Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet: İletişim Tatmininin Aracı Rolü

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.12, ss.75-112, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İşyerinde Etik Algısı Cinsiyete ve Kuşaklara Göre Değişir mi?Türkiye’deki Çalışanlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Istanbul University Journal of the School of Business, cilt.25, no.2, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Sosyal Kaytarma Üzerine Etkisi Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Aurum: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.103-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Narcissism as a Moderator of the Relationship between Organizational Trust and Citizenship Behavior

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, ss.212-222, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating Sustainable Value for Society Social Entrepreneurship Case in Turkiye

The Business Review, cilt.14, ss.222-228, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri: Türkiye’den Bir İnceleme

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 Kasım 2018

Generational Dıfferences In Career Expectatıons: An Empırıcal Study Among Turkısh Workers

International Academic Conference, IISES, Prague, Praha, Çek Cumhuriyeti, 7 - 09 Haziran 2018

Social Entrepreneurship In Turkey: An Analysis Of The Best Practices,

15th International Conference on Science, Rome, İtalya, 20 - 21 Haziran 2017

Generational Differences in Perception of Leadership

CLUTE Institute- Academic Conference of Venice, 5 - 09 Haziran 2016

Türkiye de Girişimcilik Yazını Üzerine Bir İnceleme

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

Corporate Governance and Firm Financial Performance An Empirical Analysis in Turkey

11th International Conference of the Global Academy of Business and Economic Research, USA, 12 - 14 Şubat 2014

Perceived Academic Code of Ethics: A Research on Turkish Academics

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.282-293

The Impact of Ethical Climate on Relationship between Corporate Reputation and Organizational Identification

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.714-723

The Future of Organizational Design A Forecasting Study

The Eighth International Conference on Technology, Knowledge and Society, USA, California, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 18 Ocak 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Creating Business Value and Competitive Advantage With Social Entrepreneurship

Social Entrepreneurial Leadership for a Better World, Öykü İyigün, Editör, IGI Global, California, ss.271-293, 2019

İnsan Kaynakları Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Çağdaş Yönetim Bilimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Liderlik Çalışmaları

Etik Liderlik: Ahlaklı İnsan Olmak ya da Olmamak, Müge Leyla YILDIZ, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-75, 2017

Liderlik Çalışmaları

Liderlik Üzerine, Müge Leyla YILDIZ, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-65, 2017

Liderlik Çalışmaları

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Üniversitelerin Strateji Geliştirme Süreci ve Uygulamalı Durum Analizleri

Paydaş Analizi, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-65, 2016

Üniversitelerin Strateji Geliştirme Süreci ve Uygulamalı Durum Analizleri

Değer Zinciri Analizi, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-65, 2016

İşletme Yönetimi

Modern Yönetim Yaklaşımları, Barış Baraz,Senem Besler, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, 2015