Teknik Eğitim Fakülteleri Elektrik Eğitimi Bölümlerinde Meslek Derslerinde Uzaktan Eğitim Uygulaması


Creative Commons License

Aküner M. C. , Kanburoğlu V.

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 24 - 26 November 2004, vol.1, no.1, pp.843-847

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.843-847

Abstract

By using new education methods that will provide people with lifelong education opportunities, by increasing efficiency and efficiency in education; developing new educational strategies and making necessary plans and actions; the development of technology and information societies can be achieved [1]. When we look at the technological possibilities of our age, the impact of computer and internet on societies is well understood. It is necessary to adapt, develop and teach this age of science and technology to become an information society. In this study, which aims to contribute to the education system, it is aimed to include the students of the Department of Electrical Education in the Faculty of Technical Education to the undergraduate education. In addition to theoretical information; Try it on each experiment set, link and application images were created by joining in. Computer and Internet Aided Education design was prepared with this study; vocational technical education system. The application; by improving student's thinking, learning, teaching and communication habits; To be an example of creative, flexible and innovative thinking habits.

İnsanlara yaşam boyu eğitim olanakları sağlayacak yeni eğitim yöntemlerini kullanıp, eğitimdeki etkinliği ve verimliği yükselterek; hayata geçirilecek yeni eğitim stratejileri üretip, gerekli plan ve eylemleri yaparak; teknoloji ve bilgi toplumların gelişimi sağlanabilir [1]. Yaşadığımız çağın teknolojik olanaklarına bakıldığında, bilgisayar ve internetin toplumlar üzerinde etkisi çok iyi anlaşılmaktadır. Bilim ve teknoloji çağı olan bu çağa uyum sağlamak, geliştirmek ve öğretmek bilgi toplumu olunabilmesi için gereklidir. Eğitim sistemine katkı sağlamanın amaçlandığı bu çalışmada, Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü öğrencilerine lisans eğitimleri içinde olacağı, Elektrik makineleri laboratuar deneylerinde yapılan uygulama derslerinin verimliliği ve deney mantığının kavranmasının, devamında ise deneylerin yapılması hedeflenmiştir. Çalışmada öğrenciye teorik bilgilerin yanı sıra; her bir deney seti üzerinde deneyin, bağlantı ve uygulama görüntüleri de katılarak oluşturulmuştur. Yapılan bu çalışmayla Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim tasarımı hazırlanıp; mesleki teknik eğitim sistemine bir yenilik kazandırmak amaçlanmıştır. Gerçekleştirilecek uygulamadan; öğrencinin düşünme, öğrenme, öğretme ve iletişim alışkanlıklarını geliştirerek; yaratıcı, esnek ve yenilikçi düşünce alışkanlıkları kazanması için örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.