Sadakat Kartlarına Yeni Bir Bakış Açısı HOPİ Alışverişin App i Üzerine Pilot Bir Araştırma


Creative Commons License

Bakır N. O. , Güsan G., Güvendik Ö.

21. Pazarlama Kongresi, Kütahya, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.1, ss.262-281

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kütahya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.262-281

Özet

HOPİ, giyimden teknolojiye, seyahatten gıdaya birçok farklı sektörden markalarla işbirliği yaparak

kullanıcılarının hayat tarzlarına, zevklerine ve ihtiyaçlarına uygun genel kampanyalar ve bunun yanı

sıra, kişiye özel kampanyalar sunan bir mobil uygulamadır. Bu araştırmanın amacı, sadakat

programları kapsamında yeni bir mobil uygulama olan ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan

"HOPİ" uygulaması çerçevesinde, HOPİ kullanıcılarının, HOPİ sadakat programlarını

algılayışlarının, HOPİ uygulamasına üye olan mağazalara karşı ilişki sürdürme isteklerine ve bu

mağazalara karşı güven unsuruna etkisini incelemek, bu mağazalara karşı güven unsuru ve ilişki

sürdürme isteğinin, mağaza sadakati üzerine etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca araştırmanın

yan amacı olarak, HOPİ kullanıcılarının HOPİ uygulamasına üye olan mağazaya karşı güven unsuru

ile bu mağazalara karşı ilişki sürdürme isteği arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada

kartopu örnekleme yöntemi kullanılmış ve 228 kişiyle anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde

edilen veriler, araştırmanın hipotezleri çerçevesinde korelasyon ve regresyon analizleri ile test

edilmiştir.