Oral Cerrahi İşlemlerde Uygulanan Lokal Hemostatik Ajanların Doku İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


GÖNÜL O. , ÇALIŞKAN AK E., ALTURFAN E. I. , ARBAK S., YARAT A. , PİŞİRİCİLER R., ...More

19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Turkey, 22 - 25 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey