Bir huzurevindeki yaşlılara verilen eğitimin ağız ve diş sağlığı üzerine etkisi


Creative Commons License

Erol S. , Şişman F. N. , Sezer Balcı A., Şentürk İ., Aydın M.

ACU Sağlık Bil Derg, cilt.2, ss.105-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: ACU Sağlık Bil Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.105-111

Özet

Özet Amaç: Bu çalışma, bir huzurevindeki yaşlılara verilen eğitimin ağız ve diş sağlığı üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Araştırma İstanbul’da Şubat- Mayıs 2013 tarihleri arasında ön-son test, tek gruplu yarı deneysel araştırma tasarımı ile yürütüldü. Araştırmaya 40 yaşlı dahil edildi. Veri toplama aracı olarak, demografik ve ağız diş sağlığı ile ilgi 40 sorudan oluşan anket formu ve Geriatrik Ağız ve Diş Sağlığı Değerlendirme Formu (GASDF) kullanıldı. Yaşlılara 6-8 kişilik gruplar halinde ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimden sekiz hafta sonra son testler uygulandı. Bulgular: Yaş ortalaması 76.90±6.49 olan yaşlıların %60’ı erkekti. Yaşlıların %50’sinde diş yoktu, %77.5’i protez kullanıyordu ve %35’inin ağızlarında yara vardı. Yaşlıların GOHAI’den aldıkları puanlar eğitim sonrasında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (Z=2.96; p=0.003). Eğitim sonrası yaşlıların ağız yarasında azalma oldu. Sonuç: Geriatrik Ağız Sağlığı Değerlendirme Formu puanlarının, diş/protez fırçalama sayısının arttığı; ağız yaralarında azalma olduğu görüldü. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı eğitiminin etkili olduğu söylenebilir. Anahtar sözcükler: yaşlı, ağız sağlığı, eğitim, GASDF