BAĞIMSIZ DENETİMİN VEKALET TEORİSİNDEKİ YERİ


Tarhan Mengi B.

WORLD OF ACCOUNTING SCIENCE, cilt.15, sa.1, ss.97-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: WORLD OF ACCOUNTING SCIENCE
  • Sayfa Sayıları: ss.97-108

Özet

Ekonomi, finans, pazarlama, siyaset bilimleri, örgütsel davranış ve sosyoloji gibi birbirinden çok farklı bilim dalları içerisinde uygulama alanı bulan vekalet teorisi, bağımsız denetimin ortaya çıkış nedenlerinin açıklanması konusunda da kullanılabilir bir teori olma özelliğini taşımaktadır. Globalleşme süreci, işletmelerin yapısal olarak büyümesine neden olmuş, işletme sahiplerinin işletmenin başında bulunabilmesi ve işletmeyi aynı zamanda yönetebilmesi ihtimallerini ise ortadan kaldırmıştır. Bu durum ile birlikte işletmelerde, işletme sahiplerince vekil tayin edilen profesyonel yöneticiler çalışmaya başlamıştır. Profesyonel yöneticiler ile işletme sahipleri arasındaki ilişki içerisinde işletme sahiplerinin her zaman doğru ve dürüst bilgiye ulaşamaması ihtimali de ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetim, doğru ve dürüst olmayan bilgilerin işletme sahiplerine ulaşabilmesinin engellenebilmesi için iyi bir alternatif yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Agency theory which is applicable to social sciences like economics, political science, organizational behavior and sociology, is useful in explaining the reasons why auditing has arose. In the process of globalization, the expansion of enterprises made it impossible for the owners to be in complete control of their businesses. As a result, business owners chose agents to manage the enterprise on their behalf. This owner-agency relationship caused the possibility that owners of the enterprises have incorrect and disingenuous information. Auditing is an alternative way in preventing business owners from having incorrect and disingenuous information.