Geriatrik Palyatif Bakım: Neden, Nerede, Ne Zaman, Nasıl ve Kim Tarafından Verilmeli?


Creative Commons License

EROL S. , ERGÜN A.

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.38-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.38-48

Özet

Tüm dünyada ve ülkemizde nüfusun yaşlanması geriatrik palyatif bakımı acil halk sağlığı önceliği haline getirmiştir. Toplumların çoğunda yaşlı nüfusun sayısı artmıştır ve yaşlı bireylerin kompleks ihtiyaçları istenilen düzeyde karşılanamamaktadır. Palyatif bakım sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, ömrünün sonuna yaklaşan bireylerin yaşam kalitesini arttırır, onurunu geliştirir, aile ve arkadaşlarına destek olmayı sağlar. Hemşire geriatrik palyatif bakım ekibinin profesyonel bir üyesidir. Hemşire, yaşamın son dönemindeki yaşlı birey ve ailesine palyatif bakım yönetimi konusunda profesyonel destek sağlar. Bu makalenin amacı geriatrik palyatif bakımın neden, nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından verilmesi gerektiği konusunu çok yönlü incelemektir. Bu soruları açıklığa kavuşturmanın geriatrik palyatif bakımın geliştirilmesi konusunda, sağlık hizmeti sunanlara ve politika yapıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The aging of the population in the world and in our country has made geriatric palliative care an urgent public health priority. In most societies, the number of elderly population has increased, and the complex needs of elderly individuals cannot be met at the desired level. The development and improvement of palliative care systems increases the quality of life of the people who are nearing the end of their life, improves their dignity and provides support to their family and friends. The nurse is a professional member of the geriatric palliative care team. The nurse has important roles and responsibilities in managing the palliative care of the elderly person and his family at the end of life. The aim of this article is to examine the versatility of geriatric palliative care, where, when, how and by whom. It is thought that clarifying these questions will contribute to healthcare providers and policy makers in the development of geriatric palliative care.