İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Sosyal Kaytarma Üzerine Etkisi Sağlık Sektöründe Bir Araştırma


Yıldız M. L. , İşçi E. , Suzan T.

Aurum: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.103-120, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Aurum: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.103-120

Abstract

Bu araştırma, çalışanların sosyal kaytarma davranışında izlenim yönetimi taktiklerinin etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analiz sonuçlarında 5 farklı izlenim yönetimi taktiği belirlenmiştir. Araştırma hipotezleri, İstanbul’da A sınıfı olarak nitelendirilen hastanelerde çalışan toplam 218 kişilik bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda, tüm izlenim yönetim taktiklerinin sosyal kaytarma davranışı üzerinde istatistikî olarak anlamlı pozitif yönlü bir etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışma bulguları doğrultusunda, işletmelerin izlenim yönetim taktikleri kullanarak kaytarma davranışında bulunan çalışanları tespit edebilecek ya da caydırabilecek iyi bir performans ve ödül sistemi geliştirmeleri gerekmektedir.