Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZEL MARKALARDA ALGILANAN RİSK BOYUTLARININ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: ÖZEL MARKA İMAJININ ARACILIK ROLÜ

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.39, ss.115-150, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LERİN İÇ PAZARDAKİ SORUNLARININ İNCELENMESİ VE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.51-81, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE FAALİYET HALİNDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ

AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.4, sa.26, ss.302-326, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pazarlama Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Kategorik Olarak Değerlendirilmesi 1994 2012

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.10, sa.40, ss.1-13, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN İLGİLENİM DÜZEYLERİNE GÖRE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE SADAKATE ETKİSİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.227-259, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakate Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.8, sa.32, ss.39-49, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Impact of Market and Brand Orientation on Firm Performance: An Application in the Members of United Brand Association

13th INTERNATIONALSTRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, ss.115-124 Creative Commons License

WHO IS MORE CONCERNED WITH MARKETING ETHICS? A STUDY OF MARKETING AND NON-MARKETING STUDENTS

Marketing Educators’ Association Conference, California, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 26 Nisan 2014, ss.34-42 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Dünya Düzeninde E-Ticaret ve E-Perakendecilik

Covid-19 Sonrası Değişim ve Dijital İşletme, Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.161-184, 2021

Ek 1: Pazarlama Planı

Pazarlama İlkeleri, Prof.Dr. A. Ercan GEGEZ, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.631-640, 2018 Creative Commons License

Kişisel Satış ve Satış Geliştirme

Pazarlama İlkeleri, Prof.Dr. A. Ercan GEGEZ, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.476-507, 2018 Creative Commons License

Sinsi Pazarlama

Masamızda Marka Sohbetleri 2, Prof.Dr. F. Müge ARSLAN, Editör, Beta Basım Dağıtım Yayıncılık A.Ş., İstanbul, ss.185-205, 2018 Creative Commons License