İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri: Türkiye’den Bir İnceleme


Creative Commons License

Karaköy D. , Yıldız M. L. , Öncer A. Z.

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.1746-1771

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1746-1771

Özet

Günümüzde işletmelerin rekabet gücü elde etmek ve karlılığını arttırmak için teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmesi gerekmektedir. Hızla gelişen teknoloji, işletmelerin yapısında, iş süreçlerinde ve yönetimsel alanlarda önemli değişimler yaratmış ve yaratmaya devam edecektir. İleri teknolojilerin, bilgisayar tabanlı sistemlerin ve otomasyonun söz sahibi olduğu Endüstri 4.0 devrimi, işletmelerde yönetimsel alanda bazı değişiklikleri ve yenilikleri beraberinde getirmiştir. İşletmelerde teknolojiyle birlikte yaşanan bu değişim, insan kaynağına yönelik bazı kaygılara yol açmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan, endüstri devrimlerinden sonuncusu olan Endüstri 4.0’ın işletmelerde ve özellikle insan kaynakları yönetim süreçlerindeki etkilerini incelenmektir. Araştırma, Türkiye’de yer alan ve Endüstri 4.0 teknolojileri ile donatılmış akıllı fabrikaya sahip bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında mevcut ve olası değişiklikler ve bunların İK süreçlerine yansıması değerlendirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.