Enürezis noktürna sorunu olan bir ilköğretim okulu öğrencilerinin anne tutumları ve sorunun çözümünde Halk Sağlığı Hemşiresinin rolü


KOLAÇ N. , ERGÜN A. , ADANA F., YILDIZ A., EROL S.

XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007

  • Basıldığı Ülke: Türkiye