Birinci basamak sağlık çalışanlarının duygusal zekâ ve benlik saygıları ile ilişkili faktörler


EROL S. , AYGÜN S., ÇAY H.

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-26 Nisan 2018, Ankara. Kongre Kitabı, s:140, 23 - 26 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri