ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEMNUNİYET OLUŞTURAN UNSURLARIN SAPTANMASI MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Bakır N. O. , Arslan F. M. , Gegez A. E.

Marmara Üniversitesi İktiadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.38, no.1, pp.93, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.14780/iibd.69451
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi İktiadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.93

Abstract

Rekabetin şiddetli olduğu günümüzde üniversitelerin ayakta kalabilmeleri ve başarılı olabilmeleri

için kurumlarına öğrenci çekebilmeleri önemlidir. Aday öğrencilerin üniversite tercihlerinde mevcut

öğrencilerin memnuniyet düzeyleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın temel

amacı Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerinin fakülte memnuniyet düzeylerinin

belirlenmesidir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin farklı demografik özelliklerine göre memnuniyete etki

eden faktörlerde farklılıklara bakılmıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri üzerinde

gerçekleştirilen araştırmada veriler kota örneklemesi kullanılarak yüz yüze anket yöntemi ile toplanmış

ve toplam 748 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin en çok memnun

oldukları üç unsurun sırasıyla “fakültede yürütülen derslerin belirtilen ders saatleri içinde işleniyor

olması”, “fakültede yer alan derslerin düzenli bir şekilde yürütüldüğü” ve “fakültenin akademik kadro

kalitesi” olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin fakülteyle ilgili memnuniyetlerine etki eden unsurların,

“sosyal ve kültürel aktiviteler”, “yiyecek ve içecek hizmetleri”, “akademik kadro”, “fiziksel ekipmanlar

ve altyapı”, “dersler ve güvenlik”, “fakülte yönetimi”, “temizlik”, “lokasyon” ve “web sitesi” olmak üzere

dokuz faktör altında toplandığı görülmüştür. Öğrencilerin farklı demografik özelliklerine bağlı olarak

memnuniyete etki eden faktörlerde farklılıklar tespit edilmiştir. Öğrencilerin genel olarak fakülteden

memnun olma durumlarına en fazla etki eden faktörlerin sırasıyla,“fiziksel ekipmanlar ve altyapı” ,

“akademik kadro” , “yiyecek ve içecek hizmetleri” ve “ lokasyon” olduğu ortaya çıkmıştır.