Doç.Dr.

BANU TARHAN MENGİ


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Biyografi

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldum. 19 yıldır Marmara Üniversitesinde görev yapmaktayım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı da aynı kurumda tamamladım. Yüksek lisans tezimi bağımsız denetimde önemlilik, doktora tezimi ise beyaz yaka suçları hakkında hazırladım. 


Şu ana dek iki adet kitap çalışmasını tamamladım. Bunlardan ilki hileli finansal raporlama ikincisi ise işletmelerin sürdürülebilirliği ve iç denetimin bu konudaki rolü hakkındadır. Kitaplarımın dışında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelerim de bulunmaktadır.Çalışmalarımı bağımsız denetim, hile denetimi, iç denetim, faaliyet dnetimi alanlarında yürütmekte ve bu konularda lisans ve lisansüstü programlarda ders vermekteyim. 


Son yıllarda kendimi geliştirmek için mesleğime ilişkin uluslararası sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak, CIA, CFE, CGAP, CCSA ve CRMA unvanlarını almış bulunmaktayım. 


Eğitim Bilgileri

2002 - 2009

2002 - 2009

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2000 - 2002

2000 - 2002

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Beyaz Yaka Suçları ve bir Uygulama

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr)

2002

2002

Yüksek Lisans

Denetimin Planlanması ve Değerlendirilmesi Sürecinde Önemlilik ve Bir Uygulama

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

COSO Enterprise Risk Management Certificate

Mesleki Eğitim

The Instirıte of Internal Auditors

2019

2019

COSO Internal Control Certificate

Mesleki Eğitim

The Institute of Internal Auditors

2018

2018

CRMA-Certification in Risk Management Assurance

Mesleki Eğitim

The Institute of Internal Auditors

2018

2018

CFE-Certified Fraud Examiner

Mesleki Eğitim

Assosiation of Certified Fraud Examiners

2017

2017

CGAP- Certified Government Auditing Professional

Mesleki Eğitim

The Institute of Internal Auditors

2017

2017

CIA-Certified Internal Auditor

Mesleki Eğitim

The Institute of Internal Auditors

2017

2017

CCSA- Certification in Control Self-Assesment

Mesleki Eğitim

The Institute of Internal Auditors

Araştırma Alanları

Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

2000 - 2014

2000 - 2014

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2012 - 2014

2012 - 2014

DENETİM KULÜBÜ BAŞKAN YRD.

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Muhasebe Denetim Uygulamaları

Doktora

Doktora

İç Denetim

Doktora

Doktora

Hata ve Hile Denetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Muhasebe Denetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Faaliyet Denetimi

Lisans

Lisans

Muhasebe Denetimi Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Faaliyet Denetimi

Lisans

Lisans

Muhasebe Denetimi

Lisans

Lisans

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Lisans

Lisans

Muhasebe Bilgi Sistemi

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

Doktora

Doktora

İç Denetim

Tarhan Mengi B.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Değişim Yönetiminde İç Denetçinin Rolü

Tarhan Mengi B. , Doğan S. , Ayrancı B.

Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.147-161, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Bir Perakende İşletmesinde ERP Sistemi Üzerinden Satın Alma Ve Ödeme Döngüsünün Tasarımı

Tarhan Mengi B. , Doğan S. , Mammadov R.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), ss.65-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

ÇALIŞAN HİLELERİNİN GRUP DİNAMİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Tarhan Mengi B. , Doğan S. , Tahmaz P.

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, ss.75-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ETİK LİDERLİK VE ETİK İKLİMİN İÇ DENETÇİLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

Tarhan Mengi B. , Doğan S. , Yasan B.

TİDE ACADEMIA, cilt.1, ss.249-280, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

STOK YÖNETİMİNDE ERP’NİN HİLEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

Arabacı S., Akdemir Ç., Doğan S., TARHAN MENGİ B.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.444-452, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sosyal Medya Risklerinin Yönetilmesinde İç Denetimin Rolü

Kaya E., Tarhan Mengi B.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.97-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KONTROLLER VE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Erdoğan B., Tarhan Mengi B.

Giresun Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.85-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İşletme Körlüğü ve Çözüm Önerisi Olarak Güvenilir Danışman ”İç Denetim”

Tarhan Mengi B. , Özgül B.

Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.125-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İŞLETME İÇİ HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE SORGULANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK BEDEN DİLİ

Tarhan Mengi B.

MALİ ÇÖZÜM, ss.41-55, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

BAĞIMSIZ DENETİMİN VEKALET TEORİSİNDEKİ YERİ

Tarhan Mengi B.

WORLD OF ACCOUNTING SCIENCE, cilt.15, ss.97-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

SATICI HİLELERİ

Tarhan Mengi B.

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, ss.125-140, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER

Tarhan Mengi B.

Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi , cilt.4, ss.71-86, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Yatırım Hileleri

Tarhan Mengi B. , Yılmaz Türkmen S.

Öneri, cilt.10, ss.31-39, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Hile Denetiminde Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Hile Karosu

Tarhan Mengi B.

MALİ ÇÖZÜM, ss.113-128, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Restoran İşletmelerinde Yiyecek İçecek Faaliyetlerinin Denetimi ve Bir Uygulama

DOĞAN S. , TARHAN MENGİ B. , KESKİNER N.

T.C. Trakya Üniversitesi 4th International Trakya Accounting Finance Auditing Conference, Edirne, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019, ss.265-280

2019

2019

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİR İÇ DENETİM METODOLOJİSİ

DOĞAN S., TARHAN MENGİ B. , AYRANCI B.

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.142-164

2013

2013

Occupational Fraud in Small Businesses

Tarhan Mengi B.

EBES 10th Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1-10

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

USİUD

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

The Institute of Internal Auditors

Asosiye Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Asosiye Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Association of Certified Fraud Examiners

Asosiye Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2020

Mart 2020

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

MUHASEBE ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

fİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

JOURNAL OF ACCOUNTING FINANCE AND AUDITING STUDIES

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

ÖNERİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

JOURNAL OF ACCOUNTING FINANCE AND AUDITING STUDIES

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE AND AUDITING STUDIES

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

JOURNAL OF ACCOUNTING FINANCE AND AUDITING STUDIES

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

ÖNERİ

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

23.Finans Sempozyumu

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2018

2018

Türkiye İç Denetim Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2017

2017

Türkiye İç Denetim Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2016

2016

TİDE AKADEMİK FORUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2013

2013

EBES

Panelist

İstanbul-Türkiye

2012

2012

TİDE AKADEMİK FORUM

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2006

2006

DÜNYA MUHASEBE KONGRESİ

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2003

2003

TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2002

2002

TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2001

2001

TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ekim-2019

Ekim 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Trakya Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2016

Eylül 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi