Yabancı Dil Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu “Hotpotatoes” Yazılımının Kullanımı


Kanburoğlu V. , Aycan A.

International Educational Technology Symposium, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.183-184

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.183-184

Özet

Teknolojinin hızla gelişmesi, bilim, sanayi ve iletişimin üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Günümüzde eğitim ve teknolojiyi bir bütün olarak ele almamız gerekmektedir.Bu yüzden eğitim sistemimizdeki müfredatımızda bireysel öğrenmeyi destekleyici, ders dışı aktivitelerle, tekrar alıştırma ve pekiştirme uygulamalarına önem verilmeli, eğlenirken öğrenmeyi destekleyici sistemler yapılmalıdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle yeni eğitim yazılım firmaları, pazarlama sektörleri oluşmuştur. Fakat öğretim yöntemleri tasarımları alan uzmanı olmadan yapıldığında ortaya çıkan sonuçlar başarı oranını etkilemekte yetersiz olacaktır. Materyal tasarlamak zor ve zahmetli bir süreç olup; iyi bir ekiple ve alanında uzman araştırmacılarla çalışılması gerekmektedir. Materyalde kullanılan resim, yazı ve videoların belirli kriterlerde ve konu temasına uygun olması gerekir. Bu çalışmamızda açık kaynak kodlu “HotPotatoes” yazılımı aracılığıyla Fransızca eğitimine yönelik bir tekrar ve alıştırma materyali tasarlanmış bu materyalin öğrenciler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu program kullanılarak, temel, orta ve yüksek eğitime yönelik çeşitli scorm paketi içerikli eğitim materyallerinin, yine açık kaynak kodlu “Moodle” uzaktan eğitim platformunu kullanan kullanıcıların kullanım kayıtları incelenip; geri bildirimler ve ortaya çıkan eksikler saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: HotPotatoes, moodle, eğitim materyalleri

The development of technology creates significant effects on science, industry and communication. Nowadays we have to consider education and technology as a whole. Today, new educational software firms and marketing sectors have formed thanks to development of technology. However, the teaching methods without the field specialist, the results will be inadequate to affect the success rate. Designing a material is a difficult and laborious process, so it is necessary to work a good associate and specialist in the field. The pictures, texts and videos used in the material must be suitable for certain criteria and subject matter. In this study, a repetition and exercise material was designed for French education through open source "HotPotatoes" software and the effects of this material on the students were examined. By using this program, the use records of various scorm packed educational materials for basic, medium and high education as well as the users using the open source "Moodle" distance learning platform are examined; feedbacks and emerging shortcomings were identified.

Keywords: HotPotatoes, Moodle, educational materials