Pazarlama Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Kategorik Olarak Değerlendirilmesi 1994 2012


Creative Commons License

Bakır N. O.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.10, sa.40, ss.1-13, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 40
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-13

Özet

Bu araştırmanın amacı, pazarlama konusunda Türkiye’deki üniversitelerde yapılmış doktora tezlerinin genel bir profilini ortaya çıkarmak ve bu tezlerde kullanılan yöntemlerin yıllar içindeki dağılımını tespit etmektir. Çalışma Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan “pazarlama” konusunda erişimine izin verilen 184 tezi içermektedir. Bu doğrultuda tezler, öncelikle yayınladığı yıl, yazar adı, danışman adı, üniversite, bilim dalı, veri toplama yöntemi ve veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmış ve istatistiki analizlerle birlikte, tezlerin tümü belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenerek mevcut durum ortaya konulmuştur.