Assoc. Prof.

GÜLNUR DURAN


Faculty of Fine Arts

Traditional Turkish Handicrafts

Department of Illumination-Miniature

Biography

Üsküdar/İstanbul’da doğdu.  

1984’de M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-Eğitimi Bölümü’nde Lisansını tamamladı. 

1983’de Kubbealtı Kültür ve San’at Vakfı Nakışhanesi’nde tezhib derslerine başladı, usta-çırak usûlünde devam eden dersleri neticesinde 

1987’de Prof. Çiçek Derman, 1991’de Dr.Öğr.Üyesi.İnci Ayan Birol hocalarından  müzehhiplik  diploması (icâzetnâme) aldı.           

1986 yılında M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı; 

1990’da Prof. Çiçek Derman Danışmanlığında “Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk Mushaflarında 16.yy. Serlevha Tezhibleri” konulu teziyle Yüksek Lisansını verdi (M.Ü.); 

1992’de Öğretim Görevlisi oldu; 

1996’da Prof. Çiçek Derman Danışmanlığında “Ali Üsküdârî Motif ve Üslûb Anlayışı” konulu teziyle Sanatta Yeterliğini verdi (M.Ü.); 

1997’de Dr.Öğr.Üyesi ünvanı aldı; 

1998 Avustralya/Sidney'de mesleki çalışmalarda bulundu ve "Tezhip" konulu kişisel sergi açtı;

2003'de 3 ay İskoçya/Edinburg Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Tezhipli Yazma Eserler Koleksiyonu üzerinde çalışmalar yaptı ve konuyla ilgili makale yayımladı; 

2019’da Doçent ünvanını aldı;

Halen aynı kurumda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Tezhib Sanatı, Türk Bezeme Sanatı, Türk Tezhip Sanatı Tarihi, Yazma Eser Tezhibi dersleri vermektedir; 

2008 yılında “Ali Üsküdârî Tezhip ve Ruganî Üstadı, Çiçek Ressamı” isimli  kitabını yayınladı.

Yurt içi ve yurt dışı müze ve kütüphanelerde “yazma eserlerde tezhip sanatı” üzerine araştırmalar yaptı ve sergi açtı. Ulusal ve uluslararası Tezhip Sanatı konusunda konferans, makale ve yayınları, özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarını özel atölyesinde devam ettirmektedir.   


Education Information

1990 - 1996

1990 - 1996

Competence In Art

Marmara University, Institute Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts Art Major, Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

1980 - 1984

1980 - 1984

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education, Turkey

Dissertations

1996

1996

Competence In Art

Ali Üsküdari motif ve uslüp anlayışı Creative Commons License

Marmara University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

1990

1990

Postgraduate

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk mushaflarında 16. yy. serlevha tezhipleri Creative Commons License

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Art, Traditional Turkish Handicrafts, Gilding

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts

1992 - 1997

1992 - 1997

Lecturer

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

1987 - 1992

1987 - 1992

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts

2019 - Continues

2019 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara University, Institute of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts Art Major

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts

2015 - 2018

2015 - 2018

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

University Executive Board Member

Marmara University, Geleneksel El Sanatları Ve Tasarım Araştırma-Geliştirme Merkezi

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2002 - 2008

2002 - 2008

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

1999 - 2002

1999 - 2002

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Fine Arts, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Proje-Tezhip Sanatı

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür Diploma Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür IV

Postgraduate

Postgraduate

Tezhip Sanatında Eser Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Proje Sunum Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Tezhip Sanatı II

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür III

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür II

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip Sanatı

Undergraduate

Undergraduate

Illumination Art II

Postgraduate

Postgraduate

Serlevha Tezhibi ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Illumination Art II

Postgraduate

Postgraduate

Serlevha Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Postgraduate

Postgraduate

Serlevha Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Postgraduate

Postgraduate

Serlevha Tezhibi ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür I

Postgraduate

Postgraduate

Türk Tezhip Sanatı Desen Tasarım İlkeleri II

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Tezhip sanatı I

Undergraduate

Undergraduate

Illumination Art I

Undergraduate

Undergraduate

Proje-Tezhip Sanatı

Postgraduate

Postgraduate

Zahriye Tezhibi ve Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Zahriye Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür IV

Postgraduate

Postgraduate

Zahriye Tezhibinin Tarihsel Gelişimi

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür Diploma Projesi

Postgraduate

Postgraduate

Zahriye Tezhibi ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Proje Sunum Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Türk Tezhip Sanatı Desen Tasarım İlkeleri I

Undergraduate

Undergraduate

Illumination Art I

Undergraduate

Undergraduate

Tezhip-Minyatür III

Postgraduate

Postgraduate

El Yazması Eserlerin Bezeme Özellikleriyle İncelenmesi

Postgraduate

Postgraduate

Tezhip Sanatında Eser Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Tezhip Sanatı III

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Osmanlı Tezhip Sanatında Natüralist Üslûpta Çiçekler

Duran G.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.177-199, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2018

2018

Mushafların Bezenmesinde Nısfü’l-Kur’an Tezhibinde Sayfa Düzeni

Duran G.

SSS Journal-International Social Science Studies, vol.4, no.21, pp.3128-3140, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Örnekleriyle XVII. Yüzyıl Osmanlı Tezhip Sanatına Bir Bakış

Duran G.

ASOS JOURNAL, The Journal of Academic Social Science, no.75, pp.332-343, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Türk ve İslam Eserleri Müzesi 504 Numaralı Mushafın Bölümlenmesindeki Tezhibli Sayfalar

Duran G.

Asos Journal, The Journal of Academic Social Science, no.74, pp.181-198, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

F.Çiçek Derman, Rikkat Kunt Hoca Hanım, 1903-1986

Duran G.

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.235-238, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

1997

1997

Ali Üsküdari’nin Çiçek Resimleri

Duran G.

P Sanat Kültür Antika Dergisi, no.5, pp.66-87, 1997 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

”Nısf ül Kur an Tezhibine Dair”

Duran G.

Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi / Sanat Etkinlikleri, Rostov, Russia, 23 - 27 April 2015, pp.221-228 Creative Commons License

2014

2014

Mushafların Bezenmesinde Tezhip Sanatının Önemi ve Katlkıları

Duran G.

III.Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Dehri, India, 20 - 26 September 2014, pp.133-138 Creative Commons License

2014

2014

”XVII. ve XVIII. Asır Tezhip Sanatı”

Duran G.

Tezhip Sanatı Seminerleri, İstanbul, Turkey, 02 March 2014 Creative Commons License

2012

2012

”Sultan I. Mahmud’un Nâdir Şah’a Gönderdiği Nâme-i Hümâyûn’un Bezemelerine Dâir”

Duran G.

VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarî, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor”, Milan, Italy, 17 - 21 September 2012, pp.417-422 Creative Commons License

2009

2009

”El Yazması Eserlerde Tezhip Sanatının Önemi ve Katkısı”

Duran G.

Türk Yazmalar Hazinesi I. Semineri, İstanbul, Turkey, 16 December 2009 Creative Commons License

2004

2004

”Ali Üsküdarî ve Üslûp Anlayışı”

Duran G.

II. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2004, vol.2, pp.234-239 Creative Commons License

1999

1999

”Ali Üsküdârî ve Yurtdışında Bulunan Eserleri”

Duran G.

XV.Sanat Tarihi Araştırma ve Haberleşme Seminerleri, İstanbul, Turkey, 31 May - 04 June 1999 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2018

2018

Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’xxndan Seçme Eserler ve Sanatkârları

Duran G.

in: Ekrem Hakkı Ayverdi, Sâmiha Uluant, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.181-186, 2018 Creative Commons License

2015

2015

Ottoman Manuscript Illumination During The XVII Century

Duran G.

in: Bildiri Kitabı, ”Uluslararası İlmi Konferans, (Abramzon’un 110. Yıldönümüne Adanmıştır) Tabiat Toplum ve İnsan Bilimine Entegre Bir Yaklaşım”, Dr.Zenkö-Nemchinov,Dr.SS Ivanov, Editor, ---, Bishkek, pp.173-178, 2015 Creative Commons License

2009

2009

18.Yüzyıl Tezhip Sanatı

Duran G.

in: Hat ve Tezhip Sanatı, Ali Rıza Özcan, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.1-536, 2009 Creative Commons License

2008

2008

Ali Üsküdarî Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı

Duran G.

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul, 2008

2007

2007

Edinburgh Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Tezhipli İki Yazma

Duran G.

in: Essays in Memory of Hazel E Heughan, İsmail E.Erünsal,Christopher Ferrard,Hamza Kandur,A.Oğuz İcimsoy,Niyazi Çiçek, Editor, Hazel E. Heughan Educational Trust Publication:1, Edinburgh, pp.83-112, 2007 Creative Commons License

2000

2000

”Derman Hoca’ya Armağan Olarak Hazırlanmış İki Tezhipli Eser”

Duran G.

in: M.Uğur Derman 65 Yaş Armağanı, Irwin Cemil Schick, Editor, Sabancı Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.43-45, 2000 Creative Commons License

1999

1999

18.Yy.Müzehhip, Çiçek Ressamı ve Lake Üstadı Ali Üsküdarî

Duran G.

in: Osmanlı, Kültür ve Sanat, C.11, Güler Eren, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.126-130, 1999 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2012

2012

Ali Üsküdarî

Duran G.

Üsküdar Belediyesi, pp.53-55, 2012 Creative Commons License

2012

2012

Tezhip: Tezhip Sanatının Kullanım Alanları

Duran G.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.617, 2012 Creative Commons License

2010

2010

Şahkulu

Duran G. , Derman F. Ç.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.588, 2010 Creative Commons License

2009

2009

serlevha

Duran G.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.585, 2009 Creative Commons License

2001

2001

Kara Memi

Duran G.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.571, 2001 Creative Commons License

Scientific Refereeing

August 2019

August 2019

Sanat Tarihi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

ART-E SANAT DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

MUKADDİME

National Scientific Refreed Journal

December 2015

December 2015

SANAT VE TASARIM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2013

November 2013

Art-e Sanat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Artistic Activity

May 2021

May 2021

Uluslararası Türk Dünyası Geleneksel Sanatlar Çevrimiçi Sergisi "19 Mayıs Armağanı"

Duran G.

March 2021

March 2021

Uluslararası davetli 106. Yılında 106 Eser ile "18 Mart Çanakkale Zaferi"

Duran G.

March 2021

March 2021

Uluslararası Davetli İstiklal Marşı ve M.Akif Ersoy Plastik Sanatlar Sanal Sergisi "Öğr.Gör.Cüneyt Taşır Armağanı"

Duran G.

March 2021

March 2021

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ “KIRMIZI”ULUSLARARASI ÇEVİRİMİÇİ KARMA SERGİSİ

Duran G.

February 2021

February 2021

2. ULUSLARARASI DAVETLİ DEMOKRASİ ve MİLLİ EGEMENLİK SANAL SERGİSİ

Duran G.

August 2020

August 2020

30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına Creative Commons License

Duran G.

May 2020

May 2020

19 MAYIS’IN 101. YILINDA SANATLA BULUŞMA

Duran G.

May 2019

May 2019

"Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri"

Duran G.

March 2019

March 2019

"Sanata Kadın İmzası Sergisi"

Duran G.

November 2018

November 2018

"Sanatın Tasarımı Tasarımın Sanatı Sergisi"

Duran G.

November 2018

November 2018

"Güncel Bellek Sergisi"

Duran G.

May 2018

May 2018

"Sanat, Tasarım ve Kadın"

Duran G.

March 2018

March 2018

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü-Saygı Sergisi"

Duran G.

March 2018

March 2018

"Yeditepe Bianeli-Uluslararası Hat ve Tezhip Sergisi"

Duran G.

November 2017

November 2017

"Geleneksel İzler Sergisi, 7.Uluslararası Ege art Sanat Günleri"

Duran G.

May 2017

May 2017

"VIII.Uluslararası Türk sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri"

Duran G.

March 2017

March 2017

"8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Saygı"

Duran G.

February 2017

February 2017

MÜ. Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Mezunları Sergisi

Duran G.

December 2016

December 2016

"2. Sanat Sergisi, Teknoloji ve Sanat Buluşması"

Duran G.

March 2016

March 2016

"Kadın Sanatçılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi"

Duran G.

January 2016

January 2016

"35.Yıl" Marmara Üniversitesi AEF.Resimİş Bölümü 84 Sergisi

Duran G.

May 2014

May 2014

"VIII.Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri"

Duran G.

April 2013

April 2013

"All Arts İstanbul Klasik ve Modern Sanat Fuarı"

Duran G.

December 2012

December 2012

"Mevlânâ'yı Anma Etkinlikleri, Kubbealtı Nakışhanesi "Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi"

Duran G.

October 2012

October 2012

"IV.Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi / Sanat Etkinlikleri"

Duran G.

October 2011

October 2011

"Mâziden Âtiye 70 Sanatçı"

Duran G.

October 2011

October 2011

"İFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi"

Duran G.

August 2011

August 2011

"Geleneksel Türk Kitap Sanatları "Bugünün Ustaları" 27.İstanbul Kitap Fuarı"

Duran G.

March 2011

March 2011

"Türk-Afgan Dostluk Günü"

Duran G.

November 2010

November 2010

"Bir Çiçek Demeti, Prof.Dr.Çiçek Derman ve Talebeleri Tezhip Sergisi"

Duran G.

October 2010

October 2010

"V.Uluslararası Türk Sanatları Sergisi"

Duran G.

October 2010

October 2010

"87/87 Cumhuriyet Sergisi"

Duran G.

May 2010

May 2010

"Kentle Buluşma Sergisi II"

Duran G.

October 2009

October 2009

"İnci Birol'un 51.Sanat Yılında Talebelerinden Yansımalar"

Duran G.

May 2009

May 2009

"Kubbealtı Sergisi"

Duran G.

April 2009

April 2009

"Geleneksel Türk Sanatları Sergisi"

Duran G.

April 2009

April 2009

"Tezhip Buluşması"

Duran G.

March 2009

March 2009

"Marmara University Faculty Of Fine Arts Exhibition of Faculty Members"

Duran G.

December 2008

December 2008

"The Art On İts Shores" MÜGSF Öğretim Üyeleri Sergisi

Duran G.

October 2007

October 2007

"The Ottoman Legacy"

Duran G.

June 2006

June 2006

"Tarihe Saygı Sergisi"

Duran G.

July 2005

July 2005

"Türk süsleme Sanatları Sergisi"

Duran G.

June 2005

June 2005

"MÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi"

Duran G.

May 2005

May 2005

"Fatih ve Bosna Sempozyumu ve Geleneksel Sanatlar Sergisi"

Duran G.

April 2005

April 2005

"Asamble Resim Sergisi"

Duran G.

March 2005

March 2005

"Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi"

Duran G.

October 2003

October 2003

"Türkiye ve Japonya'daki Çağdaş Hat Sanatı: Türkiye'ye Özlem

Duran G.

October 2000

October 2000

"Kubbealtı'nın San'atkar Dostları"

Duran G.

April 2000

April 2000

"Geleneksel Sanatlar ve Yaşayan Ustaları Birinci Karma sergisi"

Duran G.

April 2000

April 2000

"Türk Tezyînî Sanatlar Sergisi"

Duran G.

May 1998

May 1998

"The Art of Gilding"

Duran G.Jury Memberships

January-2020

January 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sakarya Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sakarya Üniversitesi

May-2017

May 2017

Competition

"7 Tepe 7 Sanat" Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması - Klasik Türk Sanatları Vakfı

January-2017

January 2017

Competence In Art

Competence In Art - Marmara Üniversitesi

January-2016

January 2016

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2015

December 2015

Competence In Art

Competence In Art - Marmara Üniversitesi

May-2015

May 2015

Competition

"7 Tepe 7 Sanat" Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması - Klasik Türk Sanatları Vakfı

April-2015

April 2015

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

January-2014

January 2014

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Süleyman Demirel Üniversitesi

January-2014

January 2014

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

January-2014

January 2014

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

May-2013

May 2013

Competition

Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu " Türk Süsleme Sanatları Değerlendirme Kurulu Jüri Üyeliği - İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi

November-2011

November 2011

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

November-2011

November 2011

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2010

December 2010

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Süleyman Demirel Üniversitesi

December-2010

December 2010

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2010

December 2010

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Süleyman Demirel Üniversitesi

February-2010

February 2010

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

March-2009

March 2009

Competition

2008-2009 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Kurumları arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması 6. Bölge Değerlendirme Kurulu - Milli Eğitim Müdürlüğü

November-2001

November 2001

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

September-1999

September 1999

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi