İşletme Körlüğü ve Çözüm Önerisi Olarak Güvenilir Danışman ”İç Denetim”


Tarhan Mengi B. , Özgül B.

Muhasebe ve Denetime Bakış, sa.54, ss.125-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Sayfa Sayıları: ss.125-138

Özet

şletmeler yerel, ulusal ve global düzeyde toplumla etkileşim halinde olan sosyal varlıklardır. Bu sosyal varlıklar, içlerinde yer alan bireylerin düşünce yapıları ve geleceğe yönelik bakış açıları doğrultusunda, bir parçası bulundukları çevreyi sürekli değerlendirirler. Bu değerlendirmeler, işletmelerin iç ve dış çevredeki değişimlere ayak uydurabilmeleri, bulundukları sektörde rekabet avantajı elde edebilmeleri açısından kritik önem arz etmektedir. Ancak işletmeler, zamanla iç ve dış çevrelerindeki değişimin getirdiği fırsat, tehdit ve risklerin tümünü gerektiği gibi algılayamamaya başlayıp, adeta körleşebilirler. Bu durum, literatürde "işletme körlüğü" ya da uzağı görememe olarak da açıklanan "yönetim miyopluğu /işletme miyopisi" terimleri ile ifade edilmektedir. Bu çalışmada, işletmelerin çevrelerindeki değişim ve gelişmeleri zamanında algılayamamasına ve bu değişimlere ayak uyduramamasına neden olan, işletmeler için büyük bir tehlike oluşturan işletme körlüğü kavramı açıklanmış, bu sorun ile baş etmede çözüm önerisi olarak iç denetim kavramı ele alınmıştır. İç denetimin işletme körlüğü ile baş etme konusunda yapabileceği çalışmalar ve sağlayabileceği değer ele alınmıştır.

Businesses are social entities that interact with the community at the local, national and global levels. Thesesocial entities constantly evaluate the environment in which they are part of in terms of the thoughts and the per-spectives of the individuals. These assessments are critical to the ability of enterprises to keep pace with internaland external changes and to gain competitive advantage in their sector. However, over time, businesses may failin perceiving the opportunities, threats and risks of change in their internal and external environments, and maybecome blind. This is expressed in terms of "management blindness" or "management myopia / operation my-opia", which is also referred to as distant seeing. This study will focus on the concept of internal auditing as asolution to the problem of management blindness and explains what internal audit can do the cope with thismajor danger which causes the businesses to miss the changes and developments in their environment in time.