Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design of a single-phase SPWM inverter application with PIC micro controller

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.22, ss.592-599, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A web aided education model that can be used in power electronics course

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.21, ss.17-23, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effect of Computer Aided Education Program on the Development of Concept in 48-60 Months Children

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.176, ss.22-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ARM Mimarili Geliştirme Kartı İle Dc-Dc Buck-Boost Dönüştürücü.

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019 Creative Commons License

Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Kullanımı

X. Dünya OyunOynama Günü Paneli ve Sanal Bağlam Olarak Oyun: Dijital Oyunlar, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2019

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Çocuklarının Ağaç Malzeme ve Teknolojilerle Materyal Tasarlamaları

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 Aralık 2018

Dijital Kitap Yapalım

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

60-72 Aylık Çocuklara Uygulanan Bilgisayar Destekli Görsel Algı Programı’nın Etkisi

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Yabancı Dil Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu “Hotpotatoes” Yazılımının Kullanımı

International Educational Technology Symposium, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.183-184

Okul Öncesi Eğitimde Sanat ve Eğitsel Materyal Tasarımı

Okul Öncesi Eğitimde Sanat ve Eğitsel Materyal Tasarımı konulu seminer, Türkiye, 21 Nisan 2016

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Dijital Ölçme Ve Değerlendirme

II. International Symposium of Teaching Turkish as a ForeignLanguage, Munich, Almanya, 20 - 21 Mayıs 2016

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dijital Sözlük Kullanımı ve Avantajları

II. International Symposium of Teaching Turkish as a ForeignLanguage, Munich, Almanya, 19 - 21 Mayıs 2016

The effect of computer aided education program on the development of concept in 48-60 months children

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 05 Eylül 2014, cilt.176, ss.20-26 identifier

Teknik Eğitim Fakültelerinde Laboratuvar Derslerinde Kullanılmak üzere bir E Kütüphane Oluşturulması ve Hazırlanmış bir Tasarım Örneği

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.1, sa.1, ss.525-532 Creative Commons License

Teknik Eğitim Fakülteleri Elektrik Eğitimi Bölümlerinde Meslek Derslerinde Uzaktan Eğitim Uygulaması

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004, cilt.1, sa.1, ss.843-847 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK EĞİTİMİNDE DİJİTAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Doç. Dr. Alpaslan OKUR, Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE ve Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ, Editör, Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya, ss.215-221, 2016