Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Değişim Yönetiminde İç Denetçinin Rolü

Muhasebe ve Denetime Bakış, sa.61, ss.147-161, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Denetim Faaliyetlerinde Sürekli Denetim: Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı

DENETİŞİM - Kamu İç Denetçiler Derneği Dergisi, sa.21, ss.5-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Perakende İşletmesinde ERP Sistemi Üzerinden Satın Alma ve Ödeme Döngüsünün Tasarımı

MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ (MUFAD), sa.87, ss.65-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞAN HİLELERİNİN GRUP DİNAMİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, sa.59, ss.75-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETİK LİDERLİK VE ETİK İKLİMİN İÇ DENETÇİLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

TİDE ACADEMIA, cilt.1, sa.2, ss.249-280, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STOK YÖNETİMİNDE ERP’NİN HİLEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.444-452, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya Risklerinin Yönetilmesinde İç Denetimin Rolü

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.82, ss.97-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KONTROLLER VE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.85-106, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletme Körlüğü ve Çözüm Önerisi Olarak Güvenilir Danışman ”İç Denetim”

Muhasebe ve Denetime Bakış, sa.54, ss.125-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAĞIMSIZ DENETİMİN VEKALET TEORİSİNDEKİ YERİ

WORLD OF ACCOUNTING SCIENCE, cilt.15, sa.1, ss.97-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SATICI HİLELERİ

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, sa.39, ss.125-140, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatırım Hileleri

Öneri, cilt.10, sa.39, ss.31-39, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Araç Sigortası Hileleri ve Bu Hilelere Yönelik Önlemler

Journal of Financial Researches and Studies, cilt.4, sa.8, ss.71-86, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hile Denetiminde Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Hile Karosu

MALİ ÇÖZÜM, sa.114, ss.113-128, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Restoran İşletmelerinde Yiyecek İçecek Maliyetlerinin Denetimi ve Bir Uygulama

T.C. Trakya Üniversitesi 4th International Trakya Accounting Finance Auditing Conference, Edirne, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019, ss.265-280

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİR İÇ DENETİM METODOLOJİSİ

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.142-164

Occupational Fraud in Small Businesses

EBES 10th Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri