Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microbiological quality and portion analyses of doner sandwiches

Fleischwirtschaft, cilt.98, ss.98-101, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microbiological condition of chicken doner kebab sold in Vienna, Austria

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.63, sa.5, ss.142-146, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microbial ecology on poultry carcasses along the production line

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.62, sa.5, ss.170-174, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microbial Evaluation of Turkish Herbal Teas Before and After Infusion

Journal of Food Quality and Hazards Control, cilt.7, ss.170-174, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Gıda Etiketlerine Yönelik Tutum ve Davranışları

Akademik Gıda / Academic Food Journal, cilt.12, ss.30-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Besinlerde Küflerin Oluşturduğu Mikotoksin Sorunu

Actual Medicine, cilt.21, ss.50-53, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Etin beslenmedeki yeri ve önemi

Actual Medicine, cilt.21, ss.51-53, 2013 (Hakemsiz Dergi)

A note on the microbiological condition of minced meat at retail in Vienna Austria

ERNÄHRUNG/NUTRITION, cilt.36, ss.197-201, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Functional Egg: Current Manufacturing Practices andNutraceutical Effects

International congress on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 28 - 30 Kasım 2018

The Effects of Tuber Root of Maca (Lepidium Meyenii Walp.) Plant on Egg Production And Antioxidant Status of Hens

International Conference on RawMaterials to Processed Foods, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.1, ss.16-18

Evaluatıon Of Mıcrobıologıcal Qualıty Of Packed Andunpacked Herbal And Fruıt Tea

4th World Congress and Expo on Applied Microbiology, Madrid, İspanya, 29 Kasım - 01 Aralık 2017

Yoğurtlarda Maca Lepidium meyenii tozu ve propolis kullanımının etkilerinin değerlendirilmesi

Gıda, Metabolizma ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğal Katkılar, Fonksiyonel Bileşenler ve Sağlık Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul, Türkiye, 28 Ekim 2016

Bitkisel Gıda Takviyesi Olarak Maca Lepidium Meyenii Bitkisinin Biyoaktif Bileşikleri ve Antioksidan Kapasitesi

Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Kent ve Kırsal Kesimde Tüketilen Türk HazırGıdalarında Bakteriyel Kontaminasyon Riski

Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Obezitede Gıda Güvenliği nin Yeri

Ulusal Çocuk, Ergen ve Yetişkin Obezitesi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2016

An adapted risk ranking model for estimating the hazard on the exposure to foodborne Campylobacter sp on traditional meat dishes of Turkey

TRFOODMICRORISK 2014- 1. Predictive Modelling and Foodborne Microbial Risk Assessment Workshop of Turkey, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Mikroorganizmaların Temel Özellikleri

Hemşireler için Mikrobiyoloji, Mustafa Altındiş, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti., Ankara, ss.13-24, 2020

Veteriner Halk Sağlığına Genel Bakış

Veteriner Halk Sağlığı, Ziya Gökalp Ceylan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-7, 2019 Creative Commons License

Gıda Kaynaklı Paraziter Hastalıklarda Risk Değerlendirmesi

Gida Kaynakli Paraziter Hastaliklar, Doğruer Yusuf, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.80-88, 2018 Creative Commons License

Gıda Hijyeni ve Gıda Zehirlenmelerine Karşı Öneriler

Eczacının Başvuru Rehberi, Cengiz Yakıncı, Göknur Aktay, Editör, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Ankara, ss.331-334, 2015