SATICI HİLELERİ


Tarhan Mengi B.

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, ss.125-140, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ
  • Sayfa Sayısı: ss.125-140

Özet

İşletmelerde ciddi zararlara neden olan hile olayları, işletmelerin çalışanları, yöneticileri, müşterileri ve satıcıları tarafından gerçekleştirilebilir. Satıcılar tarafından gerçekleştirilen hilelerde işletmeye satış yapan taraf, işletmeye karşı gerçekleştireceği hileyi kendi başına yapabilmekte ve işletmeye zarar verebilmektedir. Bunun dışında satıcılar aynı hileleri, işletme içinden bir çalışan ile işbirliği gerçekleştirerek de hayata geçirebilmekte ve işletmelere çok büyük çaplı zararlar verebilmektedirler. İşletme çalışanının satıcıya yardım etmesi sonunda elde edeceği menfaat beklentisi, satıcı tarafından gerçekleştirilen hilenin hem daha kolay gerçekleştirilmesini hem de sonrasında, iyi gizlenmesini sağlamaktadır. Satıcı hileleri, işletmeye yüksek -şişirilmiş- faturalama yapılması, anlaşılan maldan daha düşük kaliteli bir malın teslim edilmesi, aynı satış işlemine ilişkin birden fazla kez faturalama yapılması, faturada belirtilen malın eksik teslim edilmesi ve gerçekte sipariş edilmemiş veya sevkedilmemiş mallar için fatura düzenleyerek işletmeye gönderilmesi şekillerinde gerçekleştirilebilmektedir.İşletmelerde ciddi zararlara neden olan hile olayları, işletmelerin çalışanları, yöneticileri, müşterileri ve satıcıları tarafından gerçekleştirilebilir.Satıcılar tarafından gerçekleştirilen hilelerde işletmeye satış yapan taraf, işletmeye karşı gerçekleştireceği hileyi kendi başına yapabilmekte ve işletmeye zarar verebilmektedir.Bunun dışında satıcılar aynı hileleri, işletme içinden bir çalışan ile işbirliği gerçekleştirerek de hayata geçirebilmekte ve işletmelere çok büyük çaplı zararlar verebilmektedirler.İşletme çalışanının satıcıya yardım etmesi sonunda elde edeceği menfaat beklentisi, satıcı tarafından gerçekleştirilen hilenin hem daha kolay gerçekleştirilmesini hem de sonrasında, iyi gizlenmesini sağlamaktadır.Satıcı hileleri, işletmeye yüksek -şişirilmiş- faturalama yapılması, anlaşılan maldan daha düşük kaliteli bir malın teslim edilmesi, aynı satış işlemine ilişkin birden fazla kez faturalama yapılması, faturada belirtilen malın eksik teslim edilmesi ve gerçekte sipariş edilmemiş veya sevkedilmemiş mallar için fatura düzenleyerek işletmeye gönderilmesi şekillerinde gerçekleştirilebilmektedir.-
Fraudulent acts may be initiated by a corporation’s employees, managers, customers, and vendors. Fraudulent acts by vendors may either be committed individually or in cooperation with employees of an enterprise. An employee receiving a personal benefit on such a fraud act may facilitate a vendor commit fraud and hide any trace of such act. Such frauds give even more damage to an enterprise. Several potential ways of a fraudulant activity performed by a vendor is sending inflated invoices to a customer enterprise, delivering goods having quality lower than previously agreed upon, sending multiple invoices for a single transaction, delivering goods in smaller amounts than specified on invoice, and preparing invoice for goods that haven’t been ordered or delivered.Fraudulent acts may be initiated by a corporation’s employees, managers, customers, and vendors. Fraudulent acts by vendors may either be committed individually or in cooperation with employees of an enterprise. An employee receiving a personal benefit on such a fraud act may facilitate a vendor commit fraud and hide any trace of such act. Such frauds give even more damage to an enterprise. Several potential ways of a fraudulant activity performed by a vendor is sending inflated invoices to a customer enterprise, delivering goods having quality lower than previously agreed upon, sending multiple invoices for a single transaction, delivering goods in smaller amounts than specified on invoice, and preparing invoice for goods that haven’t been ordered or delivered.-