Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

tip 2 diyabetin tedavisinde ilk seçenek metfromin olmalı

22. ulusal iç hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 11 October 2020 Sustainable Development

Medullary thyroid cancer follow-up in a tertiary center

European Congress of Endocrinology, online, Czech Republic, 5 - 09 September 2020 Sustainable Development

Male hypogonadism and sarcopenia

22nd European congress of Endocrinolnoy, 5 - 09 September 2020

Kafa karıştıran tiroid testleri

İç hastalıkları kış okulu 2020, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 February 2020

insülin atölyesi

İç hastalıkları kış okulu 2020, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 February 2020

Ko formulasyon ve hazır karışım insülinler hangi hastaya ne kadar

8. Insulin tedavisi Atölye calışması, İstanbul, Turkey, 01 February 2020

İNSULİN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

8. İNSULİN ATOLYESİ, İstanbul, Turkey, 01 February 2020

kOFORMULASYON HAZIR KARIŞIM İNSULİNLER

8. İnsulin atolyesi, İstanbul, Turkey, 01 February 2020

insulin hakkında teknik bilgiler

8. Insulin tedavisi Atolye çalışması, İstanbul, Turkey, 01 February 2020

Yaglı karaciğerde obezitenin farmakolojik tedavisi

8. Hepatoloji OKulu yağlı karaciğer toplantısı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 January 2020

yağlı karaciğer hastalığında obezitenin farmakolojik tedavisi

8. hepatoloji okulu yağlı karaciğer toplantısı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 January 2020

hipotiroidi tedavisinde neredeyiz?

tiroide klinik yaklaşım sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 08 December 2019

pharmacotheraphy in obesity

6th national 5th medeterenian congress for the surgery of obesity, 16 - 18 October 2019 Sustainable Development

Birinci basamakta diyabet yönetimi

ISTAHED 3. güz okulu, magosa, Cyprus (Kktc), 7 January - 10 November 2019 Sustainable Development

vakalar ile tiroid hastalıkları

ISTAHED 3. güz akademisi, Magosa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 November 2019

Obezite cerrahisi: Miter gerçekler

9. Dahiliye klinikleri buluşması, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2019 Sustainable Development

X’e bağlı hipofosfatemi

5. metabolik kemik hastalıkları sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 October 2019

THE EVALUATION OF BONE MINERAL DENSITY AND VERTEBRAL FRACTURE FREQUENCY IN PATIENTS WITH PROLACTIN SECRETING PITUITARY ADENOMA

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO), Paris, France, 4 - 07 April 2019, vol.30 identifier

BONE MINERAL DENSITY AND BONE TURNOVER MAKERS IN DIFFERENTIATED THYROID CANCER PATIENTS

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO), Paris, France, 4 - 07 April 2019, vol.30 Sustainable Development identifier

dahili bakış açısı ile osteoporoz: postmenapozal osteoporoz

sağlık bilimleri üniversitesi 2.İç hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2019

postmenopozal osteoporoz

2. sağlık bilimleri üniversitesi iç hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 June 2019

diyabet ve kemik

41. türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 27 April 2018 - 01 May 2019 Sustainable Development

DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMU İLE TAKİP EDİLENHASTALARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE KEMİKDÖNGÜ BELİRTEÇLERİ

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April 2010 - 01 May 2019

Cushing Sendromu Tanısı AlanHastalarda Kemik Mineral YoğunluğununDeğerlendirilmesi

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2019

PROLAKTİN SALGILAYAN PİTUİTER ADENOMLUHASTALARDA KEMİK MİNERAL DANSİTESİNİN VEVERTEBRA KIRIĞI SIKLIĞININ DEĞERLENDİRMESİ

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2019

Şiddetli Hipertrigliseridemiye BağlıPankreatiti Olan Hastalarda PlazmaferezTedavisinin Yeri Ve Etkinliği

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2019

teoriden gerçeğe dulaglutid: Türkiyedeki bir yıllık deneyim

41..Türkiye endokrinoloji ve metaolizma hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2019

LADA late onset diabetes of adults

55. ulusal diyabet metabolizma ve beslenme kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

pharmacothraphy of obesity

OMTF Teaching Course, Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 19 April 2019 Sustainable Development

25OH VITAMIN D LEVELS IN REFERENCE HOSPITALLABORATORIES FROM TURKEY: A MULTICENTERNATIONWIDE STUDY

WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS,OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DISEASES, Paris, France, 4 - 07 April 2019 identifier

TWO CASES OF OSTEOPETROSIS: PRESENTED WITHAND WITHOUT FRACTURE

WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS,OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DISEASES, Paris, France, 4 - 07 April 2019 identifier

Diyabetik hastalrada dislipidemi tedavisi

teoriden pratiğe-5, İstanbul, Turkey, 09 February 2019 Sustainable Development

Diyabetik hastada dislipidemi tedavisi

5. teroiden pratiğe sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 February 2019 Sustainable Development

gebelerde subkllinik tiroid hastalıklarına yaklaşım

7. Marmara İç Hastalıkları Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, Turkey, 11 January - 12 November 2019

D vitamini eksikliği ve toksikozu

endokurs-3 mezuniyet sonrası eğitim kursu, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2018

diyabetik nöropati :ayaklarınıza sağlık

20.ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018 Sustainable Development

Subklinik hipo ve hipertiroidiye yaklaşım

20. ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018

Skin autofluorescence measurement and carotid intima media thickness in morbid obese patients

54th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes (EASD), Berlin, Germany, 1 - 05 October 2018, vol.61 identifier

osteoporoz tanı yöntemleri

7. TEMD osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları kursu, İstanbul, Turkey, 29 September 2018

Diazoxide induced acute renal failure in patient with insulinoma

20th european congress of endocrinologyt, barselona, Spain, 19 - 22 May 2018

Osteoporoz tedavisinde Teriparatid

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 May - 13 September 2018

Türkiyede hastanelerde ölçülen D vitamini düzeyleri

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

Bariatrik cerrahi sonrası azalmış kas gücü düşük d vitamini düzeyleri ile ilişkilidir

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

TANI ANINDA METASTAZ ILESEYREDEN İYI DIFERANSIYE TIROIDKANSERI HASTALARININ KLINIK VEPATOLOJIK ÖZELLIKLERI

40.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Yüksek doz insülin ihtiyacı olan tip 2 diyabetik hastalarda klinik ve laboratuar özellikleri

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018 Sustainable Development

SOMATOSTATIN TEDAVISI ALTINDASTABIL SEYREDEN TIROID MEDÜLLERKANSER VAKASI

40. Türkiye Endokirnoloji ve Metabolizma HAstalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

transplantasyon hastalarında osteoporoz yönetimi

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Gaucher hastalığı izlem ve tedavi

TEMD Katılsal metabolizma hastalıkları kursu, Turkey, 24 March 2018

Osteoporoz tedavisi kimlere verelim:Anabolik ve antirezorptif ajanlar

5. osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları kursu, Gaziantep, Turkey, 02 December 2017

Hiperlipidemide güncel konular

7.İstanbul Dahiliye klinikleri buluşması, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2017

Diyabette insülin tedavisinin yeni yolu koforrmülasyon

7.İstanbul klinikleri buluşması, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2017 Sustainable Development

Diyabette insulin tedavisinin yeni yolu

7. istanbul Dahiliye klinikleri Buluşması, İstanbul, Turkey, 17 November 2017 Sustainable Development

oral antidiyabetiklerde tedavide neredeyiz::pioglitazon

DAPDİAB 2017: TÜRKİYE DİYABET VAKFI DİYABET GÜZ KURSU, Turkey, 6 - 08 October 2017

geç olmadan gücü kullan uydu sempozumu vildagliptin

14. Metabolik sendrom sempozyumu, Turkey, 16 - 19 September 2017

Kontrolsüz diyabette glisemik ayarın sırları

14. Metabolik sendrom sempozyumu, Turkey, 16 - 19 September 2017 Sustainable Development

Metabolism and Appetide aspect of gut-brain axis

7th international congress of molecular medicine, İstanbul, Turkey, 22 - 25 May 2017

İnsülin tedavisinde hedefler gerçekler uyum

39. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 05 May 2017

zoledronik asit tedavisine sekonder gelişen pansitopeni vakası

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017

Denosumab tedavisi başlanan hastaların 1 yıllık izlemleri

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017

Endojen Cushing Sendromu Vakalarında Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HAstalıkları KOngres, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017

HİPERTRİGLİSERİDEMİ VE AKUT PANKREATİT İLİŞKİSİ

39. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalkları kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017

Carotid intima media thickness and bone turnover in type 2 diabetic patients

9th European Congress of Endocrinology, Budapest, Hungary, 28 April - 02 May 2017 Sustainable Development

osteoporozda anabolik tedavi .kime ? ne zaman?

uluslararası akademik geriatri kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 April 2017

Obezitede farmakoterapinin yeri

7. ulusal Obezite Kongresi, Turkey, 08 December 2016

Tip 2 Diyabet Tedavisinde SGLT2 İnhibisyonu ve Çok Boyutlu Etkileri

6. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması Sunumlar, İstanbul, Turkey, 18 November 2016 Sustainable Development

subklinik hipertiroidiye yaklaşım

6. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması, İstanbul, Turkey, 18 November 2016

Perioperatif hazırlık Tiroid disfonksiyonu

18.Ulusal İç hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 October 2016

Serum vitamin D levels and muscle strength in morbid obese patients

17th International Congress of Endocrinology in collaboration with the 15th Annual Meeting of the Chinese Society of Endocrinology (ICE-CSE 2016, pekin, China, 1 September - 04 January 2016

Personality types and glycaemic parameters in type 2 diabetic patients

The 17th International Congress of Endocrinology in collaboration with the 15th Annual Meeting of the Chinese Society of Endocrinology (ICE-CSE 2016) August 31 - September 4, 2016 Beijing, China., 31 August - 04 September 2016 Sustainable Development

Clinical characteristics of Paget disease of bone from Turkey

18. avrupa endokrinoloji kongresi, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41

DENOSUMAB TEDAVİSİ BAŞLANAN HASTALARDA KEMİKMETABOLİZMA PARAMETRELERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 May 2016

AKROMEGALİK HASTALARDA GROWTH ARREST SPECIFIC 6 C 834 7G A GEN POLİMORFİZMİSERUM GAS6 DÜZEYİ

38. türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Turkey, 12 - 15 May 2016

KEMİK DÖNGÜSÜ KEMİK MİNERALDANSİTOMETRİSİ VE VERTEBRALKIRIK RİSKİ

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi, Ankara, Turkey, 12 May 2016, pp.358

AKROMEGALİ TEDAVİSİNDE GAMMAKNİFE RADYOCERRAHİSİNİNENDOKRİNOLOJİK SONUÇLARI

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi, Turkey, 12 - 15 May 2016

PROLAKTİNOMALI HASTALARDAVERTEBRA KIRIKLARI VE KEMİKDÖNGÜSÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

38. Türkiye Endokrinoloji ve MEtabolizma HAstalıkları kongresi, Turkey, 12 May 2016

Relationship between acromegaly and growth arrest specific gene 6

24th Biennial International Congress on Thrombosis / EMLTD Congress, 4 - 07 May 2016 identifier

evaluation of bone metabolism in prolactinoma

WCO-IOF-ESCEOWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritisand Musculoskeletal Diseases, Malaga, Spain, 14 - 17 April 2016

EVALUATION OF BONE METABOLISM IN PATIENTS WITH PROLACTINOMA

WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Malaga, Spain, 14 - 17 April 2016, vol.27 identifier

osteoporoz : kimlerde arayalım kırık riskini nasıl değerlendirlelim

1. osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları kursu TEMD Osteokurs, İstanbul, Turkey, 09 January 2016

DİYABETTE GLİSEMİK KONTROLÜN YARA TEDAVİSİNDEKİ ÖNEMİ

Multidisipliner Diyabetik Ayak Sempozyumu19 Aralık 2015 Istanbul, İstanbul, Turkey, 19 December 2015 Sustainable Development

Acilde elektrolit bozuklukları Hiperkalsemi

2. Endokirn Aciller Kursu, Turkey, 12 December 2015

bariatrik cerrahi sonrası medikal problemler

2. obezite sempozyumu ve obezite ile saaş platformu, Turkey, 4 - 05 December 2015

Tip 1 Diyabet ve Nefropati

12. ULUSAL pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015 Sustainable Development

mortalite olmadan 128 ardışık laparoskopik sleeve gastrektomi

1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Kongresi, 1 - 04 October 2015, vol.22, pp.45

ACİL HİPERKALSEMİ TEDAVİSİ

1. ENDOKRİN ACİLLER KURSU, Turkey, 05 September 2015

Hafif orta kronik böbrek hastalığında insülin dışı tedavi

12. ULUSAL METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU, Turkey, 3 - 05 September 2015

AKUT ADRENAL YETMEZLİK

1. ENDOKRİN ACİLLER KURSU, Turkey, 05 September 2015

Skin Autofluorescence Is Associated with Carotid Intimae Media Thickness in Type 2 Diabetic Patients

Conference: 75th Scientific Sessions of the American-Diabetes-Association Location: Boston, MA Date: JUN 05-09, 2015, BOSTON, United States Of America, 5 - 09 June 2015 Sustainable Development

OSTEOPOROSIS ıN MALE

EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY, Dublin, Ireland, 18 - 21 May 2015

DİYABET VE D VİTAMİNİ

ULUSAL DİYABET KONGRESİ, Turkey, 22 - 25 April 2015 Sustainable Development

Teoriden Pratiğe Makale okuma tekniği

8. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Yaşlılarda tiroid hastalıkları hiper ve hipotiroidi

8. akademik geriatri kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Using face classification for detecting acromegaly in a web based environment

58th Symposium of the German Society of Endocrinology (DGE), 18 - 21 March 2015, vol.122

bariatrik cerrahi sonrası endokrin değişiklikler

metabolik-bariatrik cerrahide beslenme yaklaşımı ve bariatrik cerrahi diyetisyenliği kursu, İstanbul, Turkey, 07 March 2015

hipotiroidi tedavisi vakalarla

ürkiye endokrinoloji ve metabolizma derneği tiorid hastalıkları kursu, Turkey, 20 February 2015

SKIN ADVANCED GLYCATION ENDPRODUCT ACCUMULATION IS NEGATIVELY ASSOCIATED WITH BONE MINERAL DENSITY IN MORBID OBESE PATIENTS

WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO), Milan, Italy, 26 - 29 March 2015, vol.26 identifier

Epicardial Adipose Tissue Thickness in Patients with Prolactinoma

International Society of Endocrinology and The Endocrine Society: ICE/ENDO 2014 Congress, Chicago, United States Of America, 21 June 2015 - 24 June 2014

PARATİROİD KANSERİ OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VEBAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 2 - 06 November 2013 Sustainable Development

optimising strategies for face classfication in detection of acromegaly

15th congress of the european neuroendocrine association, viyana, Austria, 12 - 15 September 2012

VITAMIN D LEVELS AND ENDOTHELIAL FUNCTION IN HEALTCARE PROFFESIONALS

IOF World Congress on Osteoporosis/10th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Florence, Italy, 5 - 08 May 2010, vol.21, pp.33 identifier

Circulating endothelial cells are elevated in patients with type 1 diabetes mellitus

67th Annual Meeting of the American-Diabetes-Association, San-Francisco, Costa Rica, 6 - 10 June 2008, vol.57 Sustainable Development identifier

Aminoguanidine prevents bone structure changes in Streptozocin-induced diabetic rats

67th Annual Meeting of the American-Diabetes-Association, San-Francisco, Costa Rica, 6 - 10 June 2008, vol.57 Sustainable Development identifier

Oestrogen receptor alpha polymorphism is associated with cardiovascular diseases in type 2 diabetic men

31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, vol.273, pp.199-200 Sustainable Development identifier

Epicardial fat thickness correlates with endothelial function in metabolic syndrome patients

14th Meeting of the International-Society-of-Atherosclerosis, Rome, Italy, 18 - 22 June 2006, vol.7, pp.215 identifier

Rosiglitazone shows an anti-inflammatory effect by decreasing interleukin-6 in a rat model of non-alcoholic steatohepatitis

40th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, Paris, France, 13 - 17 April 2005, vol.42, pp.254-255 identifier

ACE inhibition decreases asymmetrical dimethylarginine levels and improves endothelial function in type 1 diabetic patients

65th Annual Meeting of the American-Diabetes-Association, California, United States Of America, 10 - 14 June 2005, vol.54 Sustainable Development identifier

The effect of rosiglitazone on methionine and choline deficient diet model of non-alcoholic steatohepatitis in rats

39th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, Berlin, Germany, 14 - 18 April 2004, vol.40, pp.172 identifier

Bulgurun glisemik ve insülinemik etkisinin belirlenmesi

26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 06 October 2003

Low serum mannose-binding lectin levels in Behcet's disease

Annual European Congress of Rheumatology, Lisbon, Portugal, 18 June 2003, vol.62, pp.212-213 identifier

Rosiglitazone attenuates liver inflammation in a rat model of non-alcoholic steatohepatitis

38th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, İstanbul, Turkey, 29 March - 01 April 2003, vol.38, pp.202 identifier

osteoporoz : yenilikler

20.ulusal romatoloji kongresi, Turkey, 16 - 20 October 2019

Books & Book Chapters

Osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları tanı ve tedavi kılavuz

BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, 2020

DNA kromozom reseptör sinyal sistemi

in: tiroid hastalıkları kitabı, Şevki Çetinkalp,ahmet gökhan Özgen, Editor, bilmedya grup merajans ltd sti, İstanbul, pp.17-26, 2019