Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2010 - 2015 Öğretim Görevlisi Dr.

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2002 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2017 - 2020 Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2017 - 2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 • 2018 - 2019 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 • 2015 - 2017 Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Kariyer Yönetimi

 • Yüksek Lisans Eğitim

 • Yüksek Lisans Eğitim ve Geliştirme

 • Lisans Kariyer Yönetimi (İ.Ö.)

 • Yüksek Lisans Eğitim

 • Lisans İnsan Kaynakları Perpektifinden Liderlik Çalışmaları

 • Yüksek Lisans Eğitim ve Geliştirme

 • Lisans İnsan kaynakları yönetimi

 • Lisans İnsan Kaynaklarında Liderlik Çalışmaları (İ.Ö.)

 • Yüksek Lisans İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

 • Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans Uluslararası işletmecilik

 • Yüksek Lisans Uygulamalı Bilimsel Araştırma

 • Lisans İş ahlakı ve sosyal sorumluluk

 • Lisans Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri

Yönetilen Tezler