XVI. asıra ait bir mushafın üslûp, desen, motif açısından tezyînî öğeleri ile tahlil edilmesi


Öğrenci: AYŞEGÜL TÜRKMEN

Danışman: Gülnur Duran

"XVI. Asıra ait bir Mushafın üslûp, desen, motif açısından tezyînî öğeleri ile tahlil edilmesi" başlıklı bu tez çalışması İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler ve Yazmalar Kütüphanesi'nde Arapça yazmalar kataloğunda kayıtlı olan A 6566 envanter numaralı Mushafın incelenmesini kapsamaktadır. Üç bölümden meydana gelen çalışmanın 1. Bölümünde Sultan II. Bâyezîd, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi tezhip sanatı başlığı altında; dönemlerin bezeme anlayışları ve sanatkârları konuya ilişkin fotoğraflarla incelenmiştir. 2.Bölümde Musaflar hakkında genel bilgiler verilerek Mushaflarda uygulanan bezemeli sayfalar özellikleriyle tanıtılmıştır. 3.Bölümde ise İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki A 6566 envanter numaralı Mushafın tezyînî yönden incelenmesi yapılmış, eserin bezemeleri fotoğraflar, çizimler ve desen analizleriyle tek tek ele alınmıştır