X VE Y KUŞAKLARININ İŞ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DE BEYAZ YAKALILAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


Yıldız Şen M. L. , Giray Yakut S.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.43-62, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 42 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.43-62

Özet

İş değerlerinde kuşak farklılıkları işe alma, eğitim ve geliştirme, kariyer gelişimi, ödül sistemi ve yönetim şeklini etkilemektedir. Yöneticilerin işletmelerde kuşak farklılıklarını en iyi ne şekilde yöneteceklerine dair önerilere ihtiyacı vardır. Dünyadaki kuşaklarla ilgili çalışmalar genellikle Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da yoğunlaşmaktadır. Ancak kuşakların kültürlere göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Yabancı yazında yapılan bazı çalışmalar olsa da; kuşaklar çalışmalarının ülkelerin ve toplumların bölgesel ekonomik ve kültürel olaylardan etkilenerek gösterdiği farklılıklar nedeniyle, Türkiye’de yazından farklı sonuçlar elde edileceği beklenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de X ve Y kuşaklarının iş değerleri açısından karşılaştırmalı şekilde analiz edilmesidir. Bunun yanısıra Türkiye’de işgücünün iş değerleri profilinin çıkartılması, iş değerlerinin kuşaklara ve cinsiyete göre karşılaştırılması da hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında Tabakalı Örnekleme tekniğiyle tasarlanmış 949 birimlik bir örneklem ile çalışılmıştır. Kuşakların iş değerlerinin karşılaştırılmasında geniş örneklemle yapılan empirik bir çalışmadır. Anket yoluyla toplanan verilere uygulanan başlıca metotlar; geçerlilik ve güvenilirlik testleri yanı sıra Hotelling T2, Kolmogorov Smirnov, Box’s M, Mann Whitney U testi gibi çeşitli istatistiksel analiz teknikleridir. Analiz sonuçlarında ulaşılan bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır