Kudret Narının Safra Kanalı Bağlanan Sıçanlarda Beyin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Özel A. B. , Kaya- Çilingir Ö. T. , Şener G. , Özbeyli D. , Şen A., Yarat A.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences , Antalya, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020, ss.54

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.54

Özet

 Kudret narı (Momordica charantia) içerisindeki fenolik bileşikler, triterpenoidler, triterpen glikozitleri, saponinler gibi birçok biyoaktif madde sayesinde antioksidan etkili olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de bitkisel tedavi amaçlı kullanılan ve geleneksel halk kültüründe yer alan bir meyvedir. Çeşitli araştırmalarda sirozun vücutta serbest radikal üretimini artırdığı bildirilmiştir. Safra kanalı bağlama (SKB) yöntemi sıçanlarda deneysel siroz modeli oluşturmak ve siroza bağlı çeşitli organ hasarlarını incelemek için kullanılan bir modeldir. Bu modelin uygulandığı çalışmalarda inflamasyonun ve artan serbest radikallerin beyin dokularına zarar verdiği bildirilmiştir. Karaciğer sirozuna sahip bireylerde de çeşitli nörolojik bozukluklar görülebilmektedir. Çalışmamızda SKB modeli uygulanarak siroz oluşturulan sıçanlarda ortaya çıkabilecek beyin hasarına karşı kudret narının antioksidan etkisi araştırılmıştır. Beyin lipid peroksidasyon değerleri SKB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmıştır. Kudret narı verilmesi ile lipid peroksidasyon değerleri anlamlı olarak azalmıştır. Beyin dokuları ayrıca histolojik olarak da incelenmiştir. Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından mali olarak desteklenmiştir [Proje No: TYL-2020-10082]. 

Anahtar Kelimeler: Kudret Narı, Beyin, Safra Kanalı Bağlama Modeli