STOK YÖNETİMİNDE ERP’NİN HİLEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA


Arabacı S., Akdemir Ç., Doğan S., Tarhan Mengi B.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.444-452, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29106/fesa.618145
  • Dergi Adı: Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.444-452

Özet

Günümüzde işletmeler mevcut piyasa koşulları karşısında maliyetlerini en aza indirgeyerek, karlarını maksimize edecek etkin stok politikaları geliştirmek ve uygulamak zorundalar. Sürekli değişen ve bu değişimi kontrol altında tutmanın zorlaştığı rekabet ortamı karşısında üretim tek başına yeterli olmamaktadır. Ürünlerdeki çeşitliliğin artmasıyla stok kontrolü ve yönetimi zor ve karmaşık bir hal almaktadır. Kalite, hız, azalan maliyet, verimlilik ve müşteri memnuniyeti gibi etkenler daha da önemli hale gelmiştir. İşletmeler bu etkenlerin baskısı ile iş süreçlerinin geliştirilmesi adına daha çok bilgi ve iletişim gereksinimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda, akıllı bir teknoloji kullanımı kuruluşun iş süreçlerinde rekabet avantajı sağlayabilmesinde etkili olacaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için şirketler giderek ERP sistemlerine geçiş yapmaktadır. Stok, işletme organizasyonundaki tüm ürün ve malzemeleri içermektedir. Stok yönetiminin en önemli amacı fazla ya da az stok bulundurmanın önlenmesi ve dengenin kurulmasıdır. ERP yazılımları tüm bu girdilerin etkin olarak kullanımına yardımcı olur. ERP, işletmenin tedarik aşamasından dağıtım süresine kadar olan tüm işlevlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteği ile yönetmesine katkıda bulunan geniş kapsamlı bilgisayar yazılımlarıdır. Bu çalışmada beyaz eşya üretimi yapan bir işletmenin stok yönetimi ve depolama süreçleri tüm yönleriyle ele alınmıştır. İşletmenin yüksek riskli alanları ve hata-hile-düzensizliklere karşı en savunmasız olduğu süreçler; ilgili çalışanlar ile görüşülerek, işletme faaliyetlerinin incelenmesi ve incelenen konulara ilişkin temin edilen verilerin analiz edilmesiyle belirlenmiş ve ERP kapsamında çözüm önerileri sunulmuştur.

Today, businesses have to develop and implement effective stock policies to maximize their profits by minimizing their costs against current market conditions. Only production is not enough in the face of constantly changing competitive environment which is difficult to keeping under the control. Increasing diversity in products makes inventory control and management difficult and complicated. The quality, speed, reduced cost, efficiency and customer satisfaction factors have become even more important. Businesses need more information and communication in order to develop business processes with the pressure of these factors. In this context, the use of intelligent technology will help the organization to gain competitive advantage in business processes. To achieve these goals, companies are increasingly shifting to ERP systems. Stock includes all products and materials in business organization. The most important aim of inventory management is to prevent excess or less stock keeping and to establish balance. ERP software helps to effectively use all these inputs. ERP is a comprehensive software that contributes to the management of the enterprise from its procurement to distribution time with the support of an integrated information management system. In this study, inventory management and storage processes of a white goods manufacturing company are discussed in all aspects. The processes that are most vulnerable to high-risk areas and error-fraud-irregularities have been identified by the interviews with relevant employees, reviewing business activities and analyzing the data provided for the examined issues and finally solutions suggestions are presented within the scope of ERP.