Being a Nurse Instead of Personnel in a Family Health Center


Creative Commons License

Sezer Balcı A., Erol S.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.13, pp.244-249, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5222/head.2016.244
  • Title of Journal : Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.244-249

Abstract

ÖZ Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “aile sağlığı hemşiresi kronik hastalıklar ve sakatlıklarla baş etmede, stres zamanları boyunca hastalara yardım etmek için zamanlarının büyük bölümünü birey ve aileler ile evlerinde çalışarak geçirir”. Aile sağlığı hemşiresi halk sağlığındaki sağlığı koruma, geliştirme unsurlarını tedavi edici ve palyatif bakımla birleştirir; aile, toplum ve sağlık sistemleri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırır. Dünya genelinde aile sağlığı merkezlerinde çalışan hemşireler aile sağlığı hemşiresi olarak adlandırılmakta, rol ve sorumlulukları bu doğrultuda belirlenmektedir. Ülkemizde ise aile sağlığı merkezinde çalışan hemşireler rol ve sorumlulukları açısından “aile sağlığı hemşireliği” kapsamında yer almakta; fakat “aile sağlığı elemanı” olarak adlandırılmaktadır. Bu makalenin amacı, aile sağlığı hemşireliği kavramını, tarihsel gelişimini, rol ve sorumluluklarını açıklamak ve ülkemizdeki mevcut durumu ortaya koymaktır. Bu makalenin aile sağlığı merkezlerinde çalışan hemşireler ve konu ile ilgilenen araştırmacılar için yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Aile; aile sağlığı merkezi; hemşire.