Algılanan Kişi Örgüt Uyumu Tanınırlık İmaj ve Örgütsel Çekiciliğin İşe Başvurma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi


Yıldız M. L.

Journal of Economics and Administrative Sciences, cilt.24, ss.153-173, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 24
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Journal of Economics and Administrative Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.153-173

Özet

Günümüzde işletmeye rekabet avantajı kazandıran insan sermayesini geliştiren önemli faaliyetlerden biri etkin seçme ve işe alma sürecidir. İnsan kaynağı seçme ve işe alma süreci yetenekli çalışanların örgüte kazandırılmasındaki en önemli faaliyettir. Yetenekli çalışanları örgüte çekebilmek, onlarda işe başvurma isteği yaratabilmek adayın algıladığı örgütsel çekicilik düzeyine ve örgütle uyumlu olduğu algısına bağlı olarak değişmektedir. Bu araştırma kurum imajı, tanınırlık, algılanan kişi-örgüt uyumu, örgütsel çekicilik ve adayın işe başvurma niyeti arasındaki ilişkileri incelemektedir. Literatürden geliştirilen araştırma modeli 352 üniversite son sınıf öğrencisi üzerinde test edilmiş ve kabul edilmiştir. Bu bağlamda işletmeler nitelikli insan kaynağı için modeldeki değişkenleri göz önüne alan seçme-işe alma süreci ve tanıtım faaliyetleri sürdürmelidirler. Çalışmanın bulgularından hareketle; tanınırlık, imaj, algılanan kişi-örgüt uyumu, örgütsel çekiciliğin işe başvurma niyetini dolaylı ve dolaysız olarak etkilediği ifade edilebilir.