İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin İşletmelerin Birleşik Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: Türk İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Erdil T. S. , Bakır N. O. , Ayar B.

22. Pazarlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 September 2017 - 30 September 2018, vol.1, pp.1112-1132

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1112-1132

Abstract

Globalleşme süreci ile birlikte tüm dünya işletmeler için açık bir pazar haline gelmeye

başlamıştır. Böylece işletmelerin gerek yerel pazarlarda gerek uluslararası pazarlarda

rakiplerine karşı çeşitli üstünlüklere sahip olma gerekliliği doğmuştur. Rekabet gücü olarak

nitelendirilebilecek olan bu kavram işletmelerin hayatta kalabilmeleri için sahip olmaları

gereken temel özelliklerden biri olmuştur. İşletmeler bu gücü elde edebilmek için inovasyon,

Ar-Ge, tasarım gibi çeşitli faaliyetler yürütmüşlerdir. Bu çalışmada inovasyon, Ar-Ge ve

tasarım faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerindeki etkisinin ortaya çıkartılması

amaçlanmıştır. Çalışmanın ana kütlesini TİM-İlk 1000 İhracatçı listesinde yer alan işletmeler

ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi Desteği alan 410 işletme

oluşturmuştur. Bu işletmeler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 313

işletme çalışmanın örnek kütlesini teşkil etmiştir. CATI yöntemi ile toplanan veriler regresyon

ve fark testlerine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda inovasyon, Ar-Ge ve tasarım

faaliyetlerinin birleşik rekabet gücü üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu saptanmıştır.