Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Achieving consensus on the undergraduate curriculum of public health nursing in Turkey

PUBLIC HEALTH NURSING, cilt.36, ss.238-244, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effectiveness of a nail-biting prevention program among primary school students

JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, cilt.23, sa.3, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessing the effect of school bullying prevention programs on reducing bullying

CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW, cilt.63, ss.1-9, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hopelessness and social comparison in Turkish adolescent with visual impairment

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.20, ss.222-227, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PAIN AND DEPRESSION RISK AMONG ELDERLY PEOPLE LIVING IN A NURSING HOME

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.12, sa.3, ss.156-164, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Frequency of and Contributing Factors to the Psychological Abuse of Older People in Nursing Homes in Turkey

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.10, sa.4, ss.428-434, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The relationships between university students' physical activity levels, insomnia and psychological well-being

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.11, ss.201-211, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Geriatrik Palyatif Bakım: Neden, Nerede, Ne Zaman, Nasıl ve Kim Tarafından Verilmeli?

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.38-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Birinci basamak sağlık çalışanlarında duygusal zekâ, benlik saygısı ve ilişkili faktörler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. GÜSBD, cilt.7, ss.10-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Düşme Korkusunu Azaltmada Güvenli Hareket ve Yürüme Programının Etkisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.387-396, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Destek Hizmetler Sunan Mavi Yakalı Çalışanlarda Stres Algısı ve Stres Yönetimi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.27, ss.118-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Transtheoretical Model Based Smoking Cessation Program on High School Student

Journal of Nutrition and Health Sciences, cilt.5, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adölesanlarda Meyve Sebze Tüketimi İçin Değişim Süreci Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.3, ss.106-114, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Being a Nurse Instead of Personnel in a Family Health Center

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.13, ss.244-249, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesi ve sosyal destek

İç Hastalıkları Dergisi, cilt.23, ss.61-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Çağı Çocuklarında Egzersizden Hoşlanma ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.26-33, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Yaşlılarda yalnızlık Algısı ve Yaşam Doyumu The perception of loneliness and life satisfaction at older people

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, cilt.5, ss.60-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE AND RELATED FACTORS AMONG BANK CALL CENTER EMPLOYEES

NOBEL MEDICUS, cilt.12, sa.1, ss.79-86, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The effect of a hand massage on pain and depression in the older people living in a nursing home pilot study

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.5, ss.92-97, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burnout Level of a Bank s Call Centre Employee and Affecting Factors

MUSBED Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, cilt.4, ss.216-225, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

HEMARGE, cilt.16, ss.16-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN A PRIMARY SCHOOL FOURTH, FIFTH, SIXTH GRADE STUDENTS’xx AGGRESSIVENESS LEVELS PARENT ATTITUDES AND SOME VARIABLES

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, cilt.3, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev Ziyaretleri İle Ev Kazalarına Yönelik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Yaşanılan Kazaların Özellikleri

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi(STED), cilt.22, ss.226-233, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul temelli fiziksel etkinlik programının çocukların fiziksel etkinlik bilgi ve davranışlarına etkisi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.2, ss.17-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mini nütrisyonel değerlendirme testine göre evde ve huzurevlerinde yaşayan yaşlılarda malnütrisyon riski

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.10-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İlköğretim Okulunda Omaha Sistemine Göre Öğrencilerin Sağlık Problemleri Ve Hemşirelik Uygulamaları

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.3, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İlköğretim Okulunda Omaha Problem Sınıflandırma Listesine Göre Öğrencilerin Sağlık Problemleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.1-14, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık davranışlarını değiştirmek ve geliştirmek için transteoretik modelin kullanımı

Atürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, ss.86-93, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarda çalışan çocukların çalışma koşulları ve sağlık durumları

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.26, ss.30-36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Sağlığı Hemşireliği Geliştirme Projesi

Istanbul’da Milli Eğitim Dergisi, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal İzolasyon

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 07 Ocak 2021

Uygulaması ile Yürütülen “Transteoretik Model Temelli Fiziksel Aktivite Programının” Adölesanların Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Davranışlarına Etkisi

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, (UTSAK) 22-23 Ağustos 2020. Online (sözel bildiri), 23 - 24 Ağustos 2020

Okullarda transteoretik model temelli güvenli bisiklet kullanma davranışını geliştirme programı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2020)20-21 Haziran 2020. Onlin, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020, ss.66

Developing the Turkish version of the exercise benefits/barriers for the elderly scale

12th European Public Health Conference, Marseille, Fransa, 20 - 23 Kasım 2019, cilt.29, sa.4, ss.554-555

The relationship between participation to social activities, life satisfaction, isolation on aged

12th European Public Health Conference, Marseille, Fransa, 20 - 23 Kasım 2019, cilt.29, sa.4, ss.555

HUZUREVİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖLÜME VE ÖLMEKTE OLAN BİREYİN BAKIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 31 EKİM – 01 KASIM 2019, BURSA, Bursa, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2019

Yetişkin Diyabet Bilgi Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1. İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 Haziran - 22 Temmuz 2019, ss.7

Huzurevinde ve Toplumda Yaşayan Yaşlı Bireylerde Mental İyilik ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

2. Uluslararası ve 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.593-599

The Impact of Oral-Health On Daily Activities of Children at Pre-Adolescence Period

7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies Paris, France October 30-November 3, 2018., Paris, Fransa, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Birinci basamak sağlık çalışanlarının duygusal zekâ ve benlik saygıları ile ilişkili faktörler

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-26 Nisan 2018, Ankara. Kongre Kitabı, s:140, 23 - 26 Nisan 2018

Uluslararası İnanç Toplumu Hemşireliği.

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara., Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, ss.298

Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalma Durumları, İletişim ve Problem Çözme Becerileri ve Etkileyen Faktörler

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi ANKARA, 23 - 26 Nisan 2018, ss.288

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Hemşirelik Yetkinliğinin Artırılması

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Ankara., 23 - 26 Nisan 2018

Yaş ve Üstü Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Davranışları ve Sağlık İnançları

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-26 Nisan 2018, Ankara., 23 - 26 Nisan 2018, ss.192

SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUMVE DAVRANIŞLARI

5.Uluslararsı 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

ADÖLESANLARDA OYUN BAĞIMLILIĞI, YAŞAM BIÇIMIDAVRANIŞLARI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

THE EFFECT OF SAFE-MOVEMENT AND WALKING PROGRAMON REDUCING THE FEAR OF FALLING IN ELDERLY

28th. Inmternational Nursing Research Congress, 27 - 31 Temmuz 2017

HUZUREVİNDE VE TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM DOYUMU

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2017

YAŞLILARIN EV ÇEVRESİ KOŞULLARI VE DÜŞME DURUMLARI

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Kurumda ve toplumda yaşayan yaşlilarda sosyal izolasyon ve yaşam memnuniyeti.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Manpower in Home Care Servıce Delıvery

12nd International Home Care Congress. June 22-25, 2016 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2016

Şiddet mağduru bir ailenin yaşadığı sorunlar Olgu sunumu 26 29 Mayıs 2016 Adana

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Adana, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Geriatrik palyatif bakımı gerekli kılan nedenler ve hemşirelik yaklaşımları

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

HEMŞİRELERİN AFETE HAZIR OLMA DURUMU VE HAZIRLIK ALGISI BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Konya, Konya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Validity and Reliability of Turkish Version of the Family Management Measure

12th International Family Nursing Conference, Odense, Danimarka, 18 - 21 Ağustos 2015

Family Health Nursing in Turkey

2th International Family Nursing Conference Improving Family Health Globally through Research, Education, and Practice., Odense, Danimarka, 18 - 21 Ağustos 2015 identifier identifier

Hemşirelerin Afete Hazır Olma Durumu Ve Hazırlık Algısı Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.1-2

Validity and Reliability of Turkish Version of The Family Management Measure

12th.International Family Nursing Conference, Odense, Danimarka, 18 - 21 Ağustos 2015

Transteoretik Model Temelli SEBZE MEYVE DOSTU Programının Ortaokul Öğrencilerinin Sebze Meyve Tüketimine Etkisi

“1. Ulusal halk Sağlığı Kongresi” Değişen Toplumsal Yapı, Sağlık Sistemi ve Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

Okul çağı çocuklarında egzersizden hoşlanma ile fiziksel aktivite arasındaki ilişki

17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014, ss.738-739

Fall risk in the elderly living in nursing home and the factors that affect this risk

IFA and TURYAK International Istanbul Initiative on Ageing “International Solidaritiy, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2013 identifier identifier identifier

Çocukluk çağı obezitesi ile ebeveyn yemek zamanı davranışları arasındaki ilişki

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Attitudes Towards Old People Among Turkish University Students

IFA and TURYAK International Istanbul Initiative on Ageing “International Solidaritiy”, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2013

The Easy Care Standart Is ıt suitable for use with Turkish older adults

The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsi, Seoul, Güney Kore, 23 - 27 Temmuz 2013

The EASY-Care Standard: is it suitable for use with Turkish older adults?

The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, 23 Ekim - 27 Haziran 2013

Global application of use of easy care

The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, KOREA, 23 - 27 Haziran 2013

İstanbul a Farklı Kültürlerden Gelen Ailelerin Beslenme Özellikleri

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2013

Ülkemizde gerontoloji hemşireliğinin durumu

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

Assessment Of Chronic Illness Care In A Sample Of Turkish Patient With Chronic Illness

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, İngiltere, 13 - 14 Mart 2013

Huzurevinde yaşayan yaşlıların mobilite düzeyinin yaşam kalitesine etkisi

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongre, Bursa, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012

The effect of workplace noise on life quality in bank employeesTarragona Spain 19 21 September 2012

5th FOHNEU Congress on Occupational Health, Congress, Tarragona, İspanya, 19 - 21 Eylül 2012

The Effect Of Noise On Job Satisfaction And Burnout In Bank Employees

5th FOHNEU Congress on Occupational Health, Tarragona, İspanya, 19 - 21 Eylül 2012

The Effect Of Workplace Noise On Life Quality In Bank Employees

5th FOHNEU Congress on Occupational Health, Tarragona, İspanya, 19 - 21 Eylül 2012

Home Accidents and Safety conditions of The Houses Concerning Home Accidents

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Reliability and validity of the Turkish version of the Ageism Survey

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Psychometric properties of EASY care in a sample of Turkish elderly

EASY- Care International Research and Publication Meeting, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2012

The effect of peer bullying education on adolescents' knowledge, attitudes and behaviors towards bullying

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.4620-4625 identifier

Gebelerin yaşadığı ruhsal sorunlar ve etkileyen faktörler

10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011

Yaşlılık göç ve sağlık ilişkisi Kalitatif bir çalışma

10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011

Transteoretik yaklaşımla madde kullanımının önlenmesi

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2012 - 13 Nisan 2011

İlköğretim 6 7 8 sınıf öğrencilerinde obezite ve hipertansiyon prevalansı ve ilişkili faktörler

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2010, ss.20-21

Bir ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin kan şeker ve kolesterol düzeyleri

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2010

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği çocuk formu Psikometrik çalışma

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2010

Body Mass Index values of eighth class students in a primary school and the effective factors

1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice Proceedings, Thessaloniki, Yunanistan, 17 - 21 Ekim 2009

Abuse of the elderly living at home in Istanbul a pilot study

1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Proceedings, Thessaloniki, Yunanistan, 17 - 21 Ekim 2009

, Görme Engelli Olan ve Olmayan İlköğretim Çocuklarında Sosyal Destek Algısı”,

International Congress On Nursing Education, Research Practice, Greece, October 15-17 2009. (Poster Bildiri), 15 Ekim 2010 - 17 Ekim 2009

Social support perception of primary school students with visual impairment and sighted

1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Proceedings, Thessaloniki, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009

The status of ındustrial accidents of the workers ın a department of a cooking appliances factory

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Proceedings, Thessaloniki, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009

Adolescent Psychological Symptoms And Influential Factors

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, Proceedings, SELANİK, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009 identifier identifier identifier

Effectiveness Of The School Based Exercise Program To Promote Physical Activity Of Primary School Students

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, SELANİK, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009

School health nursing development

12thWorld Congress of Public Health, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009 identifier identifier identifier

School Health Nursing Development Project

12thWorld Congress of Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009

Self rated health of elders in a rest home and influential factors

Turkish Journal of Geriatrics, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2008

Self rated health of elders in a rest home and influential factors

Turkish Journal of Geriatrics, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2008

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi

T.C. Sağlık Bakanlığı hizmet içi eğitim hemşiresi sertifika programı, İstanbul, Türkiye, 5 - 30 Kasım 2007

Kızılay Kolu Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin İlkyardım Bilgilerine Etkisi

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Türkiye, 23 Ekim - 26 Haziran 2007

Üniversite öğrencilerinin taşıyıcı anneliğe bakış açıları

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007

Lise öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2004, ss.46-51

Pazarda çalışan çocukların çalışma koşulları ve sağlık durumları

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2004, ss.30-36

Yaşlıların evde izleminde ağrıya yaklaşım

Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mart 2005, cilt.8, ss.298-299

. Yaşlıların Evde İzleminde Ağrıya Yaklaşım

aşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu İstanbul 2-5 Mart 2005, Türkiye, 2 - 05 Mart 2005

Yabancı kaçak işçilik ve riskleri

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2004

Okul sağlığı hemşireliği uygulamaları kapsamında görme engelli çocuklarda depresyon

II. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongre, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2003

Hemşirelik tanıları doğrultusunda İş Sağlığı Hemşireliği süreci Maden iş kolu için geliştirilmiş bir örnek

II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2001

Marriage by matcmaking and marital relationships

The International Family Nursing Research Congress, 13 - 15 Mayıs 1999 identifier identifier identifier

Feelings thoughts and attitudes of student nurses related to home visiting

The International Family Nursing Research Congress, 13 - 15 Mayıs 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlı Sağlığı ve Bakımı

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2021

Yaşlılarda Düşme ve Ev ve Çevre Koşulları

Yaşlı Sağlığı ve Bakımı - 2021, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel sayısı, Naile Bilgili, Editör, Türkiye Klinikleri Yayın Seri No: 747 Yayınevi/Matbaa Sertifika No: 48768 1. Baskı, Şubat 2021, Ankara-Türkiye, Ankara, ss.32-38, 2021

Yaşlı bireylerde ve kronik hastalıklarda COVID-19 yönetimi

COVID-19 Pandemisi ve Halk Sağlığı Hemşireliği, AKSAYAN SEÇİL, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.50-57, 2020

ABUSE AND ABUSE IN OLD INDIVIDUALS

YAŞLANMA TEORİLERİ VE GERİATRİK DEĞERLENDİRME, RUKİYE PINAR BÖLÜKTAŞ, Editör, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, ss.377-21, 2019

OKUL SAĞLIK TARAMALARI

OKUL DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ, SEBAHAT GÖZÜM, Editör, VİZE YAYINCILIK, Ankara, ss.105-154, 2016

Okul Sağlık Kayıtları

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, SEBAHAT GÖÜM, Editör, VİZE YAYINCILIK, Ankara, ss.154-180, 2016

Aile sağlığının geliştirilmesi

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu,Birsel Canan Demirbağ, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.13-20, 2015