İŞİTME ENGELLİLERDE PİYANO/KLAVYE ÖĞRETİMİ


Creative Commons License

Özdemir M. A.

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES , cilt.5, sa.17, ss.87-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 17
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.31568/atlas.274
  • Dergi Adı: ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES
  • Sayfa Sayıları: ss.87-95

Özet

İŞİTME ENGELLİLERDE PİYANO/KLAVYE ÖĞRETİMİ
ÖZET

Ülkemizde çalgı çalarak veya şarkı söyleyerek müzik yaşamına katılanların sayısı da gün geçtikçe artmakta ve nicelik olarak ortaya çıkan bu artış, gelecek süreçte niteliği daha önemli hale getirecektir. İster çalgı çalsın, ister şarkı söylesin, müziği icra edenlerin yaptıkları edimlerinde işitme düzeyi belli bir seviyede olmaktadır. Müzikle ilgili alanlara yetenek ile seçim yaparken de adaylardan aranan en önemi özelliklerin başında yine işitme düzeyleri gelmektedir ve söz konusu düzeyler belirleyici olmaktadır. Gerek tek tek seslerin işitilebilmesi, gerek çok seslerin (akor) işitilebilmesi veya ritimlerin işitilebilmesi temel ölçeklerdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mart 2015 raporuna göre dünya nüfusunun %5’i işitme engellidir ve yaklaşık 360 milyon kişidir. Ülkemizde de bu rakam 3 milyon kişiyi aşmaktadır. 90’lı yılların ortalarından tarafımca geliştirilen “Renkler ve Şekillerle Çalgı Öğretimi Metodu” ile 2004 yılında İşitme Engellilere çalgı çaldırıla bilinmiştir. Söz konusu metot piyano/klavye öğretim sürecine aktarılarak işitme engelli bireyler üzerinde yapılan çalışmalar bu bildiride sunulacaktır.

TEACHING of the PIANO/KEYBOARD to the HEARING-IMPAIRED INDIVIDUALS ABSTRACT

  In Turkey there has lately been an increased number of instrument players and singers newly-entrancing to the musical world and this quantitative rise would indisputably make its qualitative aspect even further significant in the upcoming process. Irrespective of playing any instrument or singing a song the performances of musicians are, in all cases, restricted with a certain audible level. In assigning talent-based appointees to departments specialized in music too, one of the foremost desired qualities among candidates is relevant of their hearing levels and such levels stand as the selective criteria for the candidates. The ability to hear mono sounds as well as identifying the polyphonic sounds (accords) or the rhythms establish the basic criteria in selection process. As issued in the March-2015 report of the World Health Organization (WHO) 5% of global population has a hearing disorder and this ratio is the equivalent of 360 million people. Likewise in Turkey this figure exceeds 3 million citizens in sum. With “Teaching of Instrument Playing via Colors and Images Method” developed by me in the mids of the 1990s it became viable to let Hearing Impaired Individuals play an instrument in 2004. The said method will be transferred to piano/keyboard teaching process and studies that focused on hearing disabled individuals will be presented in this paper