Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2009 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2004 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Küresel paradigmanın örgüt tasarımında yarattığı değişim ve geleceğin örgüt tasarımını incelemeye yönelik bir öngörü çalışması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2004 Yüksek Lisans

  Marka yönetimi ve rekabet üstünlüğü yaratmada markanın önemi üzerine bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce