Yetkinlik Temelli 360 Derece Performans Değerlendirmenin İşletmenin Ücret Sistemine Yansıtılması ve Metal Sektöründe Bir Örnek Olay


SARUHAN R. Ş. C. , YILDIZ M. L.

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye