Şahkulu

Duran G. , Derman F. Ç.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.588, 2010 Creative Commons License

2009

2009

serlevha

Duran G.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.585, 2009 Creative Commons License

2001

2001

Kara Memi

Duran G.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.571, 2001 Creative Commons License

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Sanat Tarihi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

ART-E SANAT DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

MUKADDİME

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

SANAT VE TASARIM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2013

Kasım 2013

Art-e Sanat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Sanatsal Etkinlik

Mart 2021

Mart 2021

Uluslararası davetli 106. Yılında 106 Eser ile "18 Mart Çanakkale Zaferi"

Duran G.

Mart 2021

Mart 2021

Uluslararası Davetli İstiklal Marşı ve M.Akif Ersoy Plastik Sanatlar Sanal Sergisi "Öğr.Gör.Cüneyt Taşır Armağanı"

Duran G.

Mart 2021

Mart 2021

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ “KIRMIZI”ULUSLARARASI ÇEVİRİMİÇİ KARMA SERGİSİ

Duran G.

Şubat 2021

Şubat 2021

2. ULUSLARARASI DAVETLİ DEMOKRASİ ve MİLLİ EGEMENLİK SANAL SERGİSİ

Duran G.

Ağustos 2020

Ağustos 2020

30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına

Duran G.

Mayıs 2020

Mayıs 2020

19 MAYIS’IN 101. YILINDA SANATLA BULUŞMA

Duran G.

Mayıs 2019

Mayıs 2019

"Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri"

Duran G.

Mart 2019

Mart 2019

"Sanata Kadın İmzası Sergisi"

Duran G.

Kasım 2018

Kasım 2018

"Sanatın Tasarımı Tasarımın Sanatı Sergisi"

Duran G.

Kasım 2018

Kasım 2018

"Güncel Bellek Sergisi"

Duran G.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

"Sanat, Tasarım ve Kadın"

Duran G.

Mart 2018

Mart 2018

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü-Saygı Sergisi"

Duran G.

Mart 2018

Mart 2018

"Yeditepe Bianeli-Uluslararası Hat ve Tezhip Sergisi"

Duran G.

Kasım 2017

Kasım 2017

"Geleneksel İzler Sergisi, 7.Uluslararası Ege art Sanat Günleri"

Duran G.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

"VIII.Uluslararası Türk sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri"

Duran G.

Mart 2017

Mart 2017

"8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Saygı"

Duran G.

Şubat 2017

Şubat 2017

MÜ. Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Mezunları Sergisi

Duran G.

Aralık 2016

Aralık 2016

"2. Sanat Sergisi, Teknoloji ve Sanat Buluşması"

Duran G.

Mart 2016

Mart 2016

"Kadın Sanatçılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi"

Duran G.

Ocak 2016

Ocak 2016

"35.Yıl" Marmara Üniversitesi AEF.Resimİş Bölümü 84 Sergisi

Duran G.

Mayıs 2014

Mayıs 2014

"VIII.Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri"

Duran G.

Nisan 2013

Nisan 2013

"All Arts İstanbul Klasik ve Modern Sanat Fuarı"

Duran G.

Aralık 2012

Aralık 2012

"Mevlânâ'yı Anma Etkinlikleri, Kubbealtı Nakışhanesi "Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi"

Duran G.

Ekim 2012

Ekim 2012

"IV.Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi / Sanat Etkinlikleri"

Duran G.

Ekim 2011

Ekim 2011

"Mâziden Âtiye 70 Sanatçı"

Duran G.

Ekim 2011

Ekim 2011

"İFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi"

Duran G.

Ağustos 2011

Ağustos 2011

"Geleneksel Türk Kitap Sanatları "Bugünün Ustaları" 27.İstanbul Kitap Fuarı"

Duran G.

Mart 2011

Mart 2011

"Türk-Afgan Dostluk Günü"

Duran G.

Kasım 2010

Kasım 2010

"Bir Çiçek Demeti, Prof.Dr.Çiçek Derman ve Talebeleri Tezhip Sergisi"

Duran G.

Ekim 2010

Ekim 2010

"V.Uluslararası Türk Sanatları Sergisi"

Duran G.

Ekim 2010

Ekim 2010

"87/87 Cumhuriyet Sergisi"

Duran G.

Mayıs 2010

Mayıs 2010

"Kentle Buluşma Sergisi II"

Duran G.

Ekim 2009

Ekim 2009

"İnci Birol'un 51.Sanat Yılında Talebelerinden Yansımalar"

Duran G.

Mayıs 2009

Mayıs 2009

"Kubbealtı Sergisi"

Duran G.

Nisan 2009

Nisan 2009

"Geleneksel Türk Sanatları Sergisi"

Duran G.

Nisan 2009

Nisan 2009

"Tezhip Buluşması"

Duran G.

Mart 2009

Mart 2009

"Marmara University Faculty Of Fine Arts Exhibition of Faculty Members"

Duran G.

Aralık 2008

Aralık 2008

"The Art On İts Shores" MÜGSF Öğretim Üyeleri Sergisi

Duran G.

Ekim 2007

Ekim 2007

"The Ottoman Legacy"

Duran G.

Haziran 2006

Haziran 2006

"Tarihe Saygı Sergisi"

Duran G.

Temmuz 2005

Temmuz 2005

"Türk süsleme Sanatları Sergisi"

Duran G.

Haziran 2005

Haziran 2005

"MÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi"

Duran G.

Mayıs 2005

Mayıs 2005

"Fatih ve Bosna Sempozyumu ve Geleneksel Sanatlar Sergisi"

Duran G.

Nisan 2005

Nisan 2005

"Asamble Resim Sergisi"

Duran G.

Mart 2005

Mart 2005

"Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi"

Duran G.

Ekim 2003

Ekim 2003

"Türkiye ve Japonya'daki Çağdaş Hat Sanatı: Türkiye'ye Özlem

Duran G.

Ekim 2000

Ekim 2000

"Kubbealtı'nın San'atkar Dostları"

Duran G.

Nisan 2000

Nisan 2000

"Geleneksel Sanatlar ve Yaşayan Ustaları Birinci Karma sergisi"

Duran G.

Nisan 2000

Nisan 2000

"Türk Tezyînî Sanatlar Sergisi"

Duran G.

Mayıs 1998

Mayıs 1998

"The Art of Gilding"

Duran G.Jüri Üyelikleri

Ocak-2020

Ocak 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Yarışma

"7 Tepe 7 Sanat" Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması - Klasik Türk Sanatları Vakfı

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Yarışma

"7 Tepe 7 Sanat" Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması - Klasik Türk Sanatları Vakfı

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Süleyman Demirel Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Yarışma

Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu " Türk Süsleme Sanatları Değerlendirme Kurulu Jüri Üyeliği - İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi

Kasım-2011

Kasım 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2011

Kasım 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2010

Aralık 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi

Aralık-2010

Aralık 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi

Aralık-2010

Aralık 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Şubat-2010

Şubat 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mart-2009

Mart 2009

Yarışma

2008-2009 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Kurumları arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması 6. Bölge Değerlendirme Kurulu - Milli Eğitim Müdürlüğü

Kasım-2001

Kasım 2001

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-1999

Eylül 1999

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi