Hileli Finansal Raporlama


Tarhan Mengi B.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Çalışmadaki amaÇ finansal tablolar ile herhangi bir neden ile ilgilenen kişilerde, hileli finansal raporlama kavramı hakkında bir farkındalık yaratmak, hileli finansal raporlamaya ilişkin belirtiler hakkında bilgi vermek ve bu nedenle uğranılacak zararların en aza indirebilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada öncelikle hileli finansal raporlama hakkında genel bilgilere yer verilmiş, dünyada bu konuda yapılmış araştırmaların sonuçları kullanılarak durumun ciddiyeti açıklanmıştır. İkinci bölüm hileli finansal raporlamanın önlenebilmesi konusunda kurumsal yönetim çerçevesinde sorumlulukların belirtilmesine ayrılmış, üçüncü bölümde ise hileli finansal raporlamanın gerçekleştirilme yöntemleri ve kırmızı bayraklar açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, hileli finansal raporlamanın ortaya çıkarılabilmesi için yapılabilecek çalışmalara, kullanılabilecek yöntemlere yer verilmiştir.  Çalışmanın son bölümü ise, hileli finansal raporlamanın gerçekleştirilebileceği yöntemler çerçevesinde dünyada gerçekleştirilen ve yankılar uyandıran hileli finansal raporlama olaylarından, Worldcom, Enron, Global Crossing, Tyco, Lehman Brothers, Adelphia, Parmalat, Satyam skandalları hakkında yapılan bir araştırmaya ayrılmıştır.