Assoc. Prof.

MEHMET ALİ ÖZDEMİR


Ataturk Faculty of Education

Fine Arts Education

Department of Music Teacher Education

Biography

Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir

1962 yılında Malatya’da Arguvan' da doğdu. İlk ve Orta Okulları Malatya’da, Liseyi İstanbul’da bitirdi.

1982 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümüne girdi ve 1986 yılında mezun oldu.

1992 yılında "Bağlama'nın Solo Bir Çalgı Olarak Çoksesli Kullanımı" konusunda Yüksek Lisans Tezi, 1998 yılında ise "Türk Halk Müziği Sistematiği ve Eğitim Müziği Besteciliğinde Kullanımı" konulu Doktora Tezini aynı üniversitede tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Bölümüne Asistan olarak girdi ve 2015 yılında Doçent Unvanı alarak halen aynı üniversitede Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Çalışma Alanı:

Türk Halk Müziği: Halk Müziği alanında yapmış olduğu Doktora çalışması ile Halk Müziğini bir Sisteme bağlayarak yeni bir model önerdi.

Bağlama Eğitimi: Yüksek Lisan Araştırmasında "Bağlamayı/Tamburayı Standart akort sistemine oturtarak "İkinci Çizgi (Mezzosoprano-DO Anahtarı) yazdı. 2014 yılında "Bağlama/Tambura Albümü" yazdı ve yayınladı.

Halk Çalgıları Orkestrası; Akademik olarak Türkiye'de ilk Halk Çalgıları Orkestrası çalışmasını yaptı ve bu orkestrayı kurarak birçok konser verdi.

Etno-Müzikoloji: 1997 yılında bir grup araştırmacı ile Malatya-Arguvan Oyun ve Müzik araştırmasına katıldı.

Eğitim Müziği: Değişik tarihlerde Okul şarkıları (yaklaşık 60-70 civarında) yazdı, CD olarak kayıtlarını yaptı ve yayınladı. Türkiye' ilk olarak "Orff Çalgıları Metodu-2002" yazdı.

Müzik Eğitimi: Hocası Prof. Dr. Edip Günay ile "Müzik Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" ders kitabını yazdı ve yayınladılar.

İşitme Engelliler Çalgı Öğretimi: ( Kendi Geliştirdiği "Renkler ve Şekillerle Çalgı Öğretimi Metodu" ile Türkiye'de ve Dünyada ilk olarak İşitme Engelliler Orkestrası Kurdu ve Yönetti-bu çalışma hala devam etmektedir.)

Yaptığı Görevlerden bazıları: Bölüm Başkan Yardımcılığı, Marmara Üniversitesi Kültür Koordinatörü, TRT Halk Müziği Repertuar Kurulu Üyeliği,  MEB THM Danışma Kurulu Üyeliği ve Jüri Üyeliği olarak sıralanabilir.

Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir'in bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok kongrede bildiriler sundu, bilim kurulu üyelikleri yaptı ve yaptığı çalışmaları kitap, bildiri, makale olarak yayınlandı. Ayrıca beste yarışmalarında 2 birincilik (İzmir Karşıyaka Belediyesi 2007- İzmir Karabağlar Belediyesi 2018) ve bir mansiyon ( Kültür Bakanlığı 2002) ödülü sahibidir. Bunu yanı sıra yönettiği gruplar ile uluslararası 3 birincilik, (Polonya 2007-2011-2014) ikincilik ödüllerini (Polonya 2007-2014)  ülkemize kazandırdı. 

Education Information

1994 - 1998

1994 - 1998

Doctorate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Postgraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Türk Halk Müziği sistematiği ve eğitim müziği besteciliğnde kullanılabilirliği

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1992

1992

Postgraduate

Bağlamanın solo bir çalgı olarak çok sesli kullanımı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Folklore, Education, Special Education, Education in Music, Art, Music

Academic Titles / Tasks

2001 - Continues

2001 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education

1996 - 2001

1996 - 2001

Lecturer

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education

1988 - 1996

1988 - 1996

Research Assistant

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education

Managerial Experience

2014 - 2015

2014 - 2015

Coordinator of The Rectorate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education

2006 - 2009

2006 - 2009

Deputy Head of Department

Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Fine Arts Education

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bağlama Eğitimi II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Halk Müziği ve Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Müzik Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama

Postgraduate

Postgraduate

Müzik Yazıları ve Eleştirisi

Undergraduate

Undergraduate

Bireysel Çalgı III

Undergraduate

Undergraduate

Bağlama Eğitimi I

Undergraduate

Undergraduate

Bağlama Eğitimi I

Undergraduate

Undergraduate

Bağlama Eğitimi I

Undergraduate

Undergraduate

Türk Halk Müziği ve Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Bağlama Eğitimi I

Undergraduate

Undergraduate

Geleneksel Türk Halk Müziği

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2020

2020

The Significance of European Music in the Education and Training of Baglama in Institutions for Music Pedagogy

Özdemir M. A.

Intercultural Music Srudies 23, no.23, pp.169-193, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

2020

2020

"IKLIĞ(IKLIK)FAMILY" AS AN ADVANCED INSTRUMENT ANDTEACHING-EDUCATION PRACTICES

Özdemir M. A.

The Journal of Academic Social Science, no.107, pp.1-31, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

A MATHEMATICAL MODEL PROPOSAL FOR "RIGHT-HAND TECHNIQUES" IN BAĞLAMA TEACHING/EDUCATION

Özdemir M. A.

The Journal of Academic Social Sciences/ASOS Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.106, pp.36-46, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

TEACHING of the PIANO/KEYBOARD to the HEARING-IMPAIRED INDIVIDUALS

Özdemir M. A.

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES , vol.5, no.17, pp.87-95, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Türkiye'ye Yeni (Model) Müzik Öğretmeni I

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.34, pp.52-53, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Ders Kitaplarını Kimler Yazmalı? II

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.33, pp.60-61, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2017

2017

The effect of the use of systematic teaching method on students’ success in the process of violoncello education

Özdemir M. A. , Şen Ç.

International Journal of Human Sciences/Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.4, no.14, pp.3009-3029, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Halk Çalgıları ve Halk Çalgıları Orkestrası I

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.30, pp.54-55, 2017 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2017

2017

INTERNAL STRUCTURE/EXTERNAL STRUCTURE RELATION IN FOLK MUSIC

Özdemir M. A.

The Journal of Academic Social Sciences/ASOS Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.44, pp.64-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Çalgı Öğretim Programları ve Bağlama'nın Durumu II

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.29, pp.64-65, 2017 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Çalgı Öğretim Programları ve Bağlama'nın Durumu I

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.28, pp.64-65, 2017 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Örgün ve Yaygın Eğitimde Neyi Öğreniyoruz

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.27, pp.68-69, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Şaka Gibi Müzik Eğitimi Programı

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.26, pp.72-73, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Arguvan'ın Yolu Tozdur Dumandır Ama!

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.25, pp.56-57, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Bağlama'nın Güzel Sanatlar Liselerinde Açmazı

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.24, pp.56-57, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Türkiye'nin Müzik Belleği

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.23, pp.70-71, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Halk Müziği Derlemelerinin Kaderi

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.22, pp.60-61, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2016

2016

“Türkiye’de Müzik Politikası Taa O zaman Konuşulmuştu!”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.21, pp.64-65, 2016 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2015

2015

“İşitme Engelliler Kalbiyle Duyuyor”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.18, pp.90-91, 2015 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2015

2015

“Müzik Öğretmek İçin Müzik Öğretmeni Yetiştirememe Modeli”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.20, pp.62-63, 2015 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2015

2015

“İşitme Engellilere Çalgı Öğretilebilir mi?”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, no.19, pp.70-71, 2015 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2003

2003

Halk Müziğinde Uygulama Sorunu

Özdemir M. A.

Folklor/ Halk Bilim Dergisi, vol.6, no.51, pp.61-63, 2003 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2003

2003

"Çocukların Gelişiminde Müzik Aletlerinin Önemi"

Özdemir M. A.

Çoluk Çocuk Dergisi, no.22, pp.10-11, 2003 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2010

2010

"Bireysel Çalgı Bağlama Dersinin İçerik ve Uygulama İlişkisi"

Özdemir M. A.

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010, pp.637-648

2020

2020

HALK ÇALGILARI İLE “BEETHOVEN” ESERLERİ SESLENDİRMEK/SESLENDİREBİLMEK

Özdemir M. A.

250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig Van Beethoven Sempozyumu, Edirne, Turkey, 17 December 2020

2014

2014

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda, Bağlama’nın Eğitimi/Öğretimi Sürecinde Avrupa Müziğinin Yeri Ve Önemi”

Özdemir M. A.

2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı Fikirler Yarışması, “Transfer Ve Çeşitlilik; Müzik Ve Kültürler Ötesi Uygulama: Almanya – Türkiye”, Berlin, Germany, 9 - 11 October 2014

2018

2018

" Muzaffer Sarısözen'den Sonra Halk Müziğinde Sistem Sorunu"

Özdemir M. A.

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2018, no.20, pp.287-298 Creative Commons License

2018

2018

Muzaffer Sarısözen'den Sonra Halk Müziğinde Sistem Sorunu

Özdemir M. A.

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2018, pp.287-298 Creative Commons License

2019

2019

BLOCK FLUTE TEACHING IN MUSIC EDUCATION PROCESS OF HEARİNG IMPAIRED

Özdemir M. A.

5. BEYNƏLXALQ SOSIAL ELMLƏR KONFRANSI, Baku, Azerbaijan, 1 - 04 August 2019, pp.43-57 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Teachıng Of The Pıano/Keyboard To The Hearıng-Impaıred Indıvıduals,

Özdemir M. A.

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, no.17, pp.87-95 Creative Commons License Sustainable Development

2012

2012

"Bağlama'nın Eğitim Öğretim Sürecinde Kullanılabilecek Materyallerin Geliştirilmesi"

Özdemir M. A.

1. Uluslararası Nida Tüfekçi Bağlama Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 13 April 2012, no.11, pp.201-207 Creative Commons License

2013

2013

Muzaffer Sarısözen'den Günümüze Halk Müziği ve Çokseslilik İlişkisi

Özdemir M. A.

Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Semozyumu, Sivas, Turkey, 18 - 20 November 2013, vol.2, no.22, pp.35-47

2009

2009

"Arguvan Ezgilerinin Halk Müziğine Etkileri ve Halk Müziğinin Arguvan Ezgilerine Etkileri"

Özdemir M. A.

2. Ulusal Arguvan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 31 October - 01 November 2009, pp.18-23 Creative Commons License

2009

2009

İşitme Engellilerde Çalgı Öğretimi

Özdemir M. A.

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.2, pp.387-394 Creative Commons License

2007

2007

Yeni Bir Çalışma Alanı Olarak Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

"Halk Müziğinde Çalgılar" Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 14 - 16 December 2007, no.8, pp.524-533 Creative Commons License

2002

2002

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Bireysel Çalgı Öğretiminde Psiko-Motor Beceri Geliştirme İle İlgili Basamaklama"

Özdemir M. A.

2000'li Yıllarda I. Öğrenme-Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.56 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2020

2020

Iklığ Metodu (Yaylı Bağlama)

Özdemir M. A.

Parodi Yayıncılık Dağıtım Pazarlama (GRAM), İstanbul, 2020 Creative Commons License

2017

2017

Oyun Nedir?, Neden Önemlidir, Yararları Nelerdir?

Aydın A. , Azkeskin K. , Güven G., Derya K., Karaaslan Ö., Ergin G., et al.

in: Özel Eğitimde Oyun ve Müzik, Aydan AYDIN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-19, 2017

2014

2014

Bağlama (Tambura) Albümü)

Özdemir M. A.

Marmara Yayınları, İstanbul, 2014 Creative Commons License

2004

2004

Şarkılardan 10 tanesi Söz- Müzik ve CD kaydının tamamı.

Özdemir M. A.

in: Müzikli Çocuk Oyunları, Özgül Polat Unutkan, Editor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, pp.40-59, 2004 Creative Commons License

2003

2003

20 Şarkının Söz- Müzik ve CD kayıtları

Özdemir M. A.

in: Şarkılarla Ve Oyunlarla Öğrenelim, Küçükadımlar, Editor, Su Yayınları, İstanbul, pp.2-40, 2003 Creative Commons License

2003

2003

Müziklendirme ve CD Kayıtları Tarafımca Yapılmıştır

Özdemir M. A.

in: "Pengu Öyküleri" Müzikli Öyküler, Şükran Oğuzkan, Editor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1-16, 2003 Creative Commons License

2003

2003

Müziklendirme ve CD Kayıtları Tarafımca Yapılmıştır.

Özdemir M. A.

in: "Sevimli Öyküleri" Müzikli Öyküler, Ayşe Turla, Editor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1-16, 2003 Creative Commons License

2003

2003

Müziklendirme ve CD Kayıtları Tarafımca Yapılmıştır

Özdemir M. A.

in: "Eğlenceli Öyküleri" Müzikli Öyküler, Nuray Bulan, Editor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1-80, 2003 Creative Commons License

2002

2002

Orff Çalgıları Metodu

Özdemir M. A.

Gazi Kitabevi, Ankara, 2002 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

Porte Akademik/Jurnal of Music and Dance Studies

Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

EURASIAN JOURNAL OF MUSIC AND DANCE (ONLINE)

National Scientific Refreed Journal

December 2020

December 2020

EURASIAN JOURNAL OF MUSIC AND DANCE (ONLINE)

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

Jurnal of Music and Dance Studies

Other Journals

May 2010

May 2010

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2006

June 2006

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Aralık 2020

Aralık 2020

250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig Van Beethoven Sempozyumu

Scientific Congress

Özdemir M. A.
Edirne, Turkey

Nisan 2018

Nisan 2018

Dünya Ses Günü Sempozyumu

Scientific Congress

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Nisan 2014

Nisan 2014

İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi MÜZED Bölge Konferansı

Scientific Congress

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Mart 2012

Mart 2012

Bugün Toplum ve Müzik -16

Workshop Organization

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Kasım 2011

Kasım 2011

Bugün Toplum ve Müzik -13

Workshop Organization

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Aralık 2010

Aralık 2010

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu,

Scientific Congress

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Ulusal Müzik ve Müzikoloji Çalıştayı

Workshop Organization

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Nisan 2010

Nisan 2010

Geleneksel Halk Dansları ve Müziğinin Sahnede Yaşatılması/KKTC

Social Activities

Özdemir M. A.
Lefkoşa, Cyprus (Kktc)

Mart 2009

Mart 2009

Bugün Toplum ve Müzik-6

Workshop Organization

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Eylül 2008

Eylül 2008

Bugün Toplum ve Müzik-4

Workshop Organization

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Ekim 2007

Ekim 2007

2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik Ve Bektaşilik

Scientific Congress

Özdemir M. A.
Ankara, Turkey

Eylül 2006

Eylül 2006

2. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu

Scientific Congress

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Eylül 2005

Eylül 2005

1. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu

Scientific Congress

Özdemir M. A.
İstanbul, Turkey

Awards

August 2014

August 2014

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Stilize Halk Oyunları Dünya 1. (Müzik Yönetmenliği)Sustainable Development

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

August 2014

August 2014

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Halk Müziği Dünya 2. (Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı)Sustainable Development

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

May 2008

May 2008

Türk Halk Müziği Formunda Beste Yarışması 1. Ödülü

İzmir Karşıyaka Belediyesi

August 2007

August 2007

39.Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Halk Müziği Dünya 2. (Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı)Sustainable Development

39. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

August 2007

August 2007

Stilize Halk Oyunları Dünya 1. (Müzik Yönetmeni)

39. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

October 2001

October 2001

Çocuk Şarkıları Yarışması Mansiyon Ödülü

Kültür Bakanlığı

Artistic Activity

March 2020

March 2020

İTÜ TMDK Konserleri/Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

March 2018

March 2018

Türkülere Can Verenler/Folklor Kurumu Konseri

Özdemir M. A.

May 2017

May 2017

Kıbrıs Esentepe Belediyesi 10. Zerdali Festivali/ Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

May 2016

May 2016

“İŞİTME ENGELLİLER ORKESTRASI"

Özdemir M. A.

March 2015

March 2015

100. Yılında Çanakkale Zaferi/FEF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Özdemir M. A.

June 2014

June 2014

Bağlama (Tambura) Albümü Tanıtım Konseri

Özdemir M. A.

May 2013

May 2013

Marmara Üniversitesi AEF GSEB Müzik Öğretmenliği ABD Yılsonu Konseri/Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

May 2012

May 2012

Marmara Üniversitesi AEF, GSEB, Müzik Öğretmenliği ABD Yılsonu Konseri/Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

June 2011

June 2011

Marmara Üniversitesi AEF, GSEB Müzik Öğretmenliği ABD Yılsonu Konseri/Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

May 2011

May 2011

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi THM Korosu Konseri

Özdemir M. A.

December 2009

December 2009

Kıbrıs Kanlı Noel'in 46. Anma Günü Konseri/ Emekli Subaylar Derneği /Tar -Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

June 2009

June 2009

90. Yılında Milli Mücadele/ AEF Müzik Eğitimi Halk Müziği Konseri

Özdemir M. A.

May 2009

May 2009

Marmara Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

March 2009

March 2009

Marmara Üniversitesi Kadıköy Resitalleri

Özdemir M. A.

May 2008

May 2008

Marmara Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

March 2008

March 2008

Çanakkale Şehitleri Anma Günü Konseri/ Emekli Subaylar Derneği

Özdemir M. A.

July 2007

July 2007

19. Motiflerle Anadolu Kültür Şenliği/Motif Vakfı-Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

June 2007

June 2007

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/15.Bilim, Kültür ve Sanat Şenlikleri/BHEM Halk Oyunları Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

June 2006

June 2006

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/14. Bilim, Kültür ve Sanat/BHEM Yıl Sonu Gösterisi/Halk Oyunları Müzik Danışmanı ve Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

January 2005

January 2005

Kıbrıs Nasıl Alındı / Emekli Subaylar Derneği Konseri

Özdemir M. A.

May 2003

May 2003

Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

October 2001

October 2001

Cumhuriyet Konseri

Özdemir M. A.Artworks

March 2020

March 2020

Original Works

Turkish Folk Music-"Baharı Beklerken"/ Solo Iklığ İçin

February 2020

February 2020

Original Works

Chamber music-"Gün" /Iklığ ve Piyano İçin

December 2019

December 2019

Original Works

Chamber music-"Bekleyiş"/Iklığ Kuartet

November 2019

November 2019

Arrangement

Chamber music-"Yârim İstanbul'u Mesken mi Tuttun?"/Alto ve Tenor Iklığ İçin

July 2019

July 2019

Original Works

Chamber music-"Yağmur" /Iklığ ve Piyano İçin

November 2018

November 2018

Arrangement

Chamber music-"Söke Oyun Havası" /Iklığ ve Piyano İçin

November 2018

November 2018

Arrangement

Chamber music-"Naz Barı" /Alto ve Tenor Iklığ İçin

September 2018

September 2018

Arrangement

Chamber music-"Elmas Oyun Havası"/Iklığ ve Piyano İçin

August 2018

August 2018

Original Works

Turkish Folk Music-"Rondo"/ Solo Iklığ İçin

October 2017

October 2017

Original Works

Chamber music-"Yaz'a Veda"/ Iklığ ve Piyano İçin

August 2017

August 2017

Arrangement

Chamber music-"Koçeri Bar Havası" /Iklığ ve Piyano İçin

April 2013

April 2013

Original Works

Turkish Folk Music-"Bozkır"/Solo Bağlama İçin

April 2009

April 2009

Arrangement

Chamber music-"Süit-2"/ Halk Çalgıları Orkestrası İçin (Tefenni Zeybeği-Azeri Oyun Havası-Sinsin Halayı)

April 2009

April 2009

Original Works

Turkish Folk Music-"Sarı Beşik"/ Solo Bağlama İçin Üç Bölümlü Eser

August 2006

August 2006

Original Works

Turkish Folk Music-"Fa Hora Trakya"/ Solo Bağlama İçin

May 2006

May 2006

Original Works

Turkish Folk Music-"Özgürlüğe Yürüyüş" /Solo Bağlama İçin Marş

March 2005

March 2005

Original Works

Turkish Folk Music-"Turkuaz"/Solo Bağlama İçin

May 2004

May 2004

Original Works

Chamber music-"Süit-1/Halk Çalgıları Orkestrası İçin

May 2004

May 2004

Arrangement

Chamber music-"Feracemi Al İsterim" /Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

May 2003

May 2003

Original Works

Chamber music-"Şöyle Garip Bencileyin"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Tenor İçin

April 2003

April 2003

Arrangement

Chamber music-"Karanfilim Budama"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

April 2003

April 2003

Arrangement

Chamber music-"Şur Rengi"/Halk Çalgıları Orkestrası İçin

March 2003

March 2003

Arrangement

Chamber music-"İlimon Ektim Taşa" /Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

February 2003

February 2003

Arrangement

Chamber music-"Ala Geyik"/ Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

January 2003

January 2003

Original Works

Chamber music-"Bahar Marşı" /Bağlama Dörtlüsü/Kuartet

August 2002

August 2002

Original Works

Chamber music-"Esti Zigana Dağı"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin Sustainable Development

June 2002

June 2002

Arrangement

Chamber music-"Yere Düştü Alamadım Fesimi"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

July 2001

July 2001

Original Works

Chamber music-"Yolculuk"/ Halk Çalgıları Orkestrası İçin

March 2001

March 2001

Original Works

Other Musical Types-"Bir Ağaç Olsam, Bin Ağaç Olsam" Piyano Eşlikli Çocuk Çarkısı

July 1999

July 1999

Original Works

Turkish Folk Music-"Ekin Zamanı"/ Solo Iklığ veya Bağlama İçin

November 1993

November 1993

Original Works

Turkish Folk Music-"Dizisel Çeşitleme"/Solo Bağlama İçin (3 Bölüm Süit)

September 1991

September 1991

Original Works

Turkish Folk Music-"Açılış"/Solo Bağlama İçin

March 1991

March 1991

Original Works

Chamber music-"Arayış"/Bağlama Dörtlüsü/Kuartet

October 1990

October 1990

Original Works

Chamber music-"Köyde Düğün"/ Yaylı Çalgılar İçin Oda Müziği

April 1990

April 1990

Arrangement

Chamber music-"Ben Ağlarım Yane Yane" /Iklığ Kuartet (Tekrar Uyarlama)

February 1990

February 1990

Arrangement

Chamber music-"Trakya Karşılaması"/Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Oda Müziği

Jury Memberships

February-2021

February 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Teknik Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2020

June 2020

Competence In Art

Competence In Art - Haliç Üniversitesi

February-2019

February 2019

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2017

June 2017

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2014

June 2014

Competence In Art

Competence In Art - Trakya Üniversitesi

June-2014

June 2014

Competence In Art

Competence In Art - Trakya Üniversitesi

June-2014

June 2014

Doctorate

Doctorate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2013

June 2013

Doctorate

Doctorate - İstanbul Teknik Üniversitesi

January-2013

January 2013

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

July-2012

July 2012

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

March-2012

March 2012

Doctorate

Doctorate - İstanbul Teknik Üniversitesi

February-2012

February 2012

Doctorate

Doctorate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2011

June 2011

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2011

June 2011

Competence In Art

Competence In Art - İstanbul Teknik Üniversitesi

January-2011

January 2011

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2010

June 2010

Doctorate

Doctorate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

May-2010

May 2010

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

July-2008

July 2008

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

May-2008

May 2008

Doctorate

Doctorate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2007

June 2007

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2007

June 2007

Post Graduate

Post Graduate - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

June-2007

June 2007

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2006

June 2006

Doctorate

Doctorate - İstanbul Teknik Üniversitesi

April-2006

April 2006

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi