Yaşam Hakkı Kapsamında, Türk Hukukunda Embriyo ve Fetüsün Yasal Statüsü


Creative Commons License

Sert G. , Turan Z., Uslu B.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History-Special Topics, cilt.3, sa.3, ss.133-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History-Special Topics
  • Sayfa Sayıları: ss.133-138

Özet

Yaşama hakkı insanın en temel hakkı olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu hakkın ne zaman

başladığı konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Uluslararası belgeler ve yasalar genellikle

doğmuş insanın yaşama hakkından söz etmektedir. Doğumdan önce yaşam hakkının kapsamı konusunda

açık ifadeler bulunmamaktadır. Bu durum embriyo ve fetüsün yaşam hakkının sağladığı

korumadan yararlanıp yararlanmayacağı konusunda tartışmalar getirmektedir. Türkiye’de de embriyo

ve fetüsün yasal statüsü konusunda açık hüküm içeren bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle,

konu ile ilgili belirleme yapılabilmesi açısından, embriyo ve fetüs ile ilgili hüküm içeren düzenlemelerin

incelenmesi önemlidir. Bu kapsamda ilgili hükümler incelendiğinde, embriyo veya

fetüse yaşayan bir kişi olarak hukuki statü tanınmadığı ancak embriyo ve fetüse sınırlı bir koruma

sağlandığı söylenebilir.