Muzaffer Sarısözen'den Sonra Halk Müziğinde Sistem Sorunu


Creative Commons License

Özdemir M. A.

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2018, ss.287-298

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.287-298

Özet

ÖZET

Toplumların tarihsel serüvenleri içerisinde müzik her zaman yer almıştır. Halk

Müzikleri her ne kadar genellenebilir özellikler üzerinde özellikler üzerinden

tanımlanmaya çalışılsa da, her kültür ürettiği kendine özgü değerlerle var

olmuşlardır. Bu bağlamda halk müzikleri küçük toplulukların müziği olarak ele

alınabilmektedir.

Devletlerin kurulması, ulus devletlerin oluşması sürecinde o devletin idaresinde

olan toplulukların müzikleri tekleştirilerek sadece bir devletin müziği olarak adlandırılmıştır.

Cumhuriyet Türkiyesi açısından halk müziği konusu bu yaklaşımla

ele alınmıştır. Böylece “Ulusal Müzik” tanımlaması ile ortaya çıkan Halk Müziği

(THM) , tek bir kültürel üretim olarak ele alınarak paketlenip sunulmuştur. Bu

müziği açıklarken de kültürel farklılıklar görmezden gelinerek veya yok sayılarak

bir kalıba sığdırılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmamızda Muzaffer Sarısözen’den başlayarak halk müziği sistemi sorunu

üzerinde durulacak, ulaştığımız sonuçlar verilecek ve öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Halk müziği sistemi, ulusal müzik, ulus devletler, Cumhuriyet

Türkiyesi.