KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVENCESİ İÇ DENETİM BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE TABİ ŞİRKETLERDE ANKET ÇALIŞMASI


Özgül B., Tarhan Mengi B.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul

Abstract

Sürdürülebilir kalkınma hedefi çerçevesinde iş konusunda sorumlu davranmak,

iş dünyasının temelini oluşturmaktadır. Geleceğin sürdürülebilir markaları,

toplumsal sorumlulukları gözeten, bugünün ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini

artıran ve tüketici nezdinde sosyal değer yaratabilecek fırsatları yakalayan işletmeler

olacaktır. Yine sürdürülebilirlik yoluyla değer sağlamak için işletmelerin riskleri

doğru biçimde tanımlamaları, yönetmeleri ve karşılık verebilmeleri gerekmektedir.

İşte tam bu noktada iç denetim bu sürece nasıl değer katar ve sürecin başarılı

bir şekilde yönetilmesine katkılar sağlar sorusunun yanıtı, çalışmanın konusunu ve

amacını oluşturmaktadır.