Yabancı Dil Eğitiminde Dijital Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak “Artıculate Storylıne” Kullanımı


Kanburoğlu V. , Çelik M. E. , Aycan A.

International Educational Technology Symposium, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.183

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183

Abstract

Measurement and evaluation is one of the most important stages of the language education process.In this study, we will discuss the effects, advantages, limitations of the use and potential problems of digital measurement and assessment tools for foreign language teaching, and suggestions for solutions to these problems. In our study, we will examine in detail the Articulate Storyline program (office-based) as a digital measurement and evaluation tool, which contains many activities and materials and all language skills assessment. Articulate Storyline as an e-learning and development software has been actively used in about 151 countries as interactive learning, question, exam, questionnaire, slide, picture, video, animation and flash options. We will investigate the effects of this program on speaking and listening skills, which can not be evaluated sufficiently, effectively and objectively by classical methods.

Keywords: Articulate storyline, digital assessment, digital evaluation

Özet Ölçme ve değerlendirme dil eğitim sürecinin en önemli aşamalarından birisidir. Bu çalışmada yabancı dil eğitimine yönelik hazırlanan dijital ölçme ve değerlendirme araçlarının temel dil becerilerine yönelik etkilerini, avantajlarını, kullanım sınırlılıklarını ve karşılaşılan olası sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartışacağız. Çalışmamızda bir dijital ölçme ve değerlendirme aracı olarak Office tabanlı çalışan ve tüm dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik pek çok aktiviteyi ve materyali bir arada barındıran Articulate Storyline programını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İnteraktif ders, soru, sınav, anket, slayt, resim, video, animasyon ve flash seçenekleriyle Articulate Storyline, e-öğrenme ve geliştirme yazılımı olarak yaklaşık 151 ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Bu programın özellikle konuşma ve dinleme beceresi gibi klasik yöntemlerle yeterince etkin ve objektif bir şekilde değerlendirilemeyen konuşma ve dinleme becerisine yönelik etkilerini araştıracağız.

Anahtar Kelimeler: Articulate storyline, dijital ölçme, dijital değerlendirme