Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Hastaya Gerçeğin Söylenmesi: Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Açısından

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.111-119, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekiminin Tedavi Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu. (The Legal Responsability of Dentist)

TDBD Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, sa.75, ss.25-26, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye'de Akıl Hastalığı Olan Hastalarda Zorla Yatırma ve Zorla Tedavi/ Hukuki ve Etik Sorunlar

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.393-404, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Opinions of Health Administration Students about Current Medical Law Applications.

British Journal of Medical and Health Research, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinious of Health Administration Students about Current Medical Law Applications

British Journal of Medical and Health Research, Br J Med Health Res, cilt.5, sa.5, ss.8-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Üremeye Yardımcı Teknikler ile İlgili Hukukî Düzenlemelerin Tıp Hukuku Açısından İncelenmesi

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 20173(3):145-9, cilt.3, sa.3, ss.145-149, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşam Hakkı Kapsamında, Türk Hukukunda Embriyo ve Fetüsün Yasal Statüsü

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History-Special Topics, cilt.3, sa.3, ss.133-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Avrupa Hasta Hakları Şartı

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.198-205, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DEVLET KİNİNİ

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt.14, sa.2, ss.69-86, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aydınlatılmış Onamın Günümüzdeki Yeri: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Pratiğindeki Sık Uygulamalar için Örnekler Eşliğinde

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (elektronik), cilt.12, ss.140-150, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dental Ethics Lectures in Marmara University Faculty of Dentistry

Bull of the Int. Dental Ethics and Law Society, ss.6-13, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Acil Servis Hekimliği Özelinde Hekimlikten Çekilme Hakkı Üzerine Etik Bir Değerlendirme

Türkiye Biyoetik Derneği 9. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.22-23

Kadavra bağışında yeni yaklaşımlar: internet ve sosyal medya kullanımı

18. Ulusal Anatomi Kongresi, Bolu, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2017

ETHICAL AND LEGAL CONSIDERATIONS ABOUT THE AGE OF CONSENT TO MEDICAL INTERVENTION IN TURKEY

21st Triennial Meeting of the International-Association-of-Forensic-Sciences (IAFS), Toronto, Kanada, 21 - 25 Ağustos 2017, cilt.277, ss.113-114 identifier

ETHICAL AND LEGAL ISSUES ABOUT SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES IN TURKEY

21st Triennial Meeting of the International-Association-of-Forensic-Sciences (IAFS), Toronto, Kanada, 21 - 25 Ağustos 2017, cilt.277, ss.17 identifier

Acil Tıp Olgularının Günümüz Tıp Bilgisi ile Değerlendirilmesi

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.32-33

Gebelikte Şiddet ve Fetüsün Kaybı

3. Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

İndividual Health Data and Current Situation in Turkey

8. International Congress on Patients and Helathcare Professionals Rights, 16 - 19 Kasım 2016

Legal arrangementson refugees and Asylum Seekers Utilization of Health care services

8. international Congress on Patient and Healthcare Professionals Rights, 16 - 19 Kasım 2016

Patients Rights

International Istanbul Breast Cancer Conference, 10 - 12 Kasım 2016

Aydınlatılmış Onam ve Sağlıkta Karar Verme

“Sağlık Hukukunda Güncel Yaklaşımlar” Sempozyumu Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye, 16 Nisan 2016

Ethical and Legal Approachto Informed Consent in Turkey

International Congress On Patient and Healthcare Professionals Rights, 4 - 07 Kasım 2015

An Area of Conflict Between Patient and Health Care Worker: Health Care Law (Research on the Health Care Administration Students)

VIII. International Congress of Turkish Bioethics Association., Ankara, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015, ss.36-37

What do health care professionals think on the topics of health care ethics and law: a study with current and future health care managers of Turkey. 2012.

13th International Nursing Ethics Conference Conference: “Overcoming Challenges to Ethical Caring”., İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012

Can competent patients at the end of life refuse treatment in Turkey? The ethico-legal aspects of the right to refuse treatment in the light of a recently reported case”

European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th. Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011, ss.51

”Sportsmens Views Of Private Life And Expectations In Relation With Health Centers And Sports Doctors”,

European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th. Annual Conference, Istanbul/Türkiye, 15 Eylül 2011, ss.192

The Ethical Aspects of Regulations for Preventing Multiple Pregnancies in Tuırkish Law.

39th International Congress Of The World Association For The History Of Veterinary Medicine 3rd National Congress Of The Turkish Association For The History Of Veterinary Medicine Professional Ethics., Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2010, ss.85

Ethical Issues Caused by the Provisions Regulating Compulsory Medical Interventions in Turkish Law”

39th International Congress Of The World Association For The History Of Veterinary Medicine 3rd National Congress Of The Turkish Association For The History Of Veterinary Medicine Professional Ethics., Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2010, ss.84

“Health Care Service and Medical Eduxcation: The Ethical and Legal Aspects of Invılving Patients in the Training of Health Care Professionals.” Antalya/Turkey Abstract Book 81 pp.

39th International Congress Of The World Association For The History Of Veterinary Medicine 3rd National Congress Of The Turkish Association For The History Of Veterinary Medicine Professional Ethics., Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2010, ss.81

Ethical and Legal Issues in the Representation of the patient in the Proxy- Decision Making Process

39th International Congress Of The World Association For The History Of Veterinary Medicine 3rd National Congress Of The Turkish Association For The History Of Veterinary Medicine Professional Ethics., Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2010, ss.82

Dental Ethics Education in Turkey. 16th year Experince

8th International Dental Ethics and Law Society (IDEALS) Congress, Helsinki, Finlandiya, 18 - 20 Ağustos 2010, ss.44

From Paternalism to Autonomy: A Critical Evaluation of the Efforts to Implement Patient Rights in Turkey’s Health Care Setting”

European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 23rd. Annual Conference, Venice, İtalya, 10 - 11 Eylül 2009

Evlenme Muayeneleri ve Etik Sorunlar.

5. tıp etiği kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.265-272

Karataş M., Sert G., Türkiye’de Üreme Hakları ile ilgili Etik Sorunlar.

Türkiye Biyoetk Derneği 5. Tıp Etiği kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.303-305

Özel Hastane Sağlık Sigortası İlişkisinde Hastanın Özel Hayatının Gizliliği Hakkı Açısından Etik Sorunlar.

Türkiye Biyoetik Derneği 5. Tıp etiği kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.282-294

Hekimin Tedaviyi Reddetme(me) Ödevi.

Türkiye Biyoetik Derneği 5. Tıp etiği Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.295-300

Özel Hastanelerin Misyon ve Vizyon Belirlemelerinde Mahremiyete Saygıve Tıp Etiği” 24-26 Nisan 2008 Konya Bildiri Kitabı s 313-328.

II.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.313-328

Yeni Türk Ceza Kanununda Organ ve Doku Aktarımı ile ilgili Hükümlerin Tıp Etiği Açısısndan Değerlendirilmesi

II.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.343-352

Türk Hukukunda İsteyerek Düşük uygulamalarında süre sınırları ve Getirdiği Etik Sorunlar

II.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.337-342

Patient rights vs. physician rights in Turkey: What can medical ethics do to eliminate the effects of a misunderstood concept”,

9th World Congress of Bioethics ”The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st. Century, Rijeka, Hırvatistan, 1 - 03 Ocak 2008

”Relationship between Physicians With Drug Companies And Ethics”,

”Relationship between Physicians With Drug Companies And Ethics”, European Association of Centres of Medical Ethics 21Conference: Bioethics in the Real World, 13 - 15 Eylül 2007

Medical Ethics for Future Health Care Service Administrators of Turkey

European Association of Centres of Medical Ethics (EACHME) 21st Annual Conference: Boethics in the Real World, Zürich, İsviçre, 13 - 15 Eylül 2007, ss.77

Hasta ve Hekim Hakları (Patient and Physician Rights)

Ministery of Health Göztepe Research and Education Hospital, İstanbul, Türkiye, 08 Aralık 2005

Responsability of Dentists in Turkey and the Concept of Guarantee of Dental Practice

6th International Congress on Dental Ethics, FLORANSA, 20 - 22 Ekim 2005

The Dentist – Dental Technician Relationships Legal Perspective in Turkey

6th International Congress on Dental Ethics, Florence, İtalya, 20 - 22 Ekim 2005

Alternatif Tıp Uygulamaları ve Türk Hukuku (Alternatif Medicine and Turkish Legal Regulations)

III Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2003, ss.72

The Necessity of Consultation Between The Physicians and Dentists in Dental Ethics

5th International Congress on Dental Law and Ethics, OMAHA, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2003

Right to Dental Health Care in Turkey

5th International Congress on Dental Law and Ethics, OMAHA, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2003

Legal Background of Dentistry in Turkey.

5th International Congress on Dental Law and Ethics, OMAHA, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2003

The Ethical Aspects of Dental Health Tourism

5th International Congress on Dental Law and Ethics, OMAHA, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2003

Advancement of a Local Research Ethics Committee in Turkey. Marmara University Faculty of Medicine Research Ethics Committee

XVI.th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. ”European Philosophy of Healthcare and Bioethics”, Valletta, Malta, 21 - 24 Ağustos 2002, ss.38-39

Patients Rights in Turkey

XVI.th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care.”European Philosophy of Healthcare and Bioethics”, Valletta, Malta, 21 - 24 Ağustos 2002, ss.32

Diş Hekiminin Hukuki Sorumluluğu (Legal Responsability of the Dentists)

2nd National Medical Ethics Congress, KAPADOKYA, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2001, ss.236-254

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıp Hukuku ve Etiği Derslerine Giriş

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

Medical Law - Turkey

Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2020 Creative Commons License

İnsan Üzerinde Araştırmalarda Etik Ve Yasal Boyutlar ve Epidemiyoloji

FARMAKOEPİDEMİYOLOJİ, Berna Terzioğlu Bebitoğlu,Hilal İlbars, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.229-246, 2020

KANSERLE YAŞAYAN BİREYLER VE HASTA HAKLARI

DÜZYAZI YAYINEVİ, İstanbul, 2018

Hasta Hakları

Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan hakları, Özge Yücel,Gürkan sert, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.125-154, 2018

Medical Law - Turkey

Kluwer, The Hague , The Hague, 2017

Osmanlı’xxdan Cumhuriyete Devlet Kinini

Tarihsel Süreçte Anadolu’xxda Sıtma, , Editör, gece kitaplığı, Ankara, ss.637-658, 2017

Medical Law in Turkey

Kluwer, The Hague , The Hague, 2014

HASTA HAKLARI

SAĞLIK YÖNETİMİ, AYŞEGÜL YILDIRIM KAPTANOĞLU, Editör, Besir Kitabevi, İstanbul, ss.45-50, 2011

Sağlık Hukuku ve Mevzuatı Sağlık Mevzuatı

SAĞLIK YÖNETİMİ, AYŞEGÜL KAPTAOĞLU YILDIRIM, Editör, Besir Kitabevi, İstanbul, ss.70-85, 2011

Sağlık Kurumlarında Etik

Sağlık Yönetimi, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Besir Kitabevi, İstanbul, ss.486-493, 2011

TIP ETİĞİ VE MAHREMİYET HAKKI

Babil Yayınevi, İstanbul, 2008

Medical Law Turkey

Kluwer, The Hague , The Hague, 2007