Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Validated Immunosorbent Surface-Based Determination of Theophylline in Milk

JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.75, ss.640-644, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Protective effect of Myrtle (Myrtus communis) on burn induced skin injury

BURNS, cilt.45, ss.1856-1863, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PEG-based hydrogel-coated test strip for on-site urea determination

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, cilt.68, ss.597-606, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Boron-rich diet may regulate blood lipid profile and prevent obesity: A non-drug and self-controlled clinical trial

Journal Of Trace Elements In Medicine And Biology, cilt.54, ss.191-198, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antibacterial and photodynamic effects of some plant extracts for cavity disinfection

PHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY, cilt.26, ss.48-52, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of storage time and temperature on the activity of urease

Bulgarian Chemical Communications, cilt.52, ss.159-163, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Boron Content of Some Foods Consumed in Istanbul, Turkey

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.187, ss.1-8, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Melatonin improves hyperglycemia induced damages in rat brain

DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS, cilt.34, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective role of Edaravone against valproic acid induced changes in skin

Indian Journal of Experimental Biology, cilt.55, ss.286-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Deneysel Diyabette Döteryum Azlığının Eritrositler Üzerine Etkisi

Experimed, cilt.10, ss.30-37, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Examination of Oral Health in Twins

Marmara Dental Journal, cilt.1, ss.20-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ALKALİ DİYET ? ASİDİK DİYET ?

Eczacı Farmakope, cilt.22, ss.18-22, 2019 (Hakemsiz Dergi)

The role of viscoelastic tests in trauma: ”TEG and ROTEM”

JPharmacol Med Chem, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

F Ü Sag Bil Tıp Derg

F Ü Sag Bil Tıp Derg, ss.35-39, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salivary protein and some inorganic element levels in healthy children and their relationship to caries

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.2, ss.434-440, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The effects of some specialTurkish foods with and without fluoride on bovine enamel.

Bulletin of Kanagawa Dental College, cilt.20, ss.101-105, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Döteryum (İzotop) Konsantrasyonu Değişiminin Biyolojik Etkileri ve Önemi

5.Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu. Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.150-160

İkiz Çocuklarda Dental Erozyonun İncelenmesi

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

Effects of some beverages on calcium phosphate crystallization: in vitro simulation of dental calculus formation.

International Symposium “Prevent from caries” 26-27 April 2019, Armada Hotel, Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.36-37

İKİZ ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

Boron levels in main body fluids: Can saliva boron levels replace serum boron levels?

International symposium on boron. 17-19 April, Nevşehir, Türkiye, 2019, Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019

Bor obezite için yeni bir umut olabilir mi?

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi-UMEK-2, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018

Boron Levels in Primary and Permanent Teeth

International Balkan Chemistry Congress, 17 - 20 Eylül 2018

Boron Levels in Primary and Permanent Teeth

First International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018

Biochemical and dental parameters in children with Down syndrome and mental retardation

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Biochemical and Dental Parameters in Children with Down Sydrome and Mental Retardation.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Evaluation of Flouride Levels in Primary and Permanent Teeth with and without Caries.

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

ENGELLİ ÇOCUKLARDA SİYALİK ASİT VE DENTAL PARAMETRELER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

ÇÜRÜKLÜ VE ÇÜRÜKSÜZ DAİMİ VE SÜT DİŞLERİNDE FLORÜR DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Deuterum depleted water can be prepared at home, Is ıt practical?

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

Türkiye içme sularinda döteryum (izotop) konsantrasyonu değişiminin etkileri ve önemi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetleri ve Yas Dairesi Başkanlığı, Yeralti Sulari Seminer Programı, Ankara, Türkiye, 16 Ekim - 20 Kasım 2017

Development of urea strip for semi quantitative determination in saliva.

International Meeting on EducationResearch in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 Kasım 2017

Boron in some daily foods.

International Meeting on EducationResearch in Health Sciences (IMER-HS). November 3-5, 2017, Istanbul, Turkey. OP-35, 3 - 05 Kasım 2017

Development of urea strip for semi quantitative determination in saliva (oral presentation)

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 Ekim 2017

Protective effect of platelet-rich plasma on urethral stricture model of male rats

Annual Meetings of the American Urological Association AUA-2017, 12 - 16 Mayıs 2017

Examination of Antibacterial and Photodynamic Effects of Some Plant Extracts

3 rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017

DEVELOPMENT OF PAPER-BASED COLORIMETRIC UREA STRIP

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, 28 - 30 Nisan 2017

The Effect of vitamin U on experimental epilepsy induced oxidative stress in skin

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017, ss.811

The Effects of Lipoic Acid on Rat Liver in Valproic Acid Toxicity

4th International BAU Drug Design Congress, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

obesity among dental students their oral health

21th congress of the european association of dental public health, 29 Eylül - 01 Ekim 2016

Obesity among dental students and their oral health

21st Congress of the European Association of Dental Public Health Budapest, Hungary, 21 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.52

TheEffects of White Cabbage on Rat Skin in AmiodaroneToxicity

6th World Congress of OxidativeStress, CalciumSignalingand TRP Channels., 24 - 27 Mayıs 2016

examination of the presence of dental enamel defect and oral manifestation in children with celiac disease

49.annual meeting of the european society for pediatric gastroenterolgy, hepatology and nutrition, 25 - 28 Mayıs 2016

helicobacter pylori in the oral cavity of children

49. annual meeting of the european society for pediatric gastroenterelogy, hepatology and nutrition, 25 - 28 Mayıs 2016

The Effect of Myrtus Communis Extract on Renal Injury in Rats with Bile Duct Ligation

24th Biennial International Congress on Thrombosis-EMLTD Congress 2016, 4 - 07 Mayıs 2016

Protective Effect of Platelet Rich Plasma on Experimental Ischemia Reperfusion Injury in Torsion of Rat Testis

The American Urological Association (AUA) Annual Meeting. May 6-10, 2016, San Diego, California, United States, 6 - 10 Mayıs 2016

The Effect of Myrtus Communis Extract on Renal Injury in Rats with Bile Duct Ligation

24th Biennial International Congress on Thrombosis-EMLTD Congress 2016, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Sağlığımız Açısından İçme Sularında Döteryum

69.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2016

The effect of vitamin U on pentylenetetrazol induced epileptic seizures in rat parotid salivary gland

28. World Congress of the World Association of Societies of Pathology & Laboratory Medicine., 18 - 20 Kasım 2015

The Effect of Vitamin U on Pentylenetetrazol induced Epileptic Seizures in Rat Parotid Salivary Gland

XXVIII World Congress of the World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, 18 - 21 Kasım 2015, ss.1057

The Effect of Vitamin U on Pentylenetetrazol induced Epileptic Seizures in Rat Lung Tissue

XXVIII World Congress of the World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, 18 - 21 Kasım 2015, ss.1056

Kompozitlerin İnsan Diş Pulpası Kök Hücrelerinin Odontojenik Farklılaşması Üzerine Etkisi

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Bugünden Yarına Pedodonti, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2015, ss.39

Çölyak hastalığı olan çocuklarda diş mine defekti varlığının ve Ağız bulgularının incelenmesi

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Bugünden Yarına Pedodonti, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2015, ss.163

Türkiye de içme sularında döteryum konsantrasyonu

DSİ, 4.Ulusal Hidrolojide izotop teknikleri sempozyumu, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

A survey of biochemical tests requested by dentists fort he common disease seen in their dental clinics

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, 17 - 19 Eylül 2015

A survey of biochemical tests requested by dentists or the common diseases seen in their dental clinics

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, 17 - 19 Eylül 2015, ss.84

Factors Infuencing Career Choices of Students in Marmara University Faculty of Dentistry

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference., 17 - 19 Eylül 2015

Validation of parent satisfaction with their childrens dental care

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference., 17 - 19 Eylül 2015

Factors Influencing Career Choices of Students in Marmara University

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, 17 - 19 Eylül 2015, ss.40

Doku faktörü aktivitesi üzerine amiodaron un etkisinin araştırılması

9. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi ve l. Herkes için Hemostaz Kursu, Türkiye, 6 Mart - 08 Şubat 2015, ss.143

Valproik Asit Toksisitesinde Çeşitli Dokuların Doku Faktörü Aktivitesi

9. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi ve l. Herkes için Hemostaz Kursu, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015, ss.144

Termal deri Yanığında Doku Faktörü Aktivitesi

9. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi ve l. Herkes için Hemostaz Kursu, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015, ss.145

DEUTERIUM DEPLETED WATER IN HEALTH AND DISEASE

International symposium on environmental impacts health implications and therapeutical approaches-ISEHT – 2012, VSU, Nellore, India, 15 - 17 Temmuz 2012, ss.1-5

Toothbrushing affects salivary oxidative stres in young adults

42nd IUPAC Congress, Chemistry solutions, Glasgow, Scotland, İngiltere, 2 - 07 Ağustos 2009

The effect of amonium chloride on enamel hardness

International Scientific Congress and Exhibition. 5th Aegean region chambers of dentists, Marmaris/Muğla, 28 - 30 Nisan 2006

The effect of sodium bicarbonate on enamel hardness.

. International Scientific Congress and Exhibition. 5th Aegean region chambers of dentists, Marmaris/Muğla, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2006

Non-enzymatic glycosylation and platelets

13 th Meeting of the International Society of Hematology, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Eylül 1995

Human plasma derived adhesive a test on incisions in rats

XIII.th meeting of the international society of haematology İstanbul- turkiye 1995, 07 Haziran 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyokimyada Temel ve Özel Konular

Karbohidratların Yapısı, , Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.99-117, 2019

Biyokimyada Temel ve Özel Konular

Su, , Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.1-8, 2019

Biyokimyada Temel ve Özel Konular

pH kavramı ve Asit-Baz Dengesi, , Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.65-74, 2019

Biyokimyada Temel ve Özel Konular

Sitokinler, , Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.737-746, 2019