Küçülerek Büyüme Stratejisi Hayal mi Gerçek mi Türkiye Eğlence Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması


Yıldız M. L. , Kocaoğlu E.

Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.68, ss.48-72, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 68
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.48-72

Özet

21. Yüzyılda yaşanan küreselleşme hareketleri ve teknolojik yenilikler gibi bazı unsurlar işletmelerin stratejilerinde değişiklik yaratmıştır. 1980’lerde vurgulanan büyük güzeldir ve büyümek caziptir gibi söylemler günümüz küresel pazarında anlamını yitirmiştir. Rekabetin ulusal ölçekten uluslar arası boyuta taşındığı rekabet piyasasında işletmelerin pazar alanları daralmıştır. Üreticinin çok ve pazarın sınırlı olduğu günümüz piyasalarında müşterilerinde istekleri değişikliğe uğramıştır. Bu noktada işletmeler müşteri tatminin maksimize etmenin yanı sıra rekabet piyasasında rakiplerinin bir adım önüne geçecek stratejilerinin belirlemek zorundadırlar. Bu çalışmada örgüt yapılarında küçülme gerçekleştiren şirketlerin rekabet ortamındaki avantaj ve dezavantajları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, rekabet kavramının tanımı ve küreselleşme ile birlikte rekabetin boyutları incelenmekte, işletmelerin uygulayacağı rekabet stratejilerinin tanımları ve bu stratejilerin doymuş ve gelişmekte olan pazarlara göre çeşitlendirilmesi ele alınmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, büyüme kavramı ve nedenleri açıklanmaktadır. Ayrıca büyüme stratejileri ve çeşitleri, büyüme stratejilerinin işletmeye getirdiği yarar ve zararlar ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, küçülme kavramı ve nedenleri açıklanırken, küçülme kavramı ile ilişkili benzer kavramlar ele alınmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise küçülerek büyüme stratejisinin kapsamı, küçülerek büyüme stratejisinin benzer kavramlarla ilişkileri ve küçülerek büyüme stratejisinin avantajları ve dezavantajları incelenmiştir. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise, temizlik faaliyetinde dış kaynaklardan yararlanan Cinebonus sinemaları incelenerek örnek olay çalışması yapılmış, yapılan uygulamanın sağladığı avantaj ve dezavantajlar incelenmişti