HALK ÇALGILARI İLE “BEETHOVEN” ESERLERİ SESLENDİRMEK/SESLENDİREBİLMEK


Özdemir M. A.

250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig Van Beethoven Sempozyumu, Edirne, Turkey, 17 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Edirne
  • Country: Turkey

Abstract

Çalgıların eğitim/öğretim süreçleri düşünüldüğünde de yine birçok değişkeni birlikte düşünmek gerekmektedir. Çalgıların eğitim/öğretim süreçleri, genel eğitim/öğretim süreçlerinin içerisinde ele alınmasına karşın, kendine özgü farklı bir noktada değerlendirmek yerinde olacaktır. Çünkü bu süreçler daha çok bireyselleştirilmiş öğretim modelleri üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu süreçler okul temelli ve programlı öğretim modelleridir, yani “örgün eğitim” olarak tanımlanmaktadır. Ancak bilindiği gibi çalgılar sadece okullarda öğretilmemektedir. Okulun dışında yürütülmekte olan “yaygın eğitim” süreçlerini de düşündüğümüzde, çalgı öğretim modellerinin ne kadar karmaşık bir hal aldığını vurgulamamız gerekmektedir.