Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

X VE Y KUŞAKLARININ İŞ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DE BEYAZ YAKALILAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.43-62, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet: İletişim Tatmininin Aracı Rolü

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.12, ss.75-112, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Sosyal Kaytarma Üzerine Etkisi Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Aurum: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.103-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Leader Member Exchange Quality on Unethical Behaviors The Mediating Role of Followers Moral Emotions

European Journal of Business and Management, cilt.8, sa.14, ss.83-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven Geliştirmede İletişimin Rolünü ve Örgütsel Hedeflere Katılım Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Yol Analizi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.63-75, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Narcissism as a Moderator of the Relationship between Organizational Trust and Citizenship Behavior

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, ss.212-222, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Future of Organizational Design A Foresight Study

METU Studies in Development, cilt.39, sa.2, ss.259-282, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küçülerek Büyüme Stratejisi Hayal mi Gerçek mi Türkiye Eğlence Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması

Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.68, ss.48-72, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Creating Sustainable Value for Society Social Entrepreneurship Case in Turkiye

The Business Review, cilt.14, ss.222-228, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri: Türkiye’den Bir İnceleme

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.1746-1771 Creative Commons License

Generational Dıfferences In Career Expectatıons: An Empırıcal Study Among Turkısh Workers

International Academic Conference, IISES, Prague, Praha, Çek Cumhuriyeti, 7 - 09 Haziran 2018

Social Entrepreneurship In Turkey: An Analysis Of The Best Practices,

15th International Conference on Science, Rome, İtalya, 20 - 21 Haziran 2017

Strategy Development Process in Higher Education: The Case of Marmara University

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.36-45 Creative Commons License identifier

Managing Generation Y: A Study of Generational Shifts in Turkey

ABSRC 2016, Milan, İtalya, 20 - 21 Ekim 2016, ss.187-198 Creative Commons License

Generational Differences in Perception of Leadership

CLUTE Institute- Academic Conference of Venice, 5 - 09 Haziran 2016

Türkiye de Girişimcilik Yazını Üzerine Bir İnceleme

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

Corporate Governance and Firm Financial Performance An Empirical Analysis in Turkey

11th International Conference of the Global Academy of Business and Economic Research, USA, 12 - 14 Şubat 2014

Perceived Academic Code of Ethics: A Research on Turkish Academics

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.282-293 identifier

The Impact of Ethical Climate on Relationship between Corporate Reputation and Organizational Identification

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.714-723 identifier

The Future of Organizational Design A Forecasting Study

The Eighth International Conference on Technology, Knowledge and Society, USA, California, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 18 Ocak 2012, ss.259-282 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Social Entrepreneurial Leadership for a Better World

Creating Business Value and Competitive Advantage With Social Entrepreneurship, Öykü İyigün, Editör, IGI Global, California, ss.271-293, 2019

İnsan Kaynakları Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Çağdaş Yönetim Bilimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Etik Liderlik: Ahlaklı İnsan Olmak ya da Olmamak

Liderlik Çalışmaları, Müge Leyla YILDIZ, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-75, 2017

Liderlik Üzerine

Liderlik Çalışmaları, Müge Leyla YILDIZ, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-65, 2017

Liderlik Çalışmaları

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Paydaş Analizi

Üniversitelerin Strateji Geliştirme Süreci ve Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-65, 2016 Creative Commons License

Değer Zinciri Analizi

Üniversitelerin Strateji Geliştirme Süreci ve Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-65, 2016 Creative Commons License

Modern Yönetim Yaklaşımları

İşletme Yönetimi, Barış Baraz,Senem Besler, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, 2015

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Raporu

Tüm mahkemeler, ss.25, İstanbul, 2020

Bilirkişi Raporu

Tüm Mahkemeler, ss.25, İstanbul, 2019