A NEW APPROACH FOR DISTANCE LANGUAGE LEARNING: COMPARING CURRENT PROGRAMS AND EFFECTIVENESS OF AUDIO EDITING PROGRAMS


Creative Commons License

Deregözü A., Kanburoğlu V.

European Journal of Foreign Language Teaching, vol.1, no.5, pp.8-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 5
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46827/ejfl.v5i4.3688
  • Title of Journal : European Journal of Foreign Language Teaching
  • Page Numbers: pp.8-20

Abstract

The main goal in language education is to develop learners’ skills in oral communication that  enables  to  interact  in the  target  language.  Yet,  in times  of  the  pandemic,  activities supporting the development of communicative competences are difficult to implement, as these activities are arranged mostly for in class settings with the need of students’ interactive  participation.  Hence,  language  education  needs  to  be  adapted  according  to the  new  circumstances.  The  aim  of  this  study  is  to  examine  how  open  source audio editing   programs   can   support   language   education   especially   in   promoting   oral competences   and   implementing   communicative   activities   for   in class language education  with  social  distance and  distanced  language  education.  For  this  aim,  open source  audio  editing  programs  are  examined  and  compared  in  view  of  their  features. Within  this  aim  the  programs  Audacity,  Ardour,  Ecasound,  Jokosher,  MusE,  Qtractor, Rosegarden, SoX, Sweep and Traverso DAW are examined. Furthermore, on the example of  the  program  Audacity,  some  useful  features  for  preparing  audios  in  language education are presented. It is recommended to use these programs in language education..

Dil eğitiminde temel amaç, öğrencilerin hedef dilde etkileşime girmelerini sağlayan sözlü iletişim becerilerini geliştirmektir. Yine de, salgın zamanlarında, iletişimsel yeterliliklerin gelişimini destekleyen etkinliklerin uygulanması zordur, çünkü bu etkinlikler çoğunlukla öğrencilerin etkileşimli katılımına ihtiyaç duyan sınıf ortamlarında düzenlenir. Bu nedenle, dil eğitiminin yeni koşullara göre uyarlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, açık kaynak ses düzenleme programlarının özellikle sözlü yeterliklerin teşvik edilmesinde ve sosyal uzaktan ve uzaktan dil eğitimi ile sınıf içi dil eğitimi için iletişimsel etkinliklerin uygulanmasında dil eğitimini nasıl destekleyebileceğini incelemektir. Bu amaçla, açık kaynak ses düzenleme programları, özellikleri açısından incelenir ve karşılaştırılır. Bu amaçla Audacity, Ardor, Ecasound, Jokosher, MusE, Qtractor, Rosegarden, SoX, Sweep ve Traverso DAW programları incelenmiştir. Ayrıca, Audacity programı örneğinde, dil eğitiminde ses hazırlamak için bazı yararlı özellikler sunulmuştur. Bu programların dil eğitiminde kullanılması tavsiye edilir ..