Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor
  Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2009 - 2015
  Öğretim Görevlisi Dr.

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2002 - 2009
  Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor
  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 • 2017 - Devam Ediyor
  Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2017 - Devam Ediyor
  Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2017 - Devam Ediyor
  Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 • 2015 - 2017
  Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans
  Kariyer Yönetimi

 • Yüksek Lisans
  Eğitim

 • Yüksek Lisans
  Eğitim ve Geliştirme

 • Lisans
  Kariyer Yönetimi (İ.Ö.)

 • Yüksek Lisans
  Eğitim

 • Lisans
  İnsan Kaynakları Perpektifinden Liderlik Çalışmaları

 • Yüksek Lisans
  Eğitim ve Geliştirme

 • Lisans
  İnsan kaynakları yönetimi

 • Lisans
  İnsan Kaynaklarında Liderlik Çalışmaları (İ.Ö.)

 • Yüksek Lisans
  İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

 • Lisans
  İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans
  Uluslararası işletmecilik

 • Yüksek Lisans
  Uygulamalı Bilimsel Araştırma

 • Lisans
  İş ahlakı ve sosyal sorumluluk

 • Lisans
  Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri

Yönetilen Tezler